«ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه توسط روسیه وچین…»؟؟

«ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان
سوریه توسط روسیه وچین…»؟؟
سپیده
بالاخره دست توانای مامایِ رشد ناموزون کشورهای سرمایه داری در عصر امپریالیسم از ابتدای قرن بیستم که لنین آنرا کشف کرد،-  بچه‌ای خلف را که لنین نام «تقسیم مجدد جهان برای بدست آوردن بازارهای جدید فروش و انبساط واجب و ضروری آن و غارت مواد خام، از طریق جنگی جهانی» بدان داده بود، توانست شروع  درد زایمان این تقسیم مجدد جهان را توسط اتحادیه چین ایران روسیه اعلام کند. آدرس خود خبر که اگر درست باشد، وارد شدن چین را هم برای شرکت و ادای سهم و نجات از قوانین برده کنندگی بانکهای آمریکایی بصورت رسمی نشان میدهد:
2015/10/08مجله هفته
 
شروع بحران آباکوس از اوان سالهای ۲۰۰۸، که صدای رعد آور آن مدتها بود که بگوش میرسید و خلاء یرا بوجود آورده بود که مارکسیستها لنینیستها آنرا هشدار میدادند.
اکنون می‌رود که با اتحاد چین، ایران و روسیه امر تقسیم مجدد گیتی که به نقطه عطفی دیگر رسیده، این سه کشور بتوانند بانکهای آمریکایی را که تمام جهان را دیوانه وار غارت و به خرابه تبدیل میکنند را تسخیر و تخریب نمایند.
 
امروز دویچه بانک از یک کسری موازنه میلیاردی گفت و گو کردAusschreibung .
 
آمریکایی ها با تجدید کلک «جنرال موتور(اپل) وفولکس واگن» (۱۹۹۶رسوایی لوپتس که توسط بیل کلینتون و هلموت کهل با پرداخت خسارت میلیاردی از طرف آلمانی پایان گرفت)، اکنونهم با اعاده خسارت از فولکس واگن میخواهند مرکل را بزانو در آورند و از نزدیک شدن به روسیه بر حذر دارند، غافل از آنکه راه دیگری را اگر هم احتمالاً داشته باشد، مسدود نموده و آنرا تسریع مینمایند.
از هر گوشه‌ ام.آمریکا کسر پول جهت تأمین و حراست ماشین جنگی و پرداخت حقوق سربازان و پلیس را با بانگی صولت مند اعلام میدارند.
درام.آمریکا ۵۰۰۰ زندانی طولانی مدت (۳۰) ساله را بعنوان جرم ناقابل (پس چرا ۳۰ سال!!؟) از زندانها آزاد مینمایند!
فرانسه ۵۰۰۰ کارکنان «ایرفرانس» را اخراج میکند
 
امروز هشتم اکتبر ۲۰۱۵ روزنامه «فرانکفورته روندشاو»  و روزنامه «زود دویچه سایتونگ» در سرتیتر های خود بالاخره اعتراف کردند که تمام این جنایت ها را خود اروپا و آمریکا و اسراییل در کشور های عربی از دیروقت برنامه ریخته بودند و اکنون نتایج حاصله اش را درو خواهند کرد!
ناتو به ترکیه دلگرمی  میدهد که ماهم هنوز هستیم و مشغول جمع آوری امضا! و گاهی هم از خود صوتی صادر مینماید که مانند قرقر کردن های ببر مظفرالدین شاهی میباشد.
آیا اینها نشان از چه دارند؟
 
آیا حق با لنین و استالین نیست؟
 
چقدر تهوع آور است که هنوز هم ترتسکیست ها و رویزیونیست های ضد کمونیست این چنین تحمیقاتی را در مقاله های خود جای میدهند. 
«شاه می بخشد ، شيخ علیخان نمی بخشد»!! (به گفته‌های نوچه های ایرانی سازمان سیا،‌ مجاهدین «خلق» تو بخوان مجاهدین آمریکا،  احزاب ترتسکیستی منصورحکمتی … ایران تریبونالی، اکثریتی…) گوش فرا دهید تا از خنده روده‌بر شوید.
 
تنها میتوان آرزو کرد و درخواب دید که با تغییرات زیادی که در تکامل نیروهای مولده نسبت بسال ۱۹۰۰ رخ داده است و تکاملی که در فن ارتباطی برای مردم بوجود آمده که فقدان ناگهانی آن برای نظام ها بسیار خطرناک است و ازدیاد مواد انفجاری که میتواند کاملاً چندین بار پوسته کره گیتی را عمیقاً متلاشی و به خاک سوخته تبدیل کند؛ 
سبب شود که در چنین لحظه‌ هایی آوانگارد (پیش طلایه) طبقه کارگر بتوانند آنهم با احزابی مارکسیستی لنیستی جنبش های ضدجنگ  با آرم «نشان» کبوتران سپید را در سراسر جهان سامان داده و بخیابان ها آورند و انقلابی کارگری را در کشوری  شروع کنند و بشریت را از نیستی نجات بخشند. 
ناگفته نماند:  این آوانگارد اگر هم  از عهده وظیفه تاریخی خود هم برنیاید؛
بشریت این فاجعه را هم مانند تمام فاجعه‌های تاریخی دیگر پشت سرخواهد گذاشت ولی اینبار طبقات حاکمه نخواهند بود که در این شرایط  بتوانند دوام آورند و باز دوباره سرنخ ها را بدست گیرند؛
شرایط آنچنان خواهد شد که اینبار کسانیکه از مصالح خاصی برش یافته اند و تاب تحمل مصائب و توفانهای مربوط به تولید را اکنون بعهده دارند یعنی فرزندان طبقه کارگر، دخت و پسرانیکه  فرزندان نیاز و مبارزه، فرزندان حرمانهای بی پایان و مساعی قهرمانانه– اینها هستند آن کسانی که مقدم بر همه از خاکستر خود دوباره زنده میشوند ولی اینبار با وصیت هایی که لنین برایمان بجای گذاشته است؛
آری این تنها وظیفه ایست که برگرده همه افراد صلح طلب نهفته است؛
حزب،‌ حزب و باز هم حزب آنهم طراز نوین لنینی آن! پس به حزب طبقه کارگر ایران، ای فرزندان کار ایران بپیوند!
منتها اینبار بسیار راحت تر و ساختن کمونیست آسان تر و ریشه کن کردن بانک ها  و دلالان و بکش های آنها … بسیار آسانتر انجام خواهد پذیرفت و راهی سخت و پیچیده چون انقلاب اکتبر را در پیش روی خود نخواهیم داشت.