ویدئوهای جعلی در خدمت دامن زدن به ترس و تنفر از پناهندگان! 

 

احمد پوری
نیروهای راست افراطی در تمام سطوح ممکن سعی می کنند همبستگی توده ها را با پناهجویان بشکنند و افکار و احساسات توده ها را حتی از طریق ساختن فیلم های “مستند ” دروغین علیه پناهندگان برانگیزند!
در فیلمی که ملاحظه می کنید به سه مورد از جعل حقایق برای سازماندهی افکار عمومی علیه پناهندگان اشاره می شود!
1:
در عکسی که ملاحظه می کنید یک نفر با پرجم داعش با پلیس درگیر شده است … این عکس بیش از ده ها هزار بار در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده !
در توضیح این عکس نوشته اند که جهادگرایان داعش خودشان را در میان پناهجویان پنهان کرده اند و آنها در کشورهای اروپایی با پلیس اینگونه برخورد می کنند!
متخصصین صحت این عکس را کنترل کرده اند هیچ ربطی به وقایع اخیر ندارد! این عکس از ماه مه سال 2012 است! این وقایع در رابطه با تظاهرات و شورش همزمان نیروهای راست افراطی و بینادگرایان اسلامی در نزدیک شهر دوسلدروف اتفاق افتاده است! و هیچ ربطی به موج اخیر پناهندگانی ندارد که امسال وارد اروپا و آلمان می شوند!
2:
در مورد تداوم وحشی گری پناهجویان
این فیلم را نیروهای راست افراطی منتشر کرده اند و مدعی هستند که پناهجویان با این درجه از وحشی گری به ماشین پلیس در شهر آلمان حمله می کنند!
ادعا می شود که عمل داغون کردن ماشین پلیس در ماه سپتامبر 2015 در شهر ارفورت انجام پذیرفته است!
ولی این حقیقت نیست!
اولین مسئله قابل توجه این است که همه بزبان آلمانی فریاد می زنند! از زبانهای بیگانه صدایی شنیده نمی شود!
نکته دوم این است که ماشین پلیس در شهر ارفورت برنگ آبی می باشد نه رنگ سبز که در این ویدئو ملاحظه می کنید!
نکته سوم: این فیلم از وقایعی است که چهار سال قبل اتفاق در شهر دورتموند افتاده است و یک روزنامه محلی از بهم چسباندن عکس ها و فیلم ها این ویدئو راساخته است!
نکته چهارم: مهمتر از همه این است که این تظاهرات و در گیری خود نئونازیها علیه پلیس است نه پناهجویان !
3:
در آخرین بخش فیلمی را نشان می دهد که پناهجویان از پذیرفتن غذایی که برای آنها آورده اند امتناع می کنند… زیرا حلال نیست و طبق قوانین اسلامی حاضر نشده است!
این ویدئو هم اول در سایت نیروهای راست افراطی منتشر شده سپس در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است!
ویدئو نشان می دهد که پناهجویان بین مرز مقدونیه و یونان راهشان سد شده است. پلیس سعی می کند غذایی را که صلیب سرخ تهیه کرده است بین پناهجویان تقسیم کند… ولی پناهجویان از پذیرش آن خودداری می کنند… ولی علت آن چیزی نیست که نیروهای راست افراطی بیان کرده اند! آنها به خاطر حلال نبودن این غذا را رد نمی کنند!
یک ژورنالیست مقدونیه ای حقیقت را بما گفت:
به مدت سه روز در شرایطی که ملاحظه می کنید راه پناهجویان را در مرز سد کرده بودند و آنها از این وضعیت جانشان بلب رسیده بود… خسته و خشمگین بودند… آنها به علامت اعتراض به تداوم این وضعیت از پذیرفتن غذا خود داری کردند نه به خاطر حلال نبودن!
آنها تنها می خواستند مرزها را باز کنند و به آنها اجازه بدهند از مرز رد شوند!
**********************************************

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید عده ای با سازماندهی آگاهانه، با جعل اسناد سعی می کنند همبستگی بی مرز انسانی را نابود کنند و بدلایل کاملا جعلی با پاشیدن تخم ترس و نفرت ، افکار عمومی را از ریشه مشکلات ساختاری نظام حاکم برجهان منحرف کنند.
برای اینکه با موفقیت این همبستگی انسانی با پناهندگان را به تنفر و جنگ با پناهندگان تبدیل کرد بزودی در سطوح مختلف تبلیغات در موارد زیر شروع شده و گسترش خواهد یافت
آیلان که به سمبل همبستگی با پناهجویان تبدیل شده بود … حالا می گویند پدرش قاچاقچی انسان بود! ….
تعدادی از پناهندگان بویژه از کشورهای آفریقایی و رنگین پوست را به رسانه های عمومی می آورند تا علیه پناهندگان شهادت دهند که اینها خلاف کار و داعشی و جهادگرایان اسلامی و سوء استفاده کنندگان از رفاه اجتماعی کشورهای غربی هستند و پناهندگان واقعی نیستند! این موثرترین شیوه برانگیختن توده ها علیه بیگانگان است! این افراد بهترین جاده صاف کن های فاشیسم و راسیسم هستند! در نهایت تاسف تعدادی از هموطنان ما در این زمینه گوی سبقت را از سایر ملیتها ربوده اند!…

بجای متوقف کردن جنگهای غارتگرانه امپریالیستی که یکی از مهمترین ریشه های فقر و ویرانی و بی خانمان شدن توده و تولید پناهندگان است… با دامن زدن به احساسات ارتجاعی و جنایتکارانه ناسیونالیستی، نئوفاشیستی، مذهبی، … قربانیان این نظام را به جان همدیگر میندازند و از مرزهایی دفاع کنند که اساسا از منافع سرمایه داران حمایت می کنند! به همین دلیل هر روز از اروپای ” آزاد ” قلعه ای می سازند که در درون دیوارهای تو در توی مرئی و نامرئی و الکترونیکی و آهنین و بتونی و سیمهای خاردار… از هجوم سونامی پناهندگان دروغین و ترورییستهای اسلامی و وحشی هایی که می خواهند فرهنگ و تمدن و ارزشهای اروپا را نابود کنند، جلوگیری کنند!
راسیسم و فاشیسم در تمام طول تاریخ هرگز بر مبنای ترس از خطر واقعی استوار نبود!
در جنگ دوم جهانی فاشیسم اساسا از طریق ارتش سرخ در بعد نظامی شکست خورد! یادآوری این نکته مهم است که 26 ارتش هیتلر در تمام کشورهای اروپای غربی وجود داشت در حالیکه تنها در جبهه شوروی و شرق 175 ارتش هیتلر علیه سوسیالیستها می جنگیدند!
بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای اروپایی و آمریکا علیه فاشیسم هرگز مبارزه جدی در سطح ایدئولوژیک و تئوریک نشد!
ماکس هورکهایمر همان زمان در یادداشتهای روزانه خود نوشت: ” البته جنگ پایان یافته است و همراه با آن ناقوس مرگ ناسیونال سوسیالیسم به صدا در آمده است، ولی توحش به صور دیگری در حال ادمه یافتن است!”
آمریکا علیرغم وجود قوانینی که ورود فاشیستها را به خاک آمریکا ممنوع می کرد هزاران دانشمند و متخصص آلمانی را که فاشیست بودند به آمریکا منتقل کرد… یکی از معروفترین آنها فون براون است که تا آخر عمر به تئوریهای فاشیستی وفادار بود…
این سئوال بعد از هفتاد سال هنوز جواب تاریخی خود را دریافت نکرده است!
چرا عقل غربی آنهم در آلمان که قله فرهنگ و فلسفه اروپا بود، پایش لغزید و به مبتذل ترین تئوری فاشیستی برتری نژادی روی آورد؟ چه زنجیره ای از خطاها این عقل غربی را به جایی کشانده که در وسط قرن بیستم از گرداب آشویتس سر در آورد؟ … غرب ترجیح داده است که این خاطره تلخ را بعنوان یک استثناء مطلق از خاطره ها بزادید و در عمل تحقیق و بررسی در مورد آشویتس را به یک تابو تبدیل کرده است!
بقول رایان هارد کوئل ” فاشیسم مفر جامعه سرمایه داری از بحران است!”
بی جهت نیست که این روزها در این بحران اقتصادی اخیر سرمایه داری در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا نیروهای راست افراطی و نئوفاشیست مثل قارچ همه جا رشد می کنند! ولی نیروهای راست با دامن زدن به ترس و تنفر افکار عمومی از بیگانگان، مهاجران، پناهندگان … سعی می کنند افکار عمومی را از پرداختن به ریشه های فاشیسم منحرف کنند!
چه شده است که بازهم پای تعداد قابل توجهی از سیاستمداران کشورهای غربی لغزیده و دوباره در جاده توحش و نئوفاشیسم گام برداشته اند؟
این روزها در هلند فرهنگی حاکم است که حتی اگر حزبی مانند ” حزب آزادی ” یا فردی مانند خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی را فاشیست بنامید دیگر بخت خود را سوزانده اید و در میدان سیاست رسمی هلند کسی شما را جدی نمی گیرد! بنوعی کاربرد واژه فاشیسم ممنوع شده است! … در حالیکه همین ویلدرس چند روز پیش در بحث های پارلمان هلند از تریبون مجلس به هواداران خود فراخوان داد که در تمام شهرها و دهات هلند عیله پناهندگان و کمپهای پناهندگان بپا خیزند و تظاهرات کنند! … ویلدرت در پارلمان هلند با بیان دریایی از دروغهای بی مرز به تنفر توده ها از پناهندگان دامن می زد! مثلا می گفت: اگر فورا همه مزرها را نبندیم امسال ممکن است 150.000 پناهنده به هلند بیاید! اگر هر کدام از آنها یک نفر از خانواهده خود را به خودشان محلق کنند می شود 300.000 نفر!!!
هر پناهنده برا ی کشور هلند 36.000 اورو در سال هزینه دارد! …
باورکردنی نیست یک نفر با این دروغهای شاخدار در پارلمان هلند به دستکاری افکاری عمومی و برافروختن آتش خشونتهای فاشیستی دامن بزند!
در نهایت تاسف سایر نمایندگان مترقی پارلمان هم از حضور ذهن کافی برخوردار نبودند که این دروغهای او را بدقت آنالیز و افشا کنند…
امروز در اخبار می گفت که اگر حالا انتخابات پارلمان برگزار شود آقای خیرت ویلدرس که از نظر من یک نئوفاشیست کامل است می تواند 34 نماینده در پارلمان داشته باشد! یعنی به خاطر این بحثهای راسیستی و خارجی ستیزی محبوبیت ایشان آنقدر زیاد شده است که تقریبا تعداد آرایش سه برابر شده است!!… حالا این حزب در پارلمان هلند 12 نماینده دارد!
چندین روز است که در هر فرصتی بحثهای پارلمان هلند را در باره مشکلات پناهجویان ترجمه می کنم … در این باره در اولین فرصت بیشتر خواهم نوشت …
جان وایس در کتاب سنت فاشیسم، می نویسد: ” بسیاری از لیبرالهای امروزی بدلیل ناتوانی در پیش بینی بموقع خطر فاشیسم و مقابله با آن به هنگام ظهورش در دهه های بیست و سی، خود را همواره مقصر می شمردند!” …
در هلند و اروپای امروز فاصله بین احزاب راست افراطی و لیبرال و دمکرات مسیحی در مورد بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی تقریبا غیرقابل تشخیص شده است!…
نمی دانم در تاریخ رهبران این احزاب به برخوردهای امروزی خویش و نادیده انگاشتن خطر نیروهای راست افراطی و نئوفاشیستی چگونه برخورد خواهند کرد؟! …
تنها یک چیز را باقاطعیت تمام می توانم بیان کنم و آن این است که هیتلر هم زمانی که رهبری آلمان را بدست گرفت باور کنید که شیطانی با دو شاخ خونین و فاشیستی نبود! با محبوبیت بی نظیر در میان هلهله هواداران بقدرت رسید! ما نباید فکر کنیم زمانی می توانیم رهبرانی مثل ویلدرس یا احزاب راست افراطی را فاشیستی بنامیم که حتما از قبل با شاخ های عجیب غریب و خونین و اتمی ظهور کنند! … باید رشد راسیسم و فاشیسم را در این شرایط بحران اقتصادی جهانی کاپیتالیستی جدی گرفت!…
بیائید در فضایی علمی به این بحثها دامن بزنیم … آگاهی اجتماعی توده ها از ریشه های فاشیسم تنها تضیمن جلوگیری از وقوع مجدد جنایات فاشیستی است.
تا زمانیکه دولتهای اروپایی ریشه این جنایات را انکار می کنند تداوم آنرا تضمین می کنند!
ماکس هورکهایمر بدرستی بعد از جنگ دوم جهانی می گوید: کسانیکه نمی خواهند در باره سرمایه داری صحبت کنند، بهتر است در باره فاشیسم نیز سکوت اختیار کنند!

