حقایق و توهماتی که در اروپا در باره پناهجویان شایع هستند! – احمد پوری

IMG_5848

آمارها و حقایقی که توسط خانم سیخرید کاخ نماینده ویژه سازملل در لبنان در مصاحبه با خبرنگاران هلندی بیان شدند بمثابه بمبی است که در زیر ستونهای سیاستهای نئولیبرالی رهبران راست اروپا منفجر شود!

در مورد پرسش ها و نگرانی های مردم اروپا از پناهجویان سوریه ای، اگر بخواهم خلاصه نظر خانم سخرید کاخ را با جمله های خودشان بیان کنم، ایشان توجه مردم اروپا را به نکات بسیار مهم زیر جلب می کند:

1 – کل کشورهای اروپایی تا بحال 0.11% پناهجویان سوریه ای را پذیرفته اند! کشور فقیر و کوچکی مانند لبنان به تنهایی بیش از 1.500.000 نفر یعنی 25% پناهجویان سوریه ای را پذیرفته است! در حالیکه دولت هلند با پذیرش 500 پناهجوی سوریه ای مشکل دارد! و شرط پذیرش 7.000 پناهجوی سوریه ای را موکول به پیدا کردن راه حل ساختاری کرده است که همه پناهجویان را در منطقه نگهدارند!…
2 – پناهجویان سوریه ای انسانهایی با سطح تحصیلات خوب هستند. آنها در حقیقت برای کشورهای ما سرمایه های انسانی هستند!
3 – ترس مردم معمولی از آنها منطقی نیست زیرا با توجه به وضعیت سوریه قبل از جنگ ملاحظه می کنیم که دخترهای با دامن کوتاه و بدون روسری بدون کوچکترین مشکلی در جامعه زندگی می کردند. حتی بدون اصطکاک در کنار خانم هایی با روسری بسر می بردند.
4 – سوریه جامعه ای مذهبی نبود، بلکه یک جامعه سکولار بود با تحمل مذاهب مختلف! پیروان همه مذاهب مختلف بدون جنگ و درگیری بدنبال اهداف و باورهای خود بودند!
5 – این یک بحران پناهندگی است، بحران مهاجران اقتصادی نیست! حتی اگر ما به مسئله در بعد اقتصادی به ارزش آنها نگاه کنیم در پایان ماجرا، آنها می توانند به ما چیزی بدهند یعنی بنفع ماست که آنها را بپذیریم… این در درازمدت یک سرمایه گذاری برای خود ماست!
6 – ما از برپا کردن کمپهای بیشتر و پذیرش پناهجویان بیشتر در کشورهای همسایه نمی توانیم حرف بزنیم، زیرا تقریبا همه پناهجویان در کشورهای منطقه ساکن هستند!

پر واضح است که خانم سیخرید کاخ نه انقلابی است و نه ضد نظام سرمایه داری حاکم بر جهان! خانم سیخرید کاخ دیپلمات بلند پایه هلندی است که خیلی از آگاهان امور حتی ایشان را جانشین بان کی مون رئیس سازمان ملل می نامند… درست به همین دلیل اعترافات ایشان به موارد بالا، بهترین امکان را برای ما فراهم می کند تا سیاستهای رهبران نئولیبرال اروپا را که بر سونامی دروغگویی استوار است، افشا کنیم.

نئولیبرالها و نئوفاشیستهای اروپا بطور مستمر در رسانه ها یه این توهمات می زنند:
1 – چرا پناهجویان و مهاجران همه به اروپا می آیند و در کشورهای همسایه و منطقه خود نمی مانند؟
2 – سونامی پناهجویان و مهاجران ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی … اروپا را ویران خواهندکرد!
3 – اینها پناهنده واقعی نیستند، مهاجران اقتصادی و جویندگان خوشبختی هستند که برای سوء استفاده از رفاه اقتصادی ما به اروپا می ایند. به همین دلیل موثرترین شیوه بستن راه آنها ایجا سد، و دیوار و مبارزه نظامی است!…
4 – باعث و بانی تمام بدبختی های ما پناهجویان و مهاجران و بیگانگان هستند که اساسا مشکل بزرگ جوامع متمدن اروپایی هستند، در تکامل علم و تکنولوژی و رفاه اجتماعی اساسا نقش منفی دارند، نه مثبت! …
5 – اساسا همه آنها مسلمانان مشکوک و عقب مانده هستند و می خواهند جامعه ما را با هجوم فرهنگ اسلامی و تروریستی، جامعه سکولار و فرهنگ مترقی و متعالی ما را نابود کنند…
6 – قاچاقچیان انسان آنها را گول زده اند، پولشان را گرفته اند و خودشان را در دریاها به امواج متلاطم و خطرناک سپرده اند! برای نجات اینها از دست قاچاقچیان باید کشتی های قاچاقچیان را با ابزار نظامی نابود کرد!

