اخبار ویژه

احتمال مرگ ٧٠٠ پناهجوي ديگر در مديترانه، اروپا مسئول مرگ همه مهاجران در درياي مديترانه است

منبع تصوير د پ آ نيروي دريائي ايتاليا

سازمان ملل متحد در خبري فوري اعلام كرد كشتي حامل پناهجويان آفريقائي در نزديكي سواحل ليبي (١١٠ كيلومتري) غرق شده است، در اين گزارش صحبت از مرگ احتمالي ٧٠٠ انسان بي پناه ميباشد، روزنامه «مالتا تايمز» در گزارشي نوشت كه يك كشتي تجاري پرتقالي توانسته است ٢٨ نفر از مهاجراني را كه از اين حادثه جان سالم بدر برده اند را نجات دهد، شاهدان عيني و پناهجويان نجات داده شده از غرق شده ٧٠٠ نفر از سرنشينان كشتي فرسوده پناهجويان خبر داده اند.

نيروي دريائي ايتاليا در چند روز گذشته چندين تن را از وضعيت مشابه نجات داده است، در بهار امسال ١١٠٠٠ نفر به ايتاليا پناهنده شده اند، قاچاقچيان انسان وضعيت مناسب جوي فعلي را براي ارسال پناهجويان مغتنم شمرده و فعلا در حال ارسال كشتي هاي زيادي از مهاجران ميباشند.

در چند روز گذشته حداقل ٤٤١ نفر در درياي مديترانه براي رسيدن به اروپا غرق شده اند، اگر غرق شدن ٧٠٠ نفر قطعي شود اين تعداد به ١١٤١ نفر در عرض يك هفته خواهد رسيد.

سازمانهاي حقوق بشري و فعالان دمكرات، اروپا را مسئول غرق شدن پناهجويان ميدانند، اروپا بر خلاف واقعيت هاي موجود از چند ماه پيش تصميم گرفت گشتهاي نجات را كه تا نزديكي مرز ليبي ميرسيد به پايان برساند و بجاي آن گشتهاي نجات جديدي با محدوديت تا مرزهاي ايتاليا انجام دهد، با توجه به وضعيت مناسب جوي اين سياست كه آگاهانه براي ايجاد ترس و وحشت در داوطلبن مهاجرت به اروپا اتنخاب شده بود منجر به مرگ صدها پناهده شده است و اروپا رسما مسئوليت مرگ اين انسانها را بايد به عهده بگيرد.

اروپا با برگزيدن اين سياست آگاهانه مرگ هزاران انسان را تضمين كرد و ميدانست كه برچيدن گشتهاي نجات موجب مرگ دسته جمعي اين انسانها خواهد شد.