گزارش انتفاضه فلسطین ، پنج عملیات در قلب “اسرائیل”

 

 felestin_2015_zuv5576

مترجم : احمد مزارعی، مجله اخبار چاپ لبنان ، 13 /اکتوبر 2015

 

بیست وپنج شهروند فلسطینی در شهرهای خلیل ، رام الله ، نابلس وطولکرم در جریان درگیری با سربازان اشغالگر آ سیب دیدند .

 

در سیزدهمین روز انتفاضه ملت فلسطین ، همه خطوط قرمز نادیده گرفته شد ، هیچ چیزی انتفاضه کنندگان را از شهاد ت نمیترساند که چا قوهای خودرا درقلب شهر تل ابیب،و درقلب اشغالگران فرو کنند .

 

وبدینگونه فلسطینیها، ا مر وز خودرا با پنج عملیات ضربات متوالی چاقوو گلوله، آغاز کردند ، بارزترین این ضربتها بتوسط دو شهروند مقدسی به اجرا درامد ، اولین ضربت جانانه بتوسط “بها علیان” بود که در اتوبوس شماره” 78″ در محله “آرمون هنتسف” شهر قدس، انجام گرفت که علیان بر روی مسافران اتش گشود ولحظاتی بعد بتوسط پلیس به شهادت رسید ، مورد دوم بلال اسعدبود که با حرکتی برق آسا شروع به مضروب نمودن مسافران نموده که توانست تنها یک نفر را به قتل برساند وبیست وشش نفر را هم زخمی کند ، از میان این بیست وشش نفر ، نه نفرشان وضعشان خطرناک اعلام شده است .بلال اسعد متاسفانه پس از اجرای عملیات بدست نیروهای متجاوز واشغالگرصهیونیستی دستگیر شد.

 

اما اقدام قهرمانانه انتفاضه گربعدی ، بوسیله یک شهروند مقدسی بتوسط علاء ابو جمیل ، به اجرا درامد ، وی در نزدیکی ایستگاه اتوبوسهای شهر قدس ، با اتومبیل خود بطرف عده ای از اشغالگران صهیونیست حمله کرده وتوانست به پنج صهیونیست اسیب وارد کرده که تنها یک نفر از انها کشته شد وچهار نفر دیگر دچار اصابتهای خطرناکی شدند . همچنین در منطقه “باب العامود” در شهرک قدیمی نزدیک قدس ، یک شهروند فلسطینی مقدسی با کارد یک شهرک نشین اشغالگر اسرائیلی را بقتل رسانید که یک پلیس دشمن صهیونیستی ، توانست وی را به شهادت برساند.

واما در در شهرک رعنانا ، در نزدیکی تل ابیب ، پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی

، یک جوان فلسطینی بنام خلیل دویک 22 ساله ، اقدام به زدن چاقو به یک صهیونیست اشغالگر نموده که هردو انها جراحات متوسط برداشتند.

خبر دیگری چند لحظه پیش بدست ما رسید ، مبنی بر اینکه یک اقدام دیگر چاقو زنی ، در همان شهر رعنانا انجام گرفته که طی آن پنج صهیونیست زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم است.

 

در روز سیزدهم ، یعنی امروز ، ترس بر اسرائیلیها مستولی شده ، بطوریکه با کوچکترین شک وشبهه ای بر روی مردم آتش میگشایند ، تعداد شهدای فلسطینی بسیار زیاد شده است وبنا به گزا رش وزارت بهداشت فلسطین   از ابتدای انتفاضه تا به امروز بیست وهفت نفر، ازمنطقه غزه تا غرب رود اردن، به شهادت رسیده اند که درمیان آنها هفت نفر کودک بوده است ، تعداد زخمیها بوسیله گلوله زنده ویا گلوله های پلاستیکی ، هزار وچهارصد تن بوده است ، در جریان این انتفاضه ، چهار هزار نفر نیز بوسیله گاز اشک آور ، دچار حالت خفگی شده اند ، شهدا به ترتیب ، شانزده نفر در غرب رود اردن ویازده نفر از آنان از منطقه غزه بوده است.

 

در مورد حوادث درگیریهای دیروزبا نیروهای اشغالگر ، در شهرهای خلیل ، رام الله ، نابلس وطولکرم ، بیست وپنج نفر بوسیله گلوله زنده ، دچار اسیب شده اند ، در شهر خلیل یک کودک شانزده ساله گلوله زنده به شکمش اصابت نمود که به بیمارستان منتقل شد ، در بیت لحم یک کودک دوازده ساله صورتش مورد اصابت انفجار یک نارنجک گازی قرار گرفت ، وجوان دیگری نیز با گلوله زنده مورد اصابت قرار گرفت وسربازان صهیونیست وی را بسوی مکان مجهولی ربودند.

 

در اینمورد وزیر بهداشت فلسطین آقای جواد عواد، اظهار داشت این اصابتها نشان میدهد که دشمن عامدانه کودکان را مورد اصابت قرار میدهد واینکه اصابتها همگی درقسمتهای فوقانی اجساد کودکان بوده است.

 

در ارتباط با حوادث اخیر ، پارلمان اسرائیل روز دوشنبه قوانینی را برای اعمال فشار بیشتر بر مردم فلسطین تصویب نمود، به موجب این قوانین هر کسی که سنگ پرانی کند ویا هر کسی که کوشش کند به دیگری اسیب وارد کند ، خود وخانواده اش مورد تعقیب قرار خواهند گرفت ، در قانون اینچنین گفته میشود ، ” هر کس به دیگری بوسیله سنگ ویا چاقو، آسیب وارد کند ویا از فلاخن استفاده کند ، به سه سال زندان محکوم خواهد شد وخانواده اش نیز از خدمات دولتی که در چهار چوب قانون به افراد تعلق میگیرد، محروم خواهد گردید. اما قسمت دوم این قانو اشعار میدارد ” کودکی که سنگ پرتاب کرده است ، خانواده اش باید غرامت مالی بپردازند ، همچنین خانواده کودک موظف است مخارج دادگاه بطور کامل بپردازد واگر در اثر پرتاب سنگ به کسی زیانی وارد شده باشد، خانواده کودک موظف به پرداخت خسارت وارده میباشند”.(1)

 

این قوانین با اکثریت چهل ودو رای موافق ویازده رای مخالف به تصویب رسید ، البته قرار است در آنها تعدیلاتی انجام گیرد.

پیشنهاد وتصویب اینچنین قوانین ظالمانه ای ، در عین حال نشاندهنده این است که دستگاه قضائی اسرائیل تابع حکومت است وقاضی تنها مصوبات دولتی را اجرا مینماید نه چیزی بیشتر ویا کمتر.

 

(1) – قانون فوق ظاهرا “حق به جانب ” بنظر میرسد وهر آدم منصفی قبول میکند ، اما مشکل در اینجااست که این قانون صرفا در مورد فلسطینیها صادق است ، برای مثال بر طبق آماری که دولت فلسطین انتشار داده است ، طی دهسال گذشته ، 1300000 ، درخت ثمری زیتون متعلق به فلسطینیها را از ریشه درآورده ویا بوسیله اره برقی قطع کرده اند ، تا برای یهودیان تازه وارد از اروپا ویا امریکا شهرک بسازند ، از نظر پارلمان اسرائیل وحقوقدانان این کشور ، این اعمال ضد انسانی جرم محسوب نمیشود ولی کودک فلسطینی ، سنگی پرتاب کند ، باید سه سال زندان برود وخانواده اش خسارت بپردازند ، در اینجا است که ظلم واجحاف اشکار بر علیه ملت مظلوم فلسطین اشکار میگردد.