سرتیتر

کنسرن های امریکائی برندگانی، که سر اروپا کلاه گذاشتند!

apple

یونگه ولت

گزینش وترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آینده ما

آمریکا از بحران جهانی اقتصادی نیرومندتر به در می آید. بویژه آن شرکت های چند ملیتی که مقرشان در خود آمریکاست بر قدرت خود در بازار جهانی بازهم افزوده اند.

توازن اقتصاد جهانی سرمایه داری از سال 2007 مختل شده است. پس از علنی شدن بحران مالی و اقتصادی تلاش های فراوانی برای اثرگذاری بر سیکل اقتصادی، بالا بردن میزان رشد اقتصادی یا ایجاد بازارهای تازه صورت گرفت. بنظر می رسد درقیاس با براورد نهائی، از این تلاشها ثمر چندانی بدست نیامده است. جز آن که در گیر و دار تلاشهای اقتصادهای بزرگ جهانی یک برنده بزرگ پدیدآمده یعنی : شرکت های بزرگ چند ملیتی آمریکا که در عرصه بین المللی فعال هستند.

بحران ها همیشه برندگانی دارند، این را تاریخ اثبات می کند. در دوران فئودالیسم در اروپا در پی توالی ظاهرا بی پایان جنگ ها برای تسخیر زمین، کسب حقوق بازرگانی و بدست آوردن مستعمرات، قدرت های بزرگ اروپائی ساخته شدند. از جنگهای سی ساله، یا جنگ جانشینی اسپانیا، فقط ویرانی های گسترده باقی نماند بلکه فئودال های موفقی چون لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه به نفوذ و قدرت اقتصادی بیشتر دست یافت و انگلستان به قدرت جهانی فراروئید. در قرن نوزدهم در تلاشی که برای تقسیم دوباره جهان صورت گرفت، امریکا بود که توانست انگلستان را بعنوان قدرت مسلط برجهان پس بزند- رویکردی که تا امروز هم ادامه دارد و فقط میان سالهای 1945 تا 1990 در دوران اقتداراتحاد شوروی بود که تداوم فرمانروائی آمریکا بر جهان در برابر پرسش قرار گرفته بود.

بازیگر نیرومند

آمریکا به بهترین وجه بر بازی مسلط است. درست است که میزان رشد متوسط اقتصادی اش خیره کننده نیست، و حتی برای بهتر جلوه دادنش دستکاری هائی هم در آن می شود. و افزون بر این سطح بدهی دولتی و خصوصی نیز بسیار بالاست، اما پایه قدرت جهانی آن، یعنی واحد های نیرومند اقتصاد خصوصی موفق شدند میان سالهای 2007 تا 2015 بگونه ای مشهود نیرومند تر شوند. سطح تولید آمریکا قابل توجه است، بویژه از این رو که رهبری خود را در عرصه علم و تکنولوژی گسترش داده است.

کنسرن هائی که امروز در راس کنسرن های جهانی جای دارند همان کنسرن های دهه های پیش نیستند، و در قیاس با میزان سرمایه گذاری در بورس درمقیاسی بیسابقه در اوج قرار دارند. شرکتها چند ملتی نفتی عقب افتاده اند .

امروز، فناوری اطلاعات پیشتاز است. تا قبل از فراگیر شدن بحران کارشناسان در واشنگتن بیم آن داشتند که آمریکا در پی همکاری چین و اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی از آنها عقب بیفتد. نتیجه ای که 8 بعد در می توان در «وال استریت» و واشنگتن مشاهده کرد اینست: خطری نیست. اگر آن روز 34 موسسه آمریکائی در زمره 100 کنسرن درجه اول جهان قرار داشتند امروز تعدادشان به 54 موسسه ارتقاء یافته است. و کنسرن های اقتصاد جهان به ساز آنها می رقصند.

«رابرت تورنابل» از » مدرسه بیزنس اند لا » در هفته گذشته در همکاری با روزنامه اسپانیائی «الپائیز» گزارشی منتشر ساخت که موضوع آن همین پدیده است. او می گوید «ساختار تامین مالی یکی از دلائل این پیش افتادن است . در آمریکا بسیاری از موسسات بلافاصله خود را در بورس به ثبت می رسانند، در اروپا موسسات وابسته به بانک ها و اعتباری هستند که این ها در اختیارشان می گذارند. افزون بر این آمریکا بیش از پیش به فناوری و نوآوری توجه دارد. درحال حاضر 33 درصد از اقتصاد آمریکا در این بخش متمرکز است.»

آپل در راس است

این برتری قدرت بویژه در صدر «فهرست بهترین ها» بوضوح دیده می شود. 10 موسسه ای که در صدر قرار دارند آمریکائی هستند. هشت سال پیش فقط 4 موسسه آمریکائی بودند. موسسات مالی و یا کنسرن های چند ملیتی نفتی در راس قرار ندارند. آپل شرکتی است نمونه که تولیداتش پاسخگوی نیازهای مصرفی » طبقه متوسط» در کشورهای صنعتی و آستانه ایست. این شرکت که در سال2007 در مرتبه 37 قرار داشت و استثمار کننده نیروی کار نسبتا ارزان چینی بود امروز موسسه ای بسیار قدرتمند است. تخمین زده می شود که سرمایه نقدی که متعلق به خود این شرکت است به 700 میلیارد دلار بالغ می گردد، وضع مالی این شرکت بهتر از وضع مالی کشورهائی چون هلند یا عربستان سعودی است که تولید ناخالص ملی آنها اسما برابر است با آنچه که آپل در انبار دارد.

مرکز قدرت اقتصادی آمریکا امروز در نزدیکی سانفرانسیکو قرار دارد و نه در والاستریت. 5 کنسرن از میان ده کنسرن برتر امروز در همین منطقه هستند که عبارتند از: آپل،گوگل،مایکروسافت، فیسبوک و آمازون.

رابرت تونابل دلیل آن را » داشتن توانایی برای تولید مدل های جدید و ابتکاری کسب و کار با پتانسیل بسیار زیاد و همچنین آمادگی فوق العاده سرمایه گذاران برای مخاطره کردن می داند. که این نیز خود ناشی از وجود دو عامل است :

1- آن قدرت مالی که از سودهای کلان انحصاری طی سالهای گذشته اندوخته شده

2- چاپ مداوم اسکناس توسط بانک ناشر اسکناس آمریکا.

بخش مالی نیز کماکان کسب وکار خوبی است، هرچند که در اینجا نیز جابجائی قدرت مشاهده می شود.از 29 بانک آمریکائی در سال 2007 در حال حاضر 19 بانک موفق شده اند در میان صد موسسه برتر که ارزشمندترین موسسات جهانی هستند جائی بدست آورند. از میان آنها «Wells Fargo » جای نهم را در فهرست دارد. ارزش این کنسرن در بورس 280 میلیارد دلار است. پس از آن JP Morgan Chase است که جای چهاردهم را بخود اختصاص داده است. بانک های اروپائی در این فهرست جائی ندارند. نه تنها در عرصه مالی ، بلکه بطور کلی آن کنسرن اروپائی که بروکسل آن را اداره می کند پس رفته است. از انگلستان هنوز 9 کنسرن در این فهرست جای دارند( در سال2007 12 کنسرن بودند) از 7 کنسرن آلمانی در آن سال 5 کنسرن هنوز در فهرست هستند. از 9 کنسرن فرانسوی 4 کنسرن باقی مانده اند. امروز از کنسرن های کشورهای آستانه ای مانند مکزیک، برزیل و هند دیگر نامی در فهرست دیده نمی شود.