امپریالیسم و فاجعه آوارگان

حزب کمونیست در دانمارک: امپریالیسم و فاجعه آوارگان

تارنگاشت عدالت

منبع: شبکه همبستگی

در این لحظه، ما شاهد بدترین بحران آوارگان از جنگ جهانی دوم  بدين سو هستیم. میلیون‌ها نفر از جنگ و ستم فرار می‌کنند. دیگران سعی می‌کنند از مرگ ناشی از گرسنگی یا فقر مطلق فرار کنند. اکثریت قاطع آن‌ها آوارگان داخلی در خود کشورهای ضربه خورده هستند یا در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند، اما تعداد بسیاری سعی دارند به اروپا بروند. سفر آن‌ها بسیار خطرناک است، و بسیاری از آوارگان در این مسیر غرق می‌شوند و یا به علل دهشتناک دیگر جان می‌بازند.

دولت کنونی دانمارک، با حمایت حزب ناسیونالیست-راست‌گرای «مردم دانمارک» و سوسیال دمکرات‌ها از پذیرش سهم مسؤولیت خود برای سرنوشت آوارگان امتناع می‌کند. دولت برعکس، براین نظر است که دانمارک باید تعداد هرچه کم‌تری آوراه بپذیرد.

این برخورد بسیار شرم‌آور عمدتاً این را نادیده می‌گیرد که دانمارک به میزان زیادی در به وجود آمدن سیل آوارگان کمک کرده است.

آوارگان اساساً از این کشورها می‌آیند:
افغانستان– به یاد داریم که در سال ۱۹۸۸ نخست‌وزیر کنونی دانمارک که در آن زمان ريیس سازمان جوانان حزب لیبرال «ونستره» بود، با گروه‌های تروریست اسلامی افغانستان ملاقات کرد و در حالی‌که با یک تفنگ کلاشینکف بازی می‌کرد عکس او گرفته شد. جنگ افغانستان که دانمارک در آن «بی‌طرفانه» شرکت کرد، موجب مرگ، ویرانی، و شمار بسیاری آواره شد.

عراق– که در گذشته یک حکومت نسبتاً باثبات غیراسلامی داشت. زمانی‌که امپریالیسم در شکل ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی ناتو، از جمله دانمارک، در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد این حکومت از بین رفت. نتیجه برای همه روشن است: روزی نبوده است که انسان‌های بی‌گناهی که بین درگیری‌های گروه‌های اسلامی گوناگون گیر افتاده اند، کشته نشوند.

دوباره، نتیجه تعداد بسیاری آواره بوده است که برای نجان جان خود از عراق فرار می‌کنند.

لیبی– ناتو، بازهم دانمارک در پیشاپش آن، در لیبی مداخله کرد. معمر قذافی رهبر لیبی به طرز ددمنشانه‌ای به قتل رسید. نتیجه تجزیه کامل کشور با گروهای اسلامی رقیب بود که برای قدرت با هم می‌جنگند. در این وضعیت، هزاران نفری که از دیگر مناطق آفریقا برای کار به لیبی آمده بودند در میان درگیری‌ها گیر افتاده و مجبور شده اند برای نجات جان خود به سمت شمال، به سمت اروپا فرار کنند.

سوریه– ناتو و اتحادیۀ اروپایی در دامن زدن به شعله‌هایی که به یک جنگ داخلی خشونت‌بار در سوریه انجامید- جنگ داخلی که از بین رفتن جان‌های بسیاری را موجب شده و سیل  آوارگان از سوریه را به وجود آورده، نقش اساسی داشتند. ترکیه نیز که عضو ناتو است، به طور مستقیم و غیرمستقیم به «دولت اسلامی در عراق و شام» کمک کرده است، و دیگر دوستان ایالات متحده در میان حکومت‌های خلیج، به ویژه عربستان سعودی، از گروه‌های «شورشی» گوناگونی که برای سرنگون کردن بشار الاسد رهبر به طور دمکراتیک انتخاب‌شدۀ سوریه می‌جنگند، حمایت کرد ‌اند.

مناطق مبدأ
بخش اصلی آوارگان در اردوگاه‌ها در کشورهای فقیر همسایه، به ویژه در لبنان و اردن مستقر هستند. فقط تعداد نسبتاً کمی به اروپا، و تعداد اندکی از این‌ها به دانمارک رسیده اند. دانمارک سهم بزرگی از  مسؤولیت و تقصیر را برای ویران‌گری، کشتار و معلولین در این کشورها بر عهده دارد. نفرت‌انگیز و انزجارآور است که تقریباً همه احزاب در دانمارک با سماجت از پذیرش آوارگان خودداری می‌کنند و به جای آن سعی دارند آن‌ها را به کشورهای فقیر در مناطق مبدأ بازگردانند.

فراخوان کمونیست‌ها
اکنون مانند گذشته، کمونیست‌ها تقصیر مشکل آوارگان را متوجه سرمایه‌داری و امپریالیسم می‌دانند. کمونیست‌ها همه را به استقبال از آوارگان و کمک به آن‌ها از هر طريق ممکن فرامی‌خوانند.

کمونیست‌ها برای روشن کردن علل جنگ و ویرانگری برای کل جمعیت فعالیت خواهند کرد.

کمونیست‌ها برای به وجود آوردن یک جنبش صلح وسیع و نیرومند که بتواند جنگ‌ را متوقف کند و از این راه مانع فاجعه‌های آتی آوارگان شود، فعالیت خواهند کرد.

کمیتۀ اجرایی حزب کمونیست در دانمارک