اخبار ویژه

برخلاف اطلاع قبلی ۹۲۲ نفر در مدیترانه غرق شده اند

بر اساس آخرین آمار احتمالا ۹۲۲ نفر ونه آنطور که دیروز ادعا شد ۷۰۰ نفر در حادثه غرق شدن پناهجویان کشته شده اند، مطبوعات آلمان گزارش میدهند که بنابر شواهد بدست آمده کشتی پناهجویان ۹۵۰ سرنشین داشته که ۲۰۰ نفر از آنان را زنان و بین ۴۰ تا ۵۰ نفر را هم کودکان تشکیل میداده اند، از این مجموعه تنها ۲۸ نفر نوانسته اند خود را نجات بدهند.

در چند روز گذشته حداقل ۴۴١ نفر در دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا غرق شده اند، اگر غرق شدن ۹۲۲ نفر قطعی شود این تعداد به ١۳۶۳ نفر در عرض یک هفته خواهد رسید.

سازمانهای حقوق بشری و فعالان دمکرات، اروپا را مسئول غرق شدن پناهجویان میدانند، اروپا بر خلاف واقعیت های موجود از چند ماه پیش تصمیم گرفت گشتهای نجات را که تا نزدیکی مرز لیبی میرسید به پایان برساند و بجای آن گشتهای نجات جدیدی با محدودیت تا مرزهای ایتالیا انجام دهد، با توجه به وضعیت مناسب جوی این سیاست که آگاهانه برای ایجاد ترس و وحشت در داوطلبن مهاجرت به اروپا اتنخاب شده بود منجر به مرگ صدها پناهده شده است و اروپا رسما مسئولیت مرگ این انسانها را باید به عهده بگیرد.

اروپا با برگزیدن این سیاست آگاهانه مرگ هزاران انسان را تضمین کرد و میدانست که برچیدن گشتهای نجات موجب مرگ دسته جمعی این انسانها خواهد شد.

احزاب چپ و سبزهای آلمان خواستار راه اندازی فوری گشتهای گسترده بیشتر برای نجات جان پناهجویان شده اند