چه وقت 43 دانشجوی مفقود شده مکزیکی ، عدالت را خواهند یافت؟

mexico_studenten

نوشته : Erika Guevara-Rosas

ترجمه آزاد: ژاله سهند

مقاله زیر، توسط Erika Guevara-Rosas ، مدیر سازمان عفو بین الملل در مکزیکو سیتی ، برای گاردین نوشته شده است.در این نوشته، طبق معمول روند اجرایی سازمان عفو بین الملل، امید به دگر دیسی در دولت رئیس جمهور Enrique Peña Nieto ، که مظهر انحطاط و فساد سرمایه داری در مکزیک است ، به وضوح به چشم میخورد، و این نقطه افت این مقاله است و تنها به منظور نگاشته شدن فاکتهای حاضر در آن ، به صورت آزاد ترجمه شده است.

26 سپتامبر 2015،اولین سالگرد ناپدید شدن 43 دانشجوی  مکزیکی است.، بنا به نوشته  Erika Guevara-Rosas که مدیر سازمان عفو بین الملل در مکزیکوسیتی است. انسانها بدون ردی از انان محو می شوند، گورهای دسته جمعی پر شده از استخوانها، آزمایشات  DNA را  برای انجام آزمایشات ، غیر ممکن می کند و بدنهای  تکه تکه شده  رها گشته در کامیون ها، در حال حاضر در مکزیک آنقدر رواج دارد که آنها به سختی خبر صفحه اول اخبار می شوند. اما فاجعه  Ayotzinapa  به مثابه ناپدید گشتن 43 دانشجو در شهرستان  Iguala مکزیک در سال گذشته ، چیزی متفاوت است.

یک سال از  مفقودشدن دانشجویان گذشته است، واین آشکارکننده  کشوری پر از خشونت و وحشت است ، و فشار برای  دست زدن به تحقیقات در این مورد، دارد افزایش می یابد.تنها راه باقی مانده برای مقامات  دولت مکزیک آن است که وانمود کند که آنها در مورد پیدا کردن آن چیزی که برای 43 دانشجو در سپتامبر 26 ،2014 اتفاق افتاده است ، جدی هستند و اطمینان ایجاد نمایند که این واقعه هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

این تراژدی یک بحران حقوق بشری را با حدود 30.000 مرد و زن و کودکانی که در طول چند سال گذشته ناپدید و یا گم گشته اند را، در ابعادی حماسی  نشان داده است. و بیش از آن، این نقاب غفلت و کوتاهی دولت مکزیک را برستانده است.

برای سالها، دولت رئیس جمهور Enrique Peña Nieto به اندازه کافی کاری برای پاسخ دادن به اتهامات بی شماری از قبیل شکنجه، اعدام های غیر قضایی و ناپدید شدن انسانها،انجام نداده است..آنها علملین جرایم سازمان یافته این گونه مسائل را، با ساده  نمودن آن، شبکه ای پیچیده از جرم و جنایت و فساد  میدانند.

با توجه به روایت رسمی، باندهای جنایتکار بی پروا و بسیار قدرتمند برای قربانیانی که شکنجه، کشته و یا ناپدید گشته اند،و یا به نحوی از برای سوء استفاده شدن از آنها رنج برده اند ،باید مقصر شناخته شوند. تحقیقات برای هر نوع نقض حقوق بشر به طور معمول آنقدر ناچیز است است که در بررسی صحنه های جرم ، یا مسامحه می شود و یا بررسی غیر موجود می باشد.

هنگامی که فشار افزوده می شود، مقامات  شماری از مظنونین را  به سرعت گرد می آورند و مسئولیت را بر عهده آنان می گذارند – و بعد گزارش میدهند که انها بعد از شکنجه  اعتراف به جنایات کرده اند.. در سال 2013، کمیسیون ملی حقوق بشر مکزیک گفت که 1,550  شکایت  در مورد شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری، 600 درصد بیشتر از  سال 2003 دریافت کرده بوده است.

