پرش به محتوا

تغییر سیاست دولت هلند نسبت به پناهجویان مسیحی، بهائی، صوفی، همجنس گرا، دوجنسی و لزبین

holland

احمد پوري

رهنمود من به پناهندگان ایرانی از گروههای فوق و کردهای ترکیه و پناهجویان افغانستان.

از آنجائیکه پناهجویان زیادی در این موارد از من سئوال می کنند نکات مهم نامه معاون وزیر دادگستری هلند را در این مورد ترجمه کردم تا پناهجویان ارجمند بهتر در جریان سیاستهای پناهنده پذیری دولت هلند قرار گیرند.

آقای دیکهوف معاون وزیردادگستری و امنیت ملی در تاریخ 21 ماه جولای 2015 در جواب سئوالاهای نمایندگان مجلس نسبت به پناهجویان ایرانی ( همجنس گرا، دوجنسی، لزبین و مسیحی )، در نامه ای خطاب به نمایندگان پارلمان در باره سیاستهای پناهنده پذیری دولت هلن نوشته است:

با توجه به گزارش وزارت امورخارجه از ماه دسامبر 2013 تا آوریل 2015 سیاستهای خودم را در باره پناهجویان ایرانی به اطلاع شما می رسانم.

سیاستهای ما در باره پناهجویان ایرانی همجنس گرا، دوجنسی، لزبین ادامه می یابد. با توجه به اطلاعاتی که تا حالا کسب شده این گروه از پناهجویان در ایران ترس موجه دارند. مگر اینکه در کیس فردی شان ثابت شود که نیازی به محافظت جانشان نیست! این سیاست با اطلاعات بدست آمده از گزارش وزارت امورخارجه سازگار است.

تغییر سیاست

در رابطه با پناهجویان مسیحی ایرانی من تصمیم گرفته ام سیاستهای خودم را تغییر دهم. از گزارش وزارت امورخارجه روشن می شود که وضعیت برخی از گروههای مسیحی در ایران بدتر شده است. دولت ایران آنها را به مثابه خطری برای امنیت ملی تلقی می کند، زمانیکه آنها در رابطه با کلیسای جدیدشان فعالیت می کنند یا تلاش می کنند دیگران را بسوی دین جدید خود یعنی مسیحیت بکشند. بویژه کسانیکه در کلیساهای خانگی فعال هستند زیر خطر قرار دارند. مسیحیانی که به گروه های زیر تعلق دارند بطور سیستماتیک توسط دولت ایران تحت نظر و فشار قرار دارند.

1 – مسیحیانی که برای کلیسای جدید شان فعال هستند

2 – اعضای کلیساهای خانگی

3 – مسلمانانی که بعد از مسیحی شدن آشکارا به تبلیغ دین جدید خود می پردازند، مثلا از طریق شرکت در مراسم کلیساها…

در مورد تمامی اقلیتهای دینی در بررسی کیس پناهندگی شان اداره تابعیت و مهاجرت تعیین می کند که در صورت بازگرداندن به ایران با چه مشکلات احتمالی روبروند و ترس آنها از خطری که متوجه جان شان هست چقدر جدی است…

در کنار مسائل فوق من تصمیم گرفته ام که اقلیتهای دینی مسیحی و بهائی و صوفی ها را به مثابه گروه ریسک بپذیرم، نه گروهی که باید توجه ویژه به مشکلاتشان می شد. ( توضیح از احمد پوری: یعنی در سیاستهای فعلی ریسکی که شامل خطر جانی برای این افراد است از طرف دولت هلند پذیرفته شده است… در حالیکه در سیاستهای قبلی خطری که متوجه این افراد بود تا این درجه جدی شمرده نمی شد… تنها خواهان دقت بیشتر در بررسی کیس اینها بودند… )

این بدان معنی است که اتباع خارجی که بطرز قابل قبولی بتوانند نشان دهند که به این گروه ها تعلق دارند، حتی با اسناد و نشانه های جزئی نیز می توانند نشان دهند که ترس شان از تعقیب و آزار و اذیت دولتی بر بنیاد منطقی استوار است. …

این است تغییر سیاست دولت نسبت به مسیحیان ، بهائیان و صوفیان ایران در رابطه با سیاست کلی پناهندگی دولت هلند.

