پرش به محتوا

ماه: سپتامبر 2015

امپریالیسم و فاجعه آوارگان

حزب کمونیست در دانمارک: امپریالیسم و فاجعه آوارگان تارنگاشت عدالت منبع: شبکه همبستگی در این لحظه، ما شاهد بدترین بحران آوارگان از جنگ جهانی دوم  بدين سو هستیم. میلیون‌ها نفر […]

علیه طرح القاعدۀ داعش متحد شویم

تی یری میسان Unissons-nous contre le projetd’Al-Qaïdaet de Daesh Par Thierry Meyssan   جنگی که سوریه را سوگوار ساخته یک جنگ داخلی نیست، یعنی جنگی نیست که گروه های مختلف […]