با وجود حقایق انکار ناپذیری که از زبان خانم سیخرید کآخ بیان شد، پرسیدنی است که سونامی پناهجویان اروپا را غرق کرده است یا سونامی دروغ گویان نئولیبرال که با دامن زدن به ترس و نفرت از بیگانگان جاده راسیسم و فاشیسم را هموار می کنند؟

فکر می کنم ارائه حقایق مختصر مفید فوق در باره آمار پناهجویان از زبان خانم سیخرید کآخ برای اثبات سونامی دروغگویی رهبران نئولیبرال اروپا کافی است!

فکر می کنم ارائه حقایق مختصر مفید فوق در باره آمار پناهجویان از زبان خانم سیخرید کآخ برای اثبات سونامی دروغگویی رهبران نئولیبرال اروپا کافی است!

پیوند این مقاله در صفحه فیس بوک احمد پوری
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1183864931632740?notif_t=notify_me_page

ترجمه و تلخیص مقالات از احمد پوری ( مسئول سازمان پناهندگی پرایم )
********************************

IMG_5851
این مقاله ترجمه و تلخیص دو مصاحبه تلویزیونی خانم سیخرید کآخ با برنامه های مهم بایتنهوف و ساعت خبری است. برای دستیابی به اصل مصاحبه پیوند هر کدام از مصاحبه ها را در جای خود آورده ام.
مصا

حبه برنامه تلویزیونی بایتنهوف با خانم سیخرید کاخ.
http://www.npo.nl/…/13-09-2…/VPWON_1232776/POMS_VARA_1886382
خانم سیخرید کآخ از دسامبر 2014 فرستاده ویژه سازمان ملل در لبنان می باشد، کشوریکه بیش از 1.500.000 نفر پناهجوی سوریه ای را در خود جا داده است.

خبرنگار: آیا در کشورهای همسایه هنوز امکان پذیرش پناهجویان هست؟ هلند به شرطی حاضر به پذیریش پناهجویان بیشتر است که یک راه حل ساختاری واقعی برای مشکل پناهجویان وجود داشته باشد.
سیخرید کاخ: کشورهای همسایه لبریز از پناهجویان سوریه ای هستند… با هزاران بدبختی و خشونت درگیر هستند… بهترین راه حل ساختاری برای حل مسئله پناهجویان راه حل سیاسی برای بحران سوریه است!
در فاصله رسیدن به این هدف باید کمک های مالی و کمپهایی برای نگهداری پناهجویان سازماندهی شود… مثلا در مورد لبنان اوضاع از این قرار است که از کمکهای وعده داده شده تا بحال 40% آنرا واقعا دریافت کرده است! در لبنان از هر چهار نفر یک نفر پناهجوی سوریه است! 50% این پناهجویان کودکانی می باشند که حتی از رفتن به مدرسه محروم هستند!
0.11% این پناهجویان در اروپا هستند… اروپا و هلند امکانات لازم را دارند و در این مورد می توانند خیلی کارها انجام دهند… مشکل داشتن ظرفیت نیست … ترس از سوریه ای ها و مسلمانان و بیگانگان است که در اروپا رواج دارد… چطور می توان باور کرد که در لبنان بیش از 1.500.000 نفر پناهجوی سوریه ای وجود دارد ولی کشور ثروتمندی مانند هلند که در سازماندهی و … زبانزد خاص و عام است با پذیرش 500 نفر دچار مشکل شده است!؟
اگر اراده سیاسی باشد می توان خیلی بیشتر از اینها را در هلند اسکان داد و طور دیگری با مسئله پناهجویان برخورد کرد… سیاستمداران هلندی در این توهم بسر می برند که پناهجویانی را که قبلا در لبنان تقاضای پناهندگی کرده بودند و حالا بطور غیرقانونی وارد کشور هلند شده اند، می توانند به لبنان برگردانند… فکر می کنم لبنان به هیچ وجه حاضر به پذیرش پناهجویانی نیست که از اروپا برمی گردانند…

خبرنگار: آقای مارک روته نخست وزیر هلند می گوید شرط پذیرش پناهجویان برای ما این است که در کشورهای همسایه پناهجویان را اسکان دهند و در آنجا به کیس آنها رسیدگی شود و پناهجویان سیاسی واقعی را مشخص کنند… بزبان دیگر درهای اروپا بروی پناهجویان بسته می شود! آیا این یک راه حل واقع بینانه است؟
سیخرید کاخ: این راه حل واقع بینانه نیست! پناهجویان به هر جایی که بتوانند می روند… من در لبنان شاهد مشکلات بی شماری هستم… آنها نمی خواهند کمپهای پناهندگی رسمی داشته باشند تا مشکلات پناهجویان فلسطینی تکرار شود! … آنها پناهجویان را در کشور خود بنوعی تحمل می کنند. آنها دیگر بیشتر از این نمی خواهند… پناهجویان در همه جا پراکنده شده اند… ما شاهد کودکان کار هستیم… معلوم نیست که پناهجویان جدید را بپذیرند…
خواست و برنامه اروپا روشن است … جهت تسریع رسیدگی به کیس های پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و چندین نهاد دیگر تلاش می کنند ولی این جای سئوال دارد که با این تدابیر بتوان حرکت پناهجویان و مهاجران را متوقف کرد.

خبرنگار: نخست وزیر ما فکر می کند که واقعا می توان جلو این حرکت را گرفت و سد کرد.
سیخرید کاخ: این نظر ایشان است. من روز ملکه با ایشان ملاقات داشتم… وضعیت چهار میلیون پناهجویی که در کشورهای منطقه هست بینهایت فقیرانه است. پناهجویان جدیدی از سوریه بیرون نمی آیند… کسانیکه به سوی اروپا روان هستند پناهجویانی هستند که از این وضعیت درکشورهای همسایه فرار می کنند. لبنان کشوریست که در گذشته نه چندان دور جنگ داخلی داشته… به اندازه کافی مشکلات دارد و حالا 1.5 میلیون پناجوی سنی مذهب سوری به این کشور اضافه شده است … اینها مشکلات فراراونی بدنبال خواهد داشت به همین دلیل آنها دیگر پناهجوی جدید نمی خواهند…
فراموش نکنیم که در سوریه اغلب مردم تحصیلات بالایی داشتند و پدران و مادران انتظارات بالایی از آموزش فرزندانشان داشتند ولی حالا از هر چهار بچه یک نفر امکان رفتن به مدرسه را دارد… حالا دختران کم سن و سال بزور عروس می شوند… همه جا کودکان کار را می توان مشاهده کرد… درآمد آنها خیلی کمتر از درآمد کارگران لبنانی است… حضور پناهجویان در این ابعاد در لبنان مشکلات سیاسی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد… مشکلات بخش فقیر و بیکار مردم لبنان با آمدن آنها بیشتر شده است…

خبرنگار: شما گفتید که از نظر کمکهای مالی تابحال 40% وعده هایی را که به لبنان داده بودند درعمل پرداخت کرده اند…
سیخرید کآخ: طبق برنامه سازمان ملل هر پناهجوی سوریه ای یا فلسطینی در لبنان حق داشت 30 دلار در ماه دریافت کند یعنی روزی یک دلار! حالا به 13 دلار در ماه تنزل داده شده است! یعنی 43 سنت در روز! مرز فقر در لبنان 3.5 دلار در روز است! آنها در غذاهایشان حتی به اندازه کافی پروتوئین دریافت نمی کنند. بهمین دلیل مجبور هستند دخترانشان را بزور عروس کنند…

خبرنگار: به نظر شما در این وضعیت دولت هلند چکاری باید بکند؟
سیخرید کاخ: هلند و اروپا می توانند امید بیافریند… اهداف منطقی را فرموله کنند… هلند در این زمینه می تواند این گونه پروژه ها را رهبری کند… هلند می تواند خیلی بیشتر از اینها پناهجو بپذیرد…

خبرنگار: دولت هلند اعلام کرده است در صورتیکه شروط دولت برای پیدا کردن راه حل ساختاری اجرا شود… می خواهد هفت هزار پناهجوی سوریه را بپذیرد… به نظر تو دولت هلند چند نفر پناهجو باید بپذیرد؟
سیخرید کاخ: من در این مورد نمی توانم تعیین کنم چند نفر، تنها می توانم بگویم مقایسه هفت هزار نفر در هلند با 1.5 میلیون نفر در لبنان به اندازه کافی گویاست! با توجه به قدرت اقتصادی هلند و اینکه کشور بسیار باثباتی است! مسئله سر حقوق بشر است و کشورما در جهان، دولت صلح و امنیت نامیده می شود. در ضمن اینها افرادی هستند که اصولا تحصیلات بالایی دارند و بلند همت و سرمایه های انسانی هستند…

خبرنگار: تو بنوعی می گویی هفت هزار نفر هیچ رقمی نیست… به نظر تو 50.000 یا 100.000 نفر برای هلند کافی است؟
سیخرید کاخ: من سر رقم نمی روم … مسئله ایجاد سیستمی برای تقسیم عادلانه پناهجویان در اروپاست… فعلا می خواهیم 160.000 نفر پناهجو را در اروپا بطور عادلانه تقسیم کنیم… در حالیکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معتقد است باید برای تقسیم عادلانه 200.000 نفر در اروپا برنامه ریزی کنیم. باید به مسائل زیر فکر کنیم… تسریع پروسه پذیرش پناهجویان بدلایل سیاسی و انسانی، اقامت موقت و اجازه کار و … نرمش پذیری در برخوردها… علاوه بر همه اینها باید به کشورهای همسایه سوریه در پذیرش پناهجویان کمکهای لازم بشود…

خبرنگار: سازمان ملل پیش بینی می کند که ممکن است یک میلیون پناهجوی جدید به اروپا بیاید به نظر تو این پیش بینی واقع بینانه است؟
سیخرید کاخ: دوستان من معتقدند که یک میلیون نفر دیگر از منطقه جابجا خواهند شد… لبنان از سال قبل مرزهایش را کاملا بسته است… اگر مرزهای ترکیه باز بماند این عده از طریق ترکیه تلاش خواهند کرد… اروپا باید بتواند بموقع به چشم اندازهای دور فکر و برنامه ریزی کند…

خبرنگار: منظور تو از چشم انداز و برنامه ریزی چیست؟
سیخرید کاخ: یعنی ما باید تعداد بسیار زیادی از پناهجویان سوری را بپذیریم… بیشتر به این سرمایه های انسانی فکر کنیم… نسل حاضر سوریه کسانی هستند که خیلی تحصیلات خوبی دارند ولی حالا نسل جدید ممکن است نتواند تحصیلات خوب داشته باشد… ما با یک درام انسانی روبرو هستیم… از نظر امنیتی هم باید مسئله را در نظر بگیریم حالا تقریبا هیچکدام از بچه هایی که بین 15 تا 17 سال هستند به مدرسه نمی روند… اینها رادیکالیزه خواهند شد… این خطر را باید جدی گرفت برای افرادیکه بیکار هستند وهیچ چشم اندازی ندارند داعش 400 $ در ماه می دهد، خطر رادیکالیزه شدن و پیوستن به داعش برای بخشی از این جوانان را باید جدی گرفت! کسانیکه هیچ چیز ندارند به خاطر فقر اقتصادی فکر می کنند حتی به قیمت مرگ من ممکن است مادر و خواهرم به زندگی خوبی برسند… رهبران اروپا نباید به سود کوتاه مدت بیندیشند باید به مسائل در پروسه درازمدت در باره حقوق بشر و صلح بیندیشند و منافع بزرگتر امنیتی و سرمایه های انسانی را در نظر داشته باشند… اگر نا امنی در اطراف اروپا زیاد شود حتما به اروپا هم به شیوه ای بسیا منفی ناامنی سرایت خواهد کرد…
این یک بحران پناهندگی است، بحران مهاجرت نیست! حتی اگر ما به مسئله در بعد اقتصادی به ارزش آنها نگاه کنیم در پایان ماجرا آنها می توانند به ما چیزی بدهند یعنی بنفع ماست که آنها را بپذیریم… این در درازمدت یک سرمایه گذاری برای خود ماست… در سیاستهای فعلی هلند بیشتر بخش خالی لیوان را می بیند… ! هلند می تواند در مورد پذیرش بیشتر پناهجویان مثل آلمان با توجه به سرمایه گذاری روی سیاستهای درازمدت… رل مهمی در اروپا بازی کند…

IMG_5850

***********************************************
سیخرید کآخ در برنامه ساعت خبری 17 – 09 – 2015
http://www.npo.nl/nieuwsuur/17-09-2015/VPWON_1241401
سطور زیر فشرده اخبار کشورهلند هستند که قبل از مصاحبه توسط خبرنگار بیان می شوند… انگار همه پناهجویان جهان بسوی هلند روان هستند…!
در هلند دولت همه جا از شهرداریها تقاضای خوابگاه های اضطراری برای پناهجویان می کند… حتی در سالنها و مراکز ورزشی برای سه روز بطور موقتی جای خواب برای پناهجویان تهیه می کنند… در همه جا خوابگاههای اظطراری برای پناهجویان مانند قارچ از زیر زمین سبز می شوند… در هلند علاوه بر پلیسهای مرزی یا ژاندارمری از پلیس شهری هم برای پشتیبانی و حمایت از پلیس مرزی جهت کنترل مرزها، درخواست کمک شده است!…
خبرنگار:
در سال 2013 بطور متوسط هر هفته 193 نفر پناهجو از هلند تقاضای پناهندگی کرده اند… در سال 2014 این رقم بالغ بر 420 نفر در هر هفته شد. در کل برابر با 21.810 نفر در سال 2014 از هلند تقاضای پناهندگی کرده اند… در ماه جولای سال 2015 این رقم بر 750 نفر افزایش یافت و هفته گذشته به 3100 نفر بالغ شد! شاید این هفته بیش از 4000 نفر برسد! … امروز با توجه به تقاضای دولت در تمام کشور برای 7.000 نفر جای خواب اضطراری تهیه شده است… در تمام این شهرداریها موافقان و مخالفان ورود پناهجویان به هلند در مقابل هم صف آرایی کرده اند! این تناقض ها غیرقابل به نظر می رسند…

خبرنگار هلند: خانم سیخرید کآخ دولت هلند می خواهد پناهجویان را در کشورهای همسایه مناطق بحرانی نگهدارند! این خواست چقدر با واقعیت تطبیق میکند؟ شما فرستاده ویژه سازمان ملل در لبنان هستید، وضعیت هلند را مشاهده کردید… در لبنان چگونه بیش از یک میلیون پناهجو را اسکان داده اند! نظر شما در باره بحث دولت هلند مبنی براینکه باید پناهجویان را در کمپهایی در کشورهای همسایه بپذیرند چیست؟
سیخرید کآخ: من به سه روش عکس العمل نشان می دهم.
یک: اروپا برای پذیریش 0.11% پناهجویان اینقدر نگرانی و مشکلات دارد! در حالیکه در لبنان 25% ساکنانش پناهجو هستند! این کشور کوچک با امکانات بسیار محدود سالهاست که پذیرای پناهجویانی از سوریه، فلسطین و عراق و سایر کشورها هستند. این رقم را مقایسه کنید با تمام پناهجویانی که در پنج سال گذشته از سوریه به کل اروپا وارد شده اند! در حالیکه ما برخلاف لبنان کشورهای بسیار ثروتمندی هستیم، امکانات و ظرفیتهای زیادی داریم!

خبرنگار: وضعیت پناهجویان در لبنان چگونه است؟
سیخرید کآخ: بسیار بد! از مجموعه منابع مالی لازم برای مقابله با این بحران تابحال 40% را دریافت کرده اند. همه منابع ته کشیده اند. سوریه ای ها با منابع خودشان به این کشورها وارد می شوند ولی حالا همه مصرف شده و منابع محلی خشکیده اند. آنها مهاجران سیاسی نیستند! پناهجویان سیاسی هستند که از جنگ در رفته اند! 25% بچه ها در کمپها به مدرسه می روند در حالیکه در سوریه همه بچه ها بمدرسه می رفتند. پدر و مادر این بچه ها تحصیل کرده و بلند همت هستند و از بچه هایشان نیز انتظارات بالای تحصیلی دارند… حالا یک مرتبه همه در گل و لای چادرهای کمپها فرو رفته اند. کمکهای دریافتی و چشم انداز ترقی و تکامل روز بروز کمتر می شود!

خبرنگار: شما برنامه دولت هلند مبنی بر نگهداشتن تمامی پناهجویان در کمپهایی در کشورهای همسایه را چقدر جدی و قابل اجرا می پندارید؟
سیخرید کآخ: ما از کمپهای بیشتر و پذیرش پناهجویان بیشتر نمی توانیم حرف بزنیم زیرا تقریبا همه پناهجویان در کشورهای منطقه ساکن هستند!

خبرنگار: اگر پول بیشتری به این کشورها بدهند می توان بیشتر و بهتر پناجویان را در منطقه نگهداری کرد؟
سیخرید کآخ: در درجه اول باید کشورهای مرفه قولهای مالی را که داده اند بطور کامل بپردازند! تا حالا 40% وعده هایشان را عملی کرده اند. اگر این وعده ها بدرستی عملی شود می توان کیفیت کمپها را بالا برد. این انتظاری نادرست و غیر واقعی است که ما از کشورهای همسایه بخواهیم همه پناهجویان را با تمام مشکلات تقبل کنند در حالیکه این مناطق پر از تشنج و بی ثباتی است و مشکلات رو به فزونی است!
اگر قرار است مشکلات را بطرز عادلانه ای تقسیم کنیم برای تمامی کشورهای سازمان ملل صدق می کند نه فقط برای کشورهای همسایه مناطق بحرانی!
به سه دلیل در این زمینه اروپا می تواند بخش بزرگی را مشکلات را از سر راه بردارد.
یک: ما مسئولیت اخلاقی داریم.
دو: حتی اگر نمی خواهیم به دیگران کمک کنیم، اگر شهروندانی هستند که می گویند سوریه مسئله من نیست و ربطی بمن ندارد… این عمل در حقیقت سرمایه گذاری روی امنیت خود ما هم هست. سرمایه گذاری روی ثبات و امنیت منطقه است. این به نفع خود ماست. واقعیت این استکه سوریه در منطقه ماست و جریان پناهندگی متوقف نخواهد شد.
سه: باید کیفیت پذیرش پناهجویان را در کمپهای منطقه بالا ببریم و توجه داشته باشیم که این کشورها دیگر ظرفیت و امکانات تحمل مشکلات بیشتر را ندارند! عدم توجه به این مسائل مشکلات را فقط بیشتر می کند.

خبرنگار: در هلند مردم بسیار نگران هستند از خودشان می پرسند ما چه کسانی را داریم به کشورمان راه می دهیم؟ اینها از مناطقی می آیند که درگیریهای فراوانی هست…
سیخرید کآخ: درست است ولی اینها در مجموع شهروندان بیگناهی هستند. یک انسان بی گناه را باید به چشم بیگناه نگاه کرد. من می توانم تصور کنم که یک شهروند معمولی هلندی با توجه به تصاویر وحشتناکی که از منطقه و داعش می بیند، ابهاماتی که در مورد اسلام دارند… نگران باشند و بترسند… باید کمی بیشتر در مورد این منطقه مطالعه کنند و آگاهی داشته باشند… اینها افراد تحصیل کرده هستند، از جامعه ای سکولار می آیند نه از جامعه مذهبی… جامعه ای که در آن تمامی گروههای مذهبی می توانستند با صلح و صفا در کنار هم راه خودشان را دنبال کنند. بعضی ها برداشتهای ارتجاعی و عقب مانده داشتند ولی دیگران برداشتهای بهتری داشتند… اگر نگاهی به سوریه قبل از جنگ بیندازید متوجه می شوید که دخترانی با دامن کوتاه و بدون روسری در کنار زنانی با روسری در داخل قوانین و مناسبات موجود بدون اصطکاک و درگیری و با احترام در کنار هم زندگی می کردند.
به نظر من مسئولیت سیاستمداران ما این استکه روی ترس از “دیگری” بعلاوه ضدیت با اسلام و ترس از بیگانان… کار کنند…

خبرنگار: بقول شما اینها همه به نفع خود ما هم هست. یک سئوال دیگر در مورد اروپا. اگر در رابطه با مسئله پناهجویان نگاهی به اروپا بیندازید به نظر شما اوضاع قابل قبول است یا هنوز جای انتقاد وجود دارد؟
سیخرید کآخ: آنتونیو گوتروس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این مورد اعلام کرده است که از وضعیت موجود در اروپا بسیار افسرده است! به نظر من هم حق با اوست!
هفته آینده جلسه ای بین سران اروپا سازماندهی شده است برای تقسیم 40.000 پناهجو بین کشورهای اروپایی آنتونیو گوتروس همچنین اعلام کرده است که خواهان سبک کردن مشکلات کشورهای مرزی و تقسیم عادلانه مشکلات بین کشورهایی است که در داخل اوروپا هستند. علاوه بر آن خواهان تصمیم گیری فوری کشورهای اروپایی برای تقسیم 120.000 پناهجویی است که قرار است بین کشورهای اروپایی تقسیم شود.

خبرنگار: فرض کنیم که منابع مالی لازم برای ایجاد کمپهای پناهندگی خوب در منطقه فراهم شود و این کمپها مستقر شوند… در آنصورت شما چه انتظاری دارید؟ آیا فکر می کنید پناهجویان در منطقه می مانند؟ یا اینکه پناهجویان بطرف اروپا روان خواهند شد و رهبران اروپا باید خود را برای پذیرایی از گروههای بزرگتر پناهجویان آماده کنند؟
سیخرید کآخ: من فکر می کنم باید واقعی بین باشیم مردمی که بعد از 5 سال جنگ با داشتن حق بسیار محدود در کشورهای منطقه مانند عدم اجازه کار و … تمامی امکاناتشان ته کشیده است. قابل درک است که این افراد برای حرکت بسوی اروپا آخرین قدم را بردارند و حتی سوار کشتی هایی شوند که پر از ریسک است. هدف آنها اغلب نجات بچه هایشان است. اینها مهاجران اقتصادی نیستند، پناهندگانی هستند که بفکر آینده بچه هایشان هستند! پناهندگان خیلی چیزها را پشت سرشان از دست داده اند. به همین دلیل آخرین تلاش را برای نجات خانواده شان حتما آزمایش خواهند کرد…

**************************************
خانم سیخرید کآخ بدلایل فراوان به نکات بسیار مهم دیگری اشاره نکرده اند که من بطور بینهایت خلاصه بیان می کنم و در یادداشتها و مقالات دیگر این موارد را باز خواهم کرد.
1 – ایشان حتی کوچکترین اشاره ای به مسئولیت دولتهای اروپایی و منافع نخبه گان حاکم در راه انداختن جنگهای ویرانگر و جنایتکارانه بی پایان در خاورمیانه، نمی کنند…
2 – کوچکترین حرفی در باره علل ویران کردن تنها کشور سکولار جهان عرب و آوردن باندهای جنایتکار داعش و جبهه النصر و غیره نمی کنند…
3 – در جامعه ای که پیروان مذاهب مختلف بگونه ای مسالمت آمیز در کنار هم می زیستند… چرا بدست داعشی ها سپرده شد؟ کدام استراتژی جهانی و منطقه چنین جنایاتی را توجیه می کند؟
4 – تلاش برای نگهداری تمامی پناهجویان درکمپهایی در کشورهای همسایه نه تنها غیر ممکن است، بلکه نابودی بنیادی حقوق بشر قربانیان جنگهای امپریالیستی و نظامهای دیکتاتوری محلی است! رهبران نئولیبرال اروپا در تلاش هستند این افراد را بدون داشتن کوچکترین چشم انداز زندگی انسانی و ترقی و بهبود زندگی فردی و جمعی… به مثابه موشهای آزمایشگاهی بدون حق کار و تحصیل و … برای سالها در یک منطقه بسیار محدود حبس کنند! بدین طریق استعداد و توانایی میلیونها انسان را نابود می کنند و بشریت را از دستاوردهای شکوفایی استعدادهای آنها محروم می کنند!…
5 – موثرترین راه برای کم کردن یا متوقف کردن جریان پناهجویان، میلیتاریزه کردن تمام اروپا علیه پناهجویان بی گناه نیست که با دستهایی خالی و قلبی پر از عشق و مغزی پر از امید برای شروع یک زندگی انسانی بسوی اروپا روان هستند! متوقف کردن جنگهای غارتگرانه و جنایتکارانه بهترین راه حل موثر است! متاسفانه در بین سیاستمداران راست کسی در باره ضرورت صلح و متوقف کردن جنگها حرف نمی زند! جنگهایی که تنها به نفع شرکتهای چندملیتی و نخبه گان حاکم است!…
6 – رهبران اروپا کاملا آگاهانه در جهت سازماندهی و برنامه ریزی هوشمندانه یک جنگ نیابتی حرکت می کنند! بدون از بین بردن ریشه های پناهندگی و مهاجرت تلاش می کند برای کسب حداکثر سود ممکن هزینه جنگ و سرکوب پناهجویان را به گردن کشورهای منطقه و وسط راه بیندازد! حرکت پناهجویان و مهاجران اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار شناخته شده و قابل فهم جنگهای غارتگرانه است که اروپا و آمریکا نمی خواهند با پیامدهای منفی جنگهایش روبرو شوند!
7 – کدام کشورها سالهاست که تلاش می کنند برای کشورهای نافرمان و نامطلوب از نقطه نظر ناتو اپوزیسیون می سازند، آموزش نظامی می دهند، تحریم می کنند، از درون و برون ساختاریهای اجتماعی را سست یا نابود می کنند… چرا کسی در باره منافع و دلایل این کارها حرفی نمی زند؟
8 – از بین رفتن آلترناتیو علمی و عادلانه، بدلایل رشد قابل توجه احزاب و نیروهای راسیستی و نئوفاشیستی در اروپا حتی اشاره نشده است…
9 – بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و بحران اقتصادی و سیاسی در اروپا… و رابطه آن با مشکلات موجود پناهندگی… از بین رفتن همبستگی انسانی و دامن زدن به بنیادگرایی ناسیونالیستی و ارتجاعی و سوسیال دارونیسم…
10 – تلاش آگاهانه احزاب راست و نئوفاشیست برای زیر ذره بین گذاشتن مشکلات پناهندگی و مهاجرت و متهم کردن بیگانگان بعنوان ریشه تمامی مشکلات ساختاری نظام سرمایه داری!
11 – عدم بررسی یا اشاره کردن به علل زمین گیر شدن 60 کشور قدرتمند و مرفه جهان در رویا رویی با داعش! و عدم توانایی در تحریم داعش در شهر کوچک رقه! ولی توانایی تحریم موفق کشوری به بزرگی ایران یا مهمتر از آن تحریم موفق بزرگترین کشور کره زمین یعنی روسیه!
… … …

