جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (8/2)

 

میشل کولن Michel Collon

7 سپتامبر 2015

کلید رمز موفقیت ایالات متحده برای حفظ وضعیتش به عنوان تنها ابر قدرت جهان کدام بود ؟

برژینسکی استراتژ ایالات متحده در کتاب «شطرنج بزرگ» (1997) تأیید کرد که کلید رمز موفقیت در کنترل اوراسیا به عنوان تنها راه حل است.

  1. کلید : چگونه باید اوراسیا را کنترل کرد ؟

«اوراسیا (اروپا + آسیا) صفحۀ شطرنجی است که نبرد قاطعانه ای برای تسلط بر جهان روی آن جریان دارد (…) و باید دانست که شیوه ای که ایالات متحده بر اساس آن اوراسیا را مدیریت می کند اهمیت حیاتی خواهد داشت. در نتیجه بزرگترین قارۀ جهان را در عین حال باید محور جغرافیای سیاسی تلقی کنیم. ابر قدرتی که آن را کنترل می کند، در عین حال دو از سه منطقه از توسعه یافته ترین و تولید کننده ترین مناطق را نیز کنترل خواهد کرد. 75% از جمعیت جهان، بزرگترین بخش از ثروت های فیزیکی، در اشکال شرکت های صنعتی تجاری و منابع مواد اولیه، یعنی تقریباً 60% کل منابع جهان.» (1) «ابر قدرتی که آن را تحت کنترل خود دارد» : بجای آزاد گذاشتن ملت های دیگر برای آن که بتوانند آزادانه برای مناسبات تجاری و استفاده از ثروت هایشان تصمیم بگیرند، واشنگتن فکر می کند که تمام این ثروت ها باید در کنترل او باشد، یعنی نگرشی که از منطق کاملاً امپریالیستی منشأ می گیرد.

دموکرات و جمهوری خواه، استراتژهای ایالات متحده از مدت ها پیش می دانستند که نبرد نهائی در آسیا به وقوع خواهد پیوست. در نتیجه می بایستی تمام امکانات را به کار می بردند تا قدرت های این قاره را تجزیه کنند. و برژینسکی پکن را به عنوان خطر اصلی تلقی می کرد : «چین می تواند ستون اتحادی ضد سلطه برای چین، روسیه و ایران باشد» (2). بر اساس همین نگرش، وزیر قدیمی امور خارجه هنری کیسینجر بمباران افغانستان در سال 2001 را توجیه می کرد : «از سوی چین و ژاپن تمایلی برای ایجاد یک منطقۀ آزاد مبادلات در آسیا وجود دارد. جبهۀ آسیائی متخاصم و متشکل از پر جمعیت ترین ملت های جهان با منابع مهم و برخی از مهمترین کشورهای صنعتی با منافع ملی آمریکا همخوانی ندارند. به همین دلایل، آمریکا باید حضورش را در آسیا حفظ کند…» (3) حقیقت بر زبان موسفیدهای قدیمی بازنشسته جاری می شود ! پس از پایان کار حرفه ای، برژینسکی و کیسینجر می توانند در آزادی و بی آن که در بند محدودیت های دولتی باشند حقایق را به شکل عریان و خشن بیان کنند، یعنی خلاف مقاماتی که هم اکنون بر سر کار هستند و استراتژی هایشان را به زبان دیپلماتیک می آرایند.

در نتیجه برای ما جای شگفتی ندارد که می بینیم دولت اوباما مرکز ثقل سیاست بین المللی اش را در حرکتی ناامیدانه برای تضعیف و منزوی ساختن چین به سوی آسیا جابجا کرده است. محمد حسن  سیاست شناس، زمینه های این رویاروئی را توضیح داده است :

«چین به منابع انرژی نیاز حیاتی دارد، در نتیجه واشنگتن در پی کنترل منابع انرژی بوده و بر آن تا مانع دسترسی چین به این منابع شود.» (4)

امروز، نبرد برای کنترل راه های آبی در اقیانوس هند و راه های زمینی در قارۀ آسیا تعیین کننده است : واشنگتن می خواهد از چین برای دسترسی به نفت خاورمیانه، گاز آسیای میانه، منابع معدنی و محصولات کشاورزی آفریقا جلوگیری کند. اقیانوس هند نقش کلیدی دارد. ولی امروز، در سال 2015، چشم اندازی که موجب کابوس استراتژهای ایالات متحده بود با شتاب در شرف وقوع است. زیرا محور استواری متشکل از پکن، مسکو و تهران در آسیا در حال تشکیل یک قدرت اقتصادی بزرگ است که برای ژاپن و هند و حتی اروپا نیز جذبه های مقاومت ناپذیری دارد. ایالات متحده از منطقۀ اقتصادی و تجاری اصلی جهان حذف خواهد شد.

آیا چین دوباره به مرکز جهان تبدیل خواهد شد ؟ چنین امری به زوال قطعی امپراتوری ایالات متحده خواهد انجامید، و تا حدود بسیار زیادی به ساخت «جادۀ ابریشم نوین» بستگی خواهد داشت.

برای ادامۀ حیات : تخریب چین و «راه ابریشم نوین»

Notes :

1) – Le Grand Echiquier, p. 59-61.

2) Le Grand Echiquier, p. 263

3) Henry Kissinger , Does America need a Foreign Policy ?, New York 2001, p. 111-112.

4) La Stratégie du chaos, Investig’Action, Bruxelles, 2011, p 246.

لینک متن اصلی :

http://www.michelcollon.info/Obama-envisage-un-conflit-mondial,5366.html

ترجمه توسط حمید محوی

15 سپتامبر 2015