***************************

توضیح چند نکته مهم:

سیاستهای فوق به این معنی نیست که فردا هر کسی از ایران آمد و گفت من مسیحی هستم فورا به او اقامت پناهندگی می دهند! شما کمان باید بتوانید در مصاحبه با نمایندگان اداره تابعیت و مهاجرت آنها را قانع کنید که بطور جدی و صادقانه تغییر دین داده اید و سئوالهایی را که آنها در باره دین مسیحیت از شما می پرسند بدرستی جواب دهید! تنها چیزی که نسبت به گذشته تغییر کرده است این که قبلا باید تمامی ادعاهای خود را ثابت می کردید… حالا اگر گوشه ای از ادعاهای خود را با مدارک مستند ثابت کنید که شما به گروه های فوق متعلق هستید اینرا از شما قبول می کنند. یعنی به اندازه گذشته سختگیری نمی کنند! و پرونده ها سریعتر بررسی می شود…

چند رهنمود به پناهجویان پرونده بسته ایرانی که به گروه های فوق تعلق دارند…

در هلند بعد از بسته شدن پرونده تان، پیش شرط امکان تقاضای مجدد و باز کردن پرونده این استکه مدارک جدیدی در رابطه با فعالیتهایتان ارائه کنید و ثابت کنید که با توجه به آن فعالیت ها در صورتیکه به کشور خود برگردانده شوید با خطر جانی جدی روبرو خواهید شد. بدون داشتن اینگونه مدارک جدی نمی توانید دوباره به مرکز پذیرش پناهندگی مراجعه کنید.

مدرک جدید چیست؟

مدرک جدید دو نوع است. یک: یا شما از کشور خودتان نامه و مدارک رسمی از مقامات قضایی می آورید ( احضاریه، اخطاریه، حکم دادگاه… ) می دانم که ارائه کردن این نوع مدارک بسیار مشکل است…

می توانید از احزاب سیاسی یا فعالین شناخته شده و متخصصین در امور مشخصی هم مدرک بیاورید… ولی ارزش این مدارک به اندازه ارزش مدارک رسمی از دولت نیست. منطق دولت هلند از این قرار است: دولت هلند این گروه ها را بعنوان منابع بی طرف نمی شناسد آنها اپوزیسیون رژیم هستند، پس حامی پناهجویان هستند… از سازمانهای حقوق بشری هم می توانید در تایید حرفهایتان مدارک بیاورید… در هر حال قویترین مدارک آنهایی هستند که از طرف دولت یعنی مخالف شما صادر شده است! …

دو: یا اینکه به خاطر مسائل سیاسی جاری سیاستهای دولت پناهنده پذیر در رابطه با آن کشور تغییر می یابد.

معنی این حرفها برای پناهجویان پرونده بسته ایرانی این استکه اگر وکیل خوبی داشته باشند و خوب خودشان را برای تقاضای پناهندگی مجدد آماده کرده باشند می توانند با توجه به تغییر سیاست دولت هلند نسبت به گروه های فوق و اثبات گوشه ای از کیس پناهندگی شان، تقاضا کنند که در رابطه با سیاستهای جدید باید پرونده اینها دوباره بررسی شود، و با باز شدن پرونده شان از حالت غیرقانونی بدرآیند. …

در مورد پناهجویان کرد ترکیه،

تا چندی پیش سیاست رسمی دولت هلند این بود که دولت ترکیه دولت دمکراتیک است و کردهای ترکیه دیگر خطر جانی و ترس موجه ندارند… به همین دلیل تقریبا به همه، حتی فعالترین کادرهای سیاسی و رزمنده کردها نیز در هلند جواب منفی داده بودند… حالا در بحث های صلح و آشتی بسته شده و دولت اردوغان با زبان تانکها و مسلسل ها و بمبارانهای هوایی با کردها صحبت می کند!

درست استکه هنوز دولت هلند نسبت به کردهای ترکیه بطور رسمی سیاست خود را تغییر نداده است ولی با توجه به ابعاد فاجعه ای که جریان دارد و چشم اندازی فوری برای پایان ماجرا وجود ندارد… بهتر است کردهایی که پرونده شان بسته شده است با وکلایشان در مورد امکان بازشدن مجدد پرونده شان صحبت کنند و با توجه به تغییر شرایط موجود تقاضای پناهندگی مجدد کنند تا از حالت غیرقانونی بودن بدر آیند! …

در جواب سئوالهای پناهجویان ارجمند افغانستانی،

در مورد پناهجویان مسیحی افغانی قانون جدیدی اعلام نشده است! ولی یکی از کارهای مهمی که هر پناهنده یا وکیل خوش فکر می تواند بکند این است که سیاست کشورهای اروپایی را در رابطه با یک کشورمشخص با هم مقایسه کند و از دولت توضیح بخواهد که چرا این سیاست مترقی در کشوری که آنها هستند اجرا نمی شود؟ مگر هر دو کشور اروپایی نیستند؟ مگر قوانین حقوق بشر و اروپایی برای همه یکسان اجرا نمی شوند؟… یا اینکه کشور خودشان را با کشوری مثل ایران مقایسه کنند و نتیجه گیری کنند اگر برای پناهجویان ایرانی خطر مسیحی شدن اینقدر جدی گرفته می شود، چرا برای پناهجویان افغانستانی نباید همین قانون را اعمال کنند؟ در افغانستان با وجود طالبان و … ای بسا اوضاع بسیار بدتر از ایران است…

پس این امر به تلاش و قدرت ابتکار شما و وکیل تان بستگی دارد…

یک نکته مهم این است که روشنفکران افغانستان هم ما نند ایرانی ها بتوانند نقض حقوق بشر در موارد مشخص را تا حد ممکن بگونه ای تخصصی و علمی جمع آوری و تبدیل به اسناد معتبر تبدیل کنند … با توجه به اینگونه گزارش ها می توانید گزارش وزارت امورخارجه هلند از افغانستان را نقد کنید و با کشیدن این بحث ها به پارلمان هلند و … می توانید قوانین را به نفع پناهجویان افغانستان تغییر دهید…

راه مشکلی است ولی درهیچ مبارزه ای راه شاهانه وجود ندارد… ما این کارها را سالهاست که انجام می دهیم… من در سالهای گذشته هم برای پناهجویان افغانستان تظاهرات بزرگ سازماندهی کرده ام… ولی در نهایت تاسف حالا همه پناهجویان پاسیو و خواب آلود هستند و فکر می کنند وظیفه دیگران است که هلو را بچینند و به هلقوم پناهجویان بریزند! … زمانیکه صاحب مسئله در میدان مبارزه غایب باشد، پرواضح است که از دست دیگران کاری ساخته نیست!… اگر پناهجویان برای اعاده حقوق خود بپا خیزند آنوقت ما می توانیم مکمل همدیگر باشیم… کارهایی را که از دست آنها بر نمی آید ما انجام می دهیم… مانند تماس با وکلای خوب، رسانه ها، سیاستمداران، کمک به سازماندهی یک تظاهرات خوب و نسبتا موفق … در تمام تاریخ آزادی با آگاهی و مبارزات توده ها رابطه مستقیم دارد! …

امیدوارم پناهجویان اوضاع راسیستی رشد یابنده و به تبع آن سیاستهای سختگیری شدید و بیگانه ستیز در اروپا را بهتر درک کنند و با هوشیاری از منافع خود دفاع کنند! بدون شناخت درست از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و نقاط قوت و ضعف خود و حریف هیچ مبارزه ای به پیروزی نمی رسد! … من و سازمان پناهندگی پرایم… در این زمینه برای همهه پناهجویان از هر ملیتی که می خواهند خودشان را سازماندهی کنند آماده همه گونه همکاری هستیم…

به امید اتحاد و موفقیت روزافزون شما….

احمد پوری (هلند) 09 – 10 – 2015

برای ملاحظه اصل نامه معاون وزیر دادگستری می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید.

Kamerbrief over ambtsbericht christenen en LHBT’s in Iran

https://www.rijksoverheid.nl/…/tk-ambtsbericht-iran-inzake-…

Sneller verblijfsvergunning voor christelijke asielzoeker uit Iran

http://www.refdag.nl/…/sneller_verblijfsvergunning_voor_chr…

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: