پرش به محتوا

کتاب «در مسیر برخورد با کوه یخ»

weisenbaum
کتاب «در مسیر برخورد با کوه یخ»
مصاحبه و نوشته ای از جوزف وایزن بام
برگردان: آرش برومند

منتشر شده در نگرش

کتابی که در دست دارید پرسش و پاسخی است با وایزن بام که در سال ۱۹٨٤ انجام شده و بناچار مهر و نشان زمان را بر خود دارد. با این حال بسیاری از مسایل مطرح شده در این پرسش و پاسخ نه تنها از اهمیت تاریخی، بلکه از فعلیت برخوردارند؛ بویژه آنجا که وایزن بام دیدگاه های خود را در مورد مسئولیت دانشمندان و نقش انفورماتیک در اجتماع و مسئله صلح تشریح می کند.   می توان با این یا آن نظر وایزن بام مخالف بود و برخی انتقادهای او از جایگاه پست مدرنیستی نسبت به نقش رایانه در جامعه فراصنعتی را در مورد وضعیت جامعه هایی نظیر ایران صادق ندانست، اما بدون شک اطلاع از این دیدگاه ها می تواند برای خواننده ایرانی از این جهت مفید باشد که بر سنگلاخ ها و کوره راه های تکامل دانش انفورماتیک پرتو افکنده و او را به تفکر برانگیزد.

شاید کمتر اختراعی را بتوان یافت که در مدتی کمتر از 4 دهه در تار و پود پهنه های مختلف زندگی بشر رخنه کرده باشد. سخن از رایانه است؛ ابزاری که برخلاف دیگر ابزارهای ساخت بشر به ظاهر می رود خود را از او مستقل کند. ابزاری که به عرصه هایی رخنه کرده که تا چندی پیش در انحصار مطلق کار فکری بشر بودند (مانند عرصه های مدیریت و تصمیم گیری).

اما این اختراع و فن آوری مانند دیگر ساخته های دست بشر پاک از عیب و نقص نیست. با توجه به گستردگی کاربرد رایانه و فن آوری آن در گستره های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی، ایرادهای این فن آوری می تواند ابعاد خطرناک و فاجعه باری برای بشر پیدا کند.

کتابی که در دست دارید پرسش و پاسخی است با وایزن بام که در سال ۱۹٨٤ انجام شده و بناچار مهر و نشان زمان را بر خود دارد. با این حال بسیاری از مسایل مطرح شده در این پرسش و پاسخ نه تنها از اهمیت تاریخی، بلکه از فعلیت برخوردارند؛ بویژه آنجا که وایزن بام دیدگاه های خود را در مورد مسئولیت دانشمندان و نقش انفورماتیک در اجتماع و مسئله صلح تشریح می کند.

می توان با این یا آن نظر وایزن بام مخالف بود و برخی انتقادهای او از جایگاه پست مدرنیستی نسبت به نقش رایانه در جامعه فراصنعتی را در مورد وضعیت جامعه هایی نظیر ایران صادق ندانست، اما بدون شک اطلاع از این دیدگاه ها می تواند برای خواننده ایرانی از این جهت مفید باشد که بر سنگلاخ ها و کوره راه های تکامل دانش انفورماتیک پرتو افکنده و او را به تفکر برانگیزد.

پیاده کردن (دانلود) کتاب:

در مسیر برخورد با کوه یخ

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: