هفت دلیل برای مخالفت با سفر دیکتاتور مصر

 alsisi_reuters

منبع: ائتلاف جنگ را متوقف کنید

تارنگاشت عدالت

السیسی، رهبر کودتای ۲۰۱۳ و حاکم خودگمارده مصر، در هفته نخست نوامبر ۲۰۱۵ از بریتانیا دیدن می‌کند. نامه‌ای که به امضای نمایندگان پارلمان، رزمندگان و کنشگران، چهره‌های برجسته فرهنگی و بسیاری دیگر رسیده، از دولت می‌خواهد سفر السیسی دیکتاتور مصر را لغو کند.

۱- سیسی آمال میلیون‌ها مصری را که در انقلاب ۲۵ ژانوبه به خیابان‌ها آمدند نابود کرد، عقربه ساعت تاریخ را عقب برد و سریعاً به تجریه دمکراتیک نوپایی که جای دیکتاتوری ۳۰ ساله مبارک را گرفته بود، پایان داد. متأسفانه، دیکتاتوری به مصر بازگشته، و حاکمان مصر برخوردار از حمایت دولت‌های غربی آشکارا حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارند.

۲- در اوت ۲۰۱۳، ژنرال سیسی جلودار قتل‌عام رابعه بود، کشتاری که دیده‌بان حقوق بشر آن‌را به مثابه «یکی از بزرگ‌ترین کشتارهایی که در تاریخ نزدیک در یک روز صورت گرفته» توصیف کرد. تاکنون، هیچ مقام رسمی برای کشتار بیش از ۸۲۰ نفر در عرض ۱۲ ساعت پاسخگو نبوده است. این نخستین بار نبود که ژنرال سیسی در کشتار دسته جمعی تظاهرکنندگان نقش کلیدی ایفاء کرد: او در سال ۲۰۱۱ با عنوان سرپرست اطلاعات نظامی و عضو شورای نظامی حاکم، مسؤول کشتار ۲۷ مسیحی قبطی بود که در تظاهرات در مقابل مسپرو شرکت داشتند.

۳- سیسی دیکتاتور سنگدلی است که بر قتل ۲۵۰۰ نفر و حبس بیش از ۴۰ هزار نفر به دلايلی سیاسی، ریاست داشته است.

۴- سازمان‌های حقوق بشر محلی یک سال اول قدرت سیسی را به مثابه «بدترین موارد نقض حقوق بشر از سال ۱۹۹۳» توصیف کرده‌اند، و دیده‌بان حقوق بشر آن‌را «سال بدرفتاری»، با صدها مورد شکنجه، حدود هزار مورد ناپدید شدن اجباری، و شمار زیادی تجاوز به اثبات رسیده، نامید.

۵- سیسی علیه آزادی بیان اعلام جنگ کرده، کانال‌های تلویزیونی مستقل را بسته است، سانسور رسانه‌ای را گسترش داده، روزنامه‌نگاران را زندانی کرده و از رسانه‌های دولتی به مثابه بلندگوهای تبلیغات فاشیستی استفاده کرده، خشونت و دروغ‌گویی و شايعه‌پراکنی را برای نفوذ بر توده‌ها گسترش داده است.

۶- سیسی، همراه با اسرائیل محاصره غیرقانونی غزه را تنگ‌تر کرده، تا جایی پبش رفته که تونل‌ها-رگ‌ حیاتی غزه محاصره شده- را به آب بسته و در امتداد مرز مصر-غزه خندقی مملو از آب به وجود آورده است. این در عمل، بسترهای آب زیرمینی را شور و آلوده نموده و منبع اصلی آب شیرین برای آشامیدن و کشاورزی اهالی غزه را آلوده می‌کند.

۷- با نشان دادن خود به مثابه تهمتن امنیت و ثبات، دولت‌های غربی آماده بوده اند چشمان خود را بر بدرفتاری‌های سیسی ببندند. در واقع، تحت حکومت او امنیت مصر رو به وخامت نهاده است. عزم او برای از بین بردن مخالفان سیاسی میانه‌رو رشد افراط‌گرایی خشونت‌بار را تغذیه می‌کند.

کارهایی که برای مخالفت با سفر سیسی می‌توان فوراً انجام داد:
۱- به کامرون بگویید که مخالف سفر سیسی به بریتانیا هستید: به تظاهرات مشترک «ائتلاف جنگ را متوقف کنید»، «شورای انقلابی مصر»، «کارزار سیسی را متوقف کنید»، «انجمن مسلمانان بریتانیا»، «طرح همبستگی مصر»، «جنبش ششم آوریل» و «فدراسیون انجمن‌های دانشجويان مسلمان» ملحق شوید. تظاهرات در چهارم نوامبر ۲۰۱۵ علیه سفر سیسی در مقابل ساختمان شماره ۱۰ دوانینگ استریت از سال ۱۷ تا ۱۹‌برگزار خواهد شد.

۲- با استفاده از این نامه یا مستقلاً به نماینده خود در پارلمان نامه بنویسید. از آن‌ها بخواهید قطع‌نامه‌ای را  امضاء کنند که تاکنون توسط ۲۷۹ نفر از جمله ۴۹ نماینده پارلمان امضاء شده است.

۳- فراخوان موجود را در وب‌سایت دولت بریتانیا، زیر نام ««دعوت از سیسی به بریتانیا را لغو کنید»، امضاء کنيد.