سرتیتر

چگونه تروریسم را متوقف کنیم- دست از این نوع فعالیت ها بردارید

usaterror

این ادعا که ایدئولوژی « افراط گرائی اسلامی» نیروی محرکه داعش و دیگر گروه هاست هم با هیچ شاهدی از جبهه ها حمایت نمی شود. لیدا ویلسون از مرکز حل درگیری ها ی دشوار در دانشگاه آکسفورد درباره تجربه مصاحبه با زندانیان داعش درعراق گزارش می دهد. او از یکی از این زندانیان نقل قول می کند که چرا می جنگد « امریکائی ها آمدند»

دیوید میلر

ترجمه احمد سیف

اولین کاری که کشورهای غربی برای توقف تروریسم باید بکنند این است که خودشان دست از تروریسم بردارند. زندان های مخفی، شکنجه، کشتن افراد با بمب های خود هدایت شونده، یا بوسیله گروه های ترور، و قتل عام شهروندان عادی ایجاد وحشت می کند و تروریست تولید می کند. ما می دانیم داعش فرزند بلافصل سیاست فاجعه بار دولت بلربرای اشغال عراق است.

معماران آن جنگ اکنون اعتراف کرده اند که دلایل دولت دربهترین حالت براساس یک دورنمای قلابی بود. امروز هم دولت با استفاده از مبلغان تبلیغاتی می کوشد برای عمل نظامی خود حمایت جلب کند.

دیوید کامرون ادعا می کند« هفت طرح فعالیت های تروریستی در بریتانیا در یک سال گذشته» از سوی « داعش هدایت می شده و یا از تبلیغات آن گروه نشئت گرفته بود». خوب دقت کنید او می گوید « طرح ترور» که از سوی سازمان های امنیتی ادعا می شود که انجام گرفته است ولی هیچ جزئیاتی از آن دردست نیست.

ما می دانیم وقتی جزئیات این طرح های ترور معلوم می شود شواهدی به دست می آید که نشان می دهد آنها اصلا آن چه که ادعا می شود نیستند. کسانی از ما به یاد دارند که « طرح ریسین» نه ریسین داشت و نه طرحی بود. یک کارخانه شیمیائی در شرق لندن بود که وجود نداشت و همین روایت بود درباره ادعای « بمب گذار بالقوه گلاسگو» درماه اوت سال قبل.  باز دقت کنید که « از تبلیغات این گروه نشئت گرفته بود». درواقع، یعنی این که هیچ ارتباط واقعی با داعش وجود ندارد. استفاده فریبکارانه از زبان دراین ادعا هم حاضر است که این « کودتای تبلیغاتی» برای داعش خواهد بود اگر نمایندگان مجلس به درستی تصمیم بگیرند و به ماجراجوئی کامرون رای منفی بدهند.

این ادعا که ایدئولوژی « افراط گرائی اسلامی» نیروی محرکه داعش و دیگر گروه هاست هم با هیچ شاهدی از جبهه ها حمایت نمی شود. لیدا ویلسون از مرکز حل درگیری ها ی دشوار در دانشگاه آکسفورد درباره تجربه مصاحبه با زندانیان داعش درعراق گزارش می دهد. او از یکی از این زندانیان نقل قول می کند که چرا می جنگد « امریکائی ها آمدند» او می گوید« آنها صدام را بردند ولی درعین حال امنیت ما را هم از ما گرفته اند. من اصلا از صدام خوشم نمی آمد. در زمان او گرسنگی می کشیدیم ولی حداقل جنگ نداشتیم. ولی وقتی شما آمدید جنگ داخلی شروع شده است»

اصل مطلب را به انگلیسی در این لینک بخوانید.