برای درک بهتر مسائل پناهندگی که امروزها بشدت در جریان است می توانید به یادداشتهای زیر مراجعه کنید.
حقایق و توهماتی که در اروپا در باره پناهجویان شایع هستند!

آمارها و حقایقی که توسط خانم سیخرید کاخ نماینده ویژه سازملل در لبنان در مصاحبه با خبرنگاران هلندی بیان شدند بمثابه بمبی است که در زیر ستونهای سیاستهای نئولیبرالی رهبران راست اروپا منفجر شود!
در مورد پرسش ها و نگرانی های مردم اروپا از پناهجویان سوریه ای، اگر بخواهم خلاصه نظر خانم سخرید کاخ را با جمله های خودشان بیان کنم، ایشان توجه مردم اروپا را به نکات بسیار مهم زیر جلب می کند:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1183864931632740?notif_t=notify_me_page

پناهجویان سوریه ای کجا هستند؟
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1168577073161526?notif_t=notify_me_page

احمد پوری (هلند) 30 – 09 – 2015
من همواره معتقدم برای بزرگداشت هر واقعه یا فردی بهترین کار آنست که به یاد او یک کار کوچک خوب انجام دهیم…
من این یادداشت را که کاریست بسیار کوچک در جهت حرکت بسوی دنیایی بهتر، بخاطر تولد فروغ اسد پور ارجمند به احترام ترجمه کتاب های خوب و نوشتن مقالات و کتابهایی برای ساختن جهانی انسانی تر… به او تقدیم می کنم…

باشد تا یاد بگیریم از انسانهای خوب تازماینکه زنده هستند قدردانی کنیم!

***************************

روز یکشنبه، 11اکتبر پگیدا سازمان راست افراطی آلمان در شهر اوترخت تظاهراتی را سازماندهی کرده اند. این سازمان نئوفاشیستی از آلمان در حال حاضر تلاش می کند در هلند نیز جای پایی برای انتشار ایدئولوژی شیطانی خود پیدا کند. ما از شما می خواهیم در مقابل تظاهرات این گروه راست افراطی به مقاومت و اعتراض برخیزید. در ساعت 12:00 تظاهرات هواداران پگیدا از میدان Neude شروع خواهد شد. … انترناسیونالیسم فاشیستی در عمل همه جا بدون مشکلات جدی به پیش می رود!…

صبح زود می روم پراگ و دوشنبه بر می گردم… هفته دیگر حتما در این زمینه بیشتر خواهم نوشت ….