پرش به محتوا

دو قطعه شعر کوتاه در  رابطه با قتل های زنجیره ای

ghatlhaye zanjirehi

دو قطعه شعر کوتاه  زیر در پائیز  سال 1377 – 17 سال پیش-

در  رابطه با قتل های زنجیره ای  سروده شده است.

قدرت زحمتکشان!

حسن جداری

خواهم که فریادی کشم ازدست این جلاد ها

این حاکمان کینه جو، وین دیوخو شیادها

از جور این آدمکشان، واز کین این نامردمان

بر آسمان باید رسد از توده ها، فریادها

بااین همه بیداد ها، دانم که آخر بگسلد

باقدرت زحمتکشان، زنجیر استبدادها

غرش و فریاد!

حسن جداری

ننگ و نفرت بررژیم  ظلم و استبداد باد

توده زحمتکش از چنگ ستم، آزاد باد

بین ملاهای حاکم، نیست فرق ماهوی

سرنگون با دست ملت، کل استبداد باد

تا اساس ظلم این آدمکشان ویران شود

پهنه ایران سراسر،غرش و فریاد باد

این حکومت پایه اش بر قتل و برآدم کشی است

دستگاه ظلم این آدمکشان، بر باد باد

در نبرد سهمگین با ارتجاع کینه توز

توده زحمتکشان را عزم چون پولاد باد

با قیام  توده  ها، با انقلاب توده ای

واژگون کاخ ستم از ریشه و بنیاد باد

کشوری تاکی اسیر چنگ این جلاد ها؟

از طریق انقلابی ، دفع این بیداد باد!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: