پرش به محتوا

نقدی بر نقد سپیده بر: «تا اسرائيل هست، تروريسم اسلامي خيالش راحت است» 

نقدی بر نقد سپیده بر:
«تا اسرائيل هست،
تروريسم اسلامي خيالش راحت است» 
 
دیروز پس از شنیدن نطق لافنتین بدنبال  نطق بسیار بجای شریک زندگی «همسرLebensgefäاrtin» وی خانم نیمه ایرانیِ آلمانی تبار، شاگرد رویزیونیست نیک یاد «هانس هایتس هلتس» که در پارلمان آلمان برعلیه شرکت آلمان در جنگ سوریه کرده بود،  آنهم کاملش میگشتم که خوشبختانه امروز صبح در سرتیتر مجله هفته آنرا یافتم که با ترجمه ای خوب از آقای  رضا نافعی بنام «مبارزه با داعش یعنی سلاح ندهید و نفتش را نخرید» بچاپ رسیده بود  و بخوبی توانستم به نقطه ضعف دیدگاه خود در مقاله  «تا اسرائيل هست، تروريسم اسلامي خيالش راحت است»   پی ببرم.
درست است که امپریالیسم روس و چین نبایستی آماج مبارزات انسانهای صلحجو قرار گیرند ولی غلط است که سیاست بمباران سوریه با این ابعادی که در آنجا سخن رانده شد که فقط باعث  تخریب زیرساخت ها و کشته شدن انسانهای سوری و اقلیت های زیادی میگردد، دست یازید؛ آنهم با تروری در فرانسه که بدست بناپارتیست های رضا خسروی صورت گرفت و مانند آلمان یک روزه از پارلمان و ساعتی بعد با ۱۲ بمب افکن بکشتن مردم سوریه و خرابی زیر ساختها دست زدند و کوس رسوایی عدم مبارزه با داعش بلکه بازی با داعش در جهان زده شد.
بلکه باید اکنون راه برون رفت دیگری را یافت زیرا روسیه با تبانی های خود این شانس را ازدست داده است که با بمباران های خود بتواند به مرحله مبارزه ای کارا و قابل دوام برای سوریه ایها و  زحمتکشان کرد – و ترک – همراه  تمام خلق های عرب منهای شیوخ و سرمایداران آنان  گردد، زحمتکشان و کارگران روسیه فعلا بکنار، زیرا یقه سپیدان آنان و خرد بورژوازی مرفه  اکنون دست ها را بهم مالیده و آب دهان(میلاد مسیحی- وایناختنی) قورت میدهند و در انتظار بازی گرفته شدن خود در این چرخش سرمایه هستند. 
 
آهسته آهسته میرود که بجنگی کاملا امپریالیستی جهت تخریب زیرساخت ها و خلق بازارها  جهت گردش و ورود سرمایه ها به چرخه تولیدی مجددی در کشورهای عقب نگه داشته شده در منطقه شود(صدور سرمایه) که امری ارتجاعی و برضد کارگران و آزادی نیروهای مولده در زنجیر است.
هرچند روسای احزاب رویزیونیستی جهان تحت رهبری ارکستر حزب «کمونیست روسیه در دوما» برهبری  آقای » گنادی زوگانف»، موزیک دیگری را زده و دم از وطن پرستی میزد وچندی پیش در ارتباط با سرنگون کردن هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه، که این رادیو مصاحبه ای با  آقای » گنادی زوگانف» انجام داده است چنین میگوید:
 
این رهبر حزب «کمونیست» روسیه پس از پرسش ها و پاسخ‌هایی که بدرستی بعضی از بامبول های امپریالیسم آمریکا و شرکا را رو میکند و ترکیه را بازیچه (توبخوان عروسک نخی امپریالیسم آمریکا -سپیده) توصیف مینماید و آن‌ها را تصادفی ندانسته وپیشنهاد توجه به شرایط عینی را میدهد و راه حل‌های دیپلماتیک و نظامی و توسعه ائتلاف با کشورهای بیشتر را برای مبارزه با داعش طلب مینماید که چیزی جز طولانی کردن این پروسه «مرحله» خرابی زیرساخت ها و ادامه کشتار مردم چیز دیگری نمیتواند معنی بدهد و با داده‌های کنونی طبقه سرمایداران روسی کاملاً همخوانی دارد.
این رهبر حزب کمونیست، باز هم سیاست این سرمایداری را برعلیه ترکیه صحت میگذارد و همیشه مانند زمان خروشچف تا آمدن یلتسین دعوت به عقب نشینی وصحه گذاشتن بسیاست وقت کشور روسیه را در مقابل پرسش کننده که بدنبال حرف نوینی بجز گفته‌های معمول در رسانه‌های دولتی است، را به حد اکثر سرعت که برای آنان، الفاظ همیشگیِ آماده‌ای مانند «آهسته» است دعوت مینماید.
و سپس بخاطر بستن دهان خبرنگار پرسجوکننده سمج بوی هشدار میدهد: 
« شما اگر اعلان جنگی بزرگ را در این شرایط پیشنهاد کنید نشان دهنده بی مسئولیتی شما است نه چیز دیگری.» و سپس خبرنگار به پرسش های خود ادامه میدهد که :
پرسش – پیشنهاد شما در این مورد چیست؟
پاسخ – من پیشنهاد می کنم مبارزه به همین شکل جاری ادامه داده شود و ائتلاف گسترده تری را با دیگر کشورها صورت بگیرد و خطوط ارتباط مالی تروریست ها با دیگر کشور ها قطع شود و بر شرارت آن ها در کل خاورمیانه خاتمه داده شود.
آری منهم از ابتدای شروع این بمباران ها همین نظریه را تعقیب میکردم و هنوز هم تا نیافتن آلترناتیو دیگری که اکنون هم میتوان از شدت تمرکز عملیات در بخش شمالی سوریه و حفظ کوبانه و شکست رهبر آنکه اکنون درترکیه لانه کرده و خیانت به آرمان کردها و پ ک ک کرده است ودر تبادل نفت و اسلحه با ترکیه دست دارد(اخبار آ ار د کانال یک آلمان Tages themen) سخن گفت و یا بهتر بگویم آرزو داشت ولی هیهات بمباران ۱۵۰۰ باری در روز که  هربار  فقط بارآوری  کمی در مقابل خسارات بسیار بالایی برای مردم سوریه داشته است سخن گفت.
ولی این رهبری حزب کمونیست از   مفاهیمی  مانند «قطع شود» و خاتمه داده شود که همگی سوم شخص مجهول است و حواله بر درگاه خواست ابدی و یا ریاضیات اهتمالات میباشد را ترویج مینماید. ولی آقای » گنادی زوگانف»، در مقام امپریالیسم رقیب دارای حافظه تاریخی و دماغی تیز و دیالکتیکی لنین- استالینی بسیار قدرتمند میباشد. و توانسته است مقام گندیدگی سرمایداری آمریکا را روشن نماید. 
پرسش – آیا آمریکا در این حادثه نقشی داشته است؟
پاسخ – آمریکا را می توان سر توطئه گر همه حوادث لقب داد. این کشور در دویست سال توسعه خود دو گرایش اصلی داشته، یکی گسترش خود و دیگری تحریک دیگران. جنگ با اسپانیا در هاوانا، شروع جنگ با ویتنام در خلیج تونکن…فاشیست ها نیز همین روش ها را به کار بردند.
پس هیجان زده نشوید. جنگ شروع آسانی دارد و پایانی سخت.
 
ولی آقای » گنادی زوگانف» این رهبر حزب «کمونیست» حاضر به توضیح آنجه معلول و مسبب این نوع اعمال انسان جان گداز رقیب آمریکایی خود گردیده است، نیست و آنهم نه بخاطر آنکه نامبرده آن‌ها را نمیداند، بلکه وی نامبردن آنرا نمیتواند، زیرا تیشه ایست که نشان از ریشه‌های این جنگی خواهد بود که خانم زهرا واگن کنشت و اسکار لافونتین بیان داشته اند.
نه آقای » گنادی زوگانف» این جنگ نیست که شروعی آسان و پایانی سخت دارد! حقیقت برخاسته از واقعیات کنونی آنست که:
این خواست شیوه تولیدی نظامی(سیستم ای) است که نامش سرمایداریست و بیش از صدسال است که بوی گندیدگی آن از هر نوع لاشه گندیده حیوانی مشام آدمی را بیشتر آزار داده و بینایی چشمان زحمتکشان را دوصد چندان نموده است که خانمی که استادش هایتس هلتس است در پارلمان آلمان این چنین انزجار خود،  در انسان کشی ارتش آلمان و فرانسه در سوریه را ابراز میدارد.
مشکل فقط آنست که پس از سازش ها و برای زیر اخیه بردن کارگران و دیگر زحمت کشان دوباره سوسیال دموکراتهای چپ کنونی مانند دی لینکه و حزب سریزا با رهبری چون سیپراس دوباره سکان قدرت را پس از کشتاری بزرگ، بدست گرفته و دوباره نعش روزالوکزمبورگ ها و کارل لیبکنشت های نوین است که در کانالهای آب شناور خواهند شد. و یا بدتر از آن، افرادی مانند ویلی براند و هربرت وینه و یوآخم فوگل سکان را در دست گیرند و مانند «باد ماین هفت ها» در اطاقکی حتی از صدا و نور چنان ایزولیه شده بحبس ابد محکوم گردند تا خود مرگ خود را پذیرا گردند؛
طبق گفته فیلسوف شهیرانتقاد کننده بخود جهت آوردن تئوری اکسیستانسیالیست «ژان پل ساتر»
این کفتگو در رادیوی مسکو با برگردان « نعمت بوستانی» در سایت پیک۴ هنوز مرکبش خشک نشده است.
سپیده
یک‌شنبه پانزدهم آذرماه نود و چهار
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: