ویدیو

سرود پرچم سرخ – کاری جدید از کارگاه هنر و ادبیات کارگری، به مناسبت روز جهانی کارگر.

xvytur7

کاری جدید از کارگاه هنر و ادبیات کارگری، به مناسبت روز جهانی کارگر.

پویان فرد

 

نوشته: پویان فرد

(به مناسبت اول ماه می)

با کار خود پی نهیم ما همه خشت دنیا را

بر پا شود زین همه کار ما بند دست ما

زنجیر بردگی

بر پای زندگی

این همه سهم ماست از کار

گر پیر و گر جوان

در هر جای جهان

گر باشیم رنجور و بیمار

بر ما نبخشد کسی بهره ای و نه پاداشی

نسلی به نسلی فدا می شویم هر چه میکوشیم

اردوی کارگر

همراه برزگر

برخیزیم ازجا برداریم

این نظم کهنه را

این بنیاد جفا

تا که بر پا سازیم نظم نو

ای صاحبان زر و زور و محبس و دیوار

برپاگران غل و بند و چوبه های دار

قدرت زندان

میرسد پایان

وقتی که بر پا خیزیم ما

سرنگون خواهد

شد بنای شما

با دست پرتوان ما

بر پرچم سرخ خویش بنگریم نقش آزادی
با داد خویش بر کنیم از جهان جور و بیدادی

زین دود خشم ما

برخیزد شعله ها

ویران سازد بنیادتان

با عشقی بیکران

وارون سازیم جهان

در پیکاری سخت و بی امان

ما رهروان ره پر تلاش پرولتاریم

از شرق و غرب تا شمال و جنوب ما چه بسیاریم

آن بمب و جنگتان

مکر و نیرنگتان

گردانی سرخ روبرو سازیم

موج فاشیست را

رعب راسیست را

بشکنیم با حزب کمونیست

این چرخ گردون به کام خویش بر بگردانیم

دور شما به پایان رسد این که میدانیم

در راه فردا

فردایی زیبا

با حزبی محکم برخیزیم

ارتش فردائیم
بی ترس و پروائیم

بذر جهان آزادیم

 

۱ دیدگاه

 1. jakoob says

  درود بیکران بر رفقایی که اینچنین امیدوار به آفرینش هنری برای فردایی بهتر می پردازند

  دوست داشتن

 2. شعله says

  سپاس بابت این کار هنریِ گویا و قابل فهم که نسیم بهاری را برای ما در ارمغان دارد:

  بشکنیم با حزب کمونیست

  این چرخ گردون به کام خویش بر بگردانیم

  دور شما به پایان رسد این که میدانیم

  در راه فردا

  فردایی زیبا

  با حزبی محکم برخیزیم

  ارتش فردائیم

  بی ترس و پروائیم

  بذر جهان آزادیم
  شعله(امضای دیدگاه نویس)

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.