در عین حال، عدم پیگرد قانونی کسانی که متهم به شکنجه شده اند،وجود دارد. طبق گزارش  شورای قضایی دولت ائتلافی، دادگاه های دولت ائتلافی ، 123 مورد شکنجه را مابین سالهای 2005 و 2013 ، پیگرد قانونی کرده اند و تنها هفت مورد ، تحت قانون دولت ائتلافی ، محکوم شده  است.

نظام دادگستری مکزیک،آنقدر مخدوش و معیوب است  که دیگرهیچ کس انتظار زیادی از آن ندارد. محاکمات در مورد نقض حقوق بشر بسیار نادر است و بستگان  ناپدید گشتگان  را یا در اوج ناامیدی منتظر نگاه  داشته اند و یا مجبور کرده اند که خود به دنبال عزیزانشان بگردند.

در این زمینه، در ناپدید گشتن 43 دانش آموزان Ayotzinapa ، نباید جایی برای تعجب باشد. اما آن به تار و عصب دولت Peña Nieto ضربه زده است و او را مستاصلانه  آنطور که می توان تشریح نمود، مجبور نموده است که  وانمود کند دارد گامهایی برای آن بر میدارد. اما این گامها واقعا به نظر نمی رسد  که هیچ چیزی را به ثمر برساند.

در آغاز “حقیقت تاریخی” ، وقتیکه  دادستان کل کشور در تاریخ 27 ژانویه گفت، که پلیس دانش آموزان را قبل از استرداد آنها به یک باند مشهور محلی مواد مخدر دستگیر کرده است، نمودار گشت. به نوبه خود،  Guerreros Unidos ، آنطور که شناخته شده است، گفته شد که آنها را کشته، جسد آنها را قبل از بسته بندی باقی مانده های  اجساد آنها در پاکتهای  بزرگ ، در یک مجمع زباله بزرگ محلی سوزانده و در رودخانه های اطراف، پرتاب نماید در 6 سپتامبر سال 2015،  گروهی از کارشناسان مستقل توسط کمیسیون حقوق بشر قاره آمرکا گزارشی 500 صفحه ای در رد این نظریه  صادر کرد و آنرا به مثابه تئوری علمی غیر ممکن، تخطعه نمود.

اما مقامات مکزیکی انتقاد را جدی نگرفتند. آنچنان که  اولین سالگرد ناپدید گشتن دانشجویان  با 110 نفر دستگیر شده، نزدیک گشت، مقامات یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده و اعلام کردند که آنها  استخوانی یافته اند که با DNA ، یکی از  دانشجویان مفقود شده به نام Jhosivani Guerrero de la Cruz ،  که 20 سال داشت، تطبیق میکند. کارشناسان  تیم انسان شناسی پزشکی قانونی آرژانتین، کشف کرده اند که  “انطباق ژنتیکی موجود در حین انجام آزمایش DNA به اندازه کافی برای  در نظر گرفتن مثبت هویت Jhosivani Guerrero de la Cruz.”،بالا نیست”.

هنوز برای مقامات دولتی برای نگه داشتن دستهایشان در هوا و اعتراف نمودن به اشتباهات جدی انجام شده اشان تا حال حاضرو تغییر مسیر تحقیقات در مورد ناپدید شدگان، خیلی دیر نشده است. قصور ورزیدن  در هر گونه اقدامی، تنها دولت Peña Nieto  را در سوء ظنی عمیق تر غرق خواهد نمود.

رئيس جمهور و دولت ، زمانی به عنوان امید این کشور مورد ستایش قرار گرفته شدند، اما در حال حاضر آنها به شدت در تلاش برای نگه داشتن هر تکه پاره ای از این اعتباربند. – اولین گام مهم برای بازسازی این اعتماد در پاسخ به یک سوال ساده نهفته است-  43 دانشجو Ayotzinapa ، کجا هستند؟

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/26/43-disappeared-mexico-students-justice-iguala