این مقاله را به شاهرخ زمانی و رهروان آرمانهای انسانی او تقدیم می کنم. شاهرخ در رویای محو استثمار و فقر و جامعه طبقاتی و باورهای خردستیز… تا لحظه آخر به آرمانش برای تحقق بهشت زمینی و بر قراری مناسبات انسانی وفادار ماند. او در مبارزه با جمهوری جنایتکار اسلامی جانش را در کنج زندانهای مخوف و شکنجه گاههای قرون وسطایی جمهوری اسلامی باخت… ولی بر سر پیمانش با خلقش استوار ماند…
به نظر من بهترین شیوه برزگداشت هر انسانی انجام دادن یک کار خوب به یاد اوست.
امیدوارم در جهت هموار کردن این راه یک گام کوچک و مثبت را برداشته باشم.

سالهاست که من در مورد دستکاری آمارها و اسناد و دروغگویی رهبران راست افراطی ونئولیبرال اروپا افشاگری می کنم. راسیسم و فاشیسم هرگز بر ترس واقعی استوار نبوده است! آنها برای سرپوش گذاشتن روی بحرانهای ویرانگر ساختاری نظام سرمایه داری، نیازمند دستکاری اسناد و حقایق هستند تا بتوانند توجه توده ها را از ریشه مسائل منحرف کنند. منکران ما در مقابل اسناد و استدلال ما، مدارک و منطق خود را بیان نمی کنند! آنها مدام میگویند شما ضد نظام هستید پس منطق و مدارک شما قابل اعتماد نیست! حالا شنیدن این آمارها و حقایق از زبان مهمترین نماینده سازمان ملل می تواند خیلی ها از جمله طرفداران صادق این نظام را وادار به تفکر و تردید کند…

جهت درک عمیق تر ریشه های پناهندگی و به گل نشستن کشتی سیاستمداران اروپایی و پناهندگان می توانید به مصاحبه ها و یادداشتهای زیر مراجعه کنید.

پناهجویان سوریه ای کجا هستند؟
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1168577073161526?notif_t=notify_me_page

احمد پوری (هلند) 18 – 09 – 2015