۶۵ درصد از خشونتهای علیه زنان به پلیس گزارش نمی‌شود

تأمین ۲۴/ دکترهمتی سخنرانی و گزارش خود را از روند خشونت خانگی در ایالات متحده و سراسر جهان شروع کرد که در تاکید بر ایالات متحده دلایلی را برشمرد. همتی گفت بدلیل ساختن اتوپیایی از امریکا در اذهان مردم سراسر جهان و تاکید ویژهٔ این کشور بر ارزشهایی چون برابری و آزادی، آمارهای قابل استنادی از سوی این کشور درزمینه موضوع مورد بررسی، ارائه شده است.


وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض علنی حقوق بشر است ادامه داد طبق آمار‌ها در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و پیامدهای خشونت بیش از سرطان سبب از بین رفتن سلامتی زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله می‌شود. اما تنها ۴۰ سال است که خشونت خانگی بعنوان مسئله‌ای اجتماعی درغرب مطرح شده و تاپیش از دهه ۱۹۷۰ این مسئله مورد توجه قرار نگرفته بود.


به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) از دانشگاه اصفهان، این استاد جامعه‌شناسی تصریح کرد دلایل عدم توجه به این موضوع ناشی از فقدان آگاهی، انکار مسئله، پذیرش عمومی همسرآزاری از سوی جامعه و همچنین خصوصی بودن مسئله مهم‌ترین علتی است که منجر به عدم دخالت دولت در عرصهء خانگی می‌شود.


وی افزود خشونت مردان علیه زنان دربستر خانواده هرنوع عملی تعریف می‌شود که در آن شوهر یا شریک جنسی با قصد و نیت قبلی صدمه‌ای فیزیکی، روانی، جنسی به زن وارد آورد یا او را از حقوق حقه اجتماعی- اقتصادی‌اش محروم سازد. اما زمانی از تعبیر خشونت استفاده می‌کنیم که خود فرد احساس کند موردخشونت واقع شده وگرنه مشمول این تعریف نمی‌شود.


همتی درخصوص اینکه چرا زنان خشونت را تحمل می‌کنند گفت دلایلی چند ازقبیل عدم آگاهی، تحصیلات پایین، ترس از پیامدهای احتمالی بعدی ازجمله تکرار خشونت، فقدان منابع آموزشی-حرفه‌ای و مهارتی، وابستگی اقتصادی به مردان و تجربهٔ خشونت درکودکی را می‌توان برشمرد.


زنان ممکن است دررابطه با این پدیده دست به انکار بزنند و یا اهمیتی به آن ندهند؛ علاوه بر آن به علت خصوصی بودن مسئله آمار دقیقی دررابطه با آن در دست دولت‌ها وجود ندارد.


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان ادامه داد خشونت هم در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته و هم درکشورهای فقیر اتفاق می‌افتد ولی باتوجه به سطح توسعه یافتگی کشور‌ها شدت آن متفاوت است اما در مورد ایران خشونت علیه زنان به علت کمبود آمار و اطلاعات دراین زمینه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.


ازسوی دیگر کمتر از ۳۵ درصد این خشونت‌ها به پلیس گزارش می‌شود و گاهی این تصور وجود دارد که اصلاً مشکلی وجود ندارد!


این جامعه‌شناس با اشاره به پژوهشی در این مورد گفت طبق پژوهشی که درسال ۸۳ در ۲۸ استان کشور انجام گرفت مشخص شد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک حداقل یکبار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.


وی با بیان نظریات مختلف در این مورد یادآور شد نظریه‌های فرهنگی- اجتماعی-سیاسی در رابطه با دلایل خشونت وجود دارد ودراینجا تنها تعدادی ازآن‌ها را به اختصار می‌آوریم:


۱-خرده فرهنگ‌ها و گروههایی که افراد به عضویت آن درمی آیند پرخاشگر هستند،


۲-هنجارهای فرهنگی مروج خشونت درجامعه (مولفه‌های فرهنگی درون هرفرهنگ برای تحمل خشونت وجود دارد)


۳-نظریات فمینیستی (اشاره به قرار دادن زنان در مرتبه‌های پایین‌تر و تعریف نقش‌های جنسی و همچنین ایدئولوژی پدرسالارانه دارد).


همتی تصریح کرد امروزه در جامعه‌شناسی مدل اکولوژیک وجود دارد که برمبنای آن مجموعه‌ای از عوامل متعدد و نه صرفا یک علت خاص برای پدیده‌های اجتماعی برمی شمرند.


وی در مورد راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان گفت استراتژی‌های خاصی برای این امر تعریف شده که از آنجمله می‌توان به ایجاد خانه‌های امن برای قربانیان، اورژانس اجتماعی، طرح خانهٔ زنان (صرفا برای قربانیان خشونت خانگی) راه اندازی مرجع صیانت از زنان، پلیس زنان و خانواده اشاره کرد.


همچنین اصلاحات قانونی، بسترسازی فرهنگی، تغییر نگرش اعضای جامعه و کاهش فقر و نابرابری را می‌توان از راهکارهای اجتماعی برشمرد.


پس از سخنرانی دکتر همتی، خانم دکتر معمار، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان تاکید کرد باصحبت راجع به این مسائل باید آگاهی عمومی به این مسئله را بالا ببریم و دربین مردم توجه روزافزون ایجاد شود.


به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) از این دانشگاه، معمار یادآور شد زنان در شهر‌ها آسیب پذیری بیشتری دارند و درشهر بعضی اماکن بطور ویژه باعث افزایش خشونت می‌شود. آزارهای خیابانی علیه زنان حاوی پیامدهای مهم فردی است که می‌توان به افزایش احساس ترس و ناامنی، تحمل فشارهای روانی، مخدوش ساختن شخصیت قربانی، ترس از جامعه (فوبیای اجتماعی) اشاره کرد.


وی تصریح کرد متلکهای خیابانی و عدم توجه به این مسئله که در حاد‌ترین شکل آن شامل اسیدپاشی، و یا تجاوز در شهر‌ها می‌شود، پیامدهای متعدد اجتماعی نیز دربر دارد که هزینه‌های سنگین آن را نه تنها زنان قربانی بلکه کل جامعه می‌پردازد.


اینجامعه‌شناسی افزود کاهش مشارکت اجتماعی زنان، ترس از ورود به اماکن عمومی، ترویج فساد اخلاقی و ازبین رفتن حیای عمومی، تزلزل ارزشهای اخلاقی و جامعه پذیری منفی ازجمله پیامدهای منفی این پدیده است و از سوی دیگر با رواج این خشونت‌ها حساسیت‌ها دربین اعضای جامعه کاهش می‌یابد و منجر به افزایش بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شود.


عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اشاره کرد زمانی که ارزشهای اجتماعی منحط شود و احترام به زنان در جامعه‌ای رنگ می‌بازد، خشونت در تمامی اقشار جامعه بازتولید می‌شود. اما امنیت نقطه مقابل خشونت و مفهومی نسبی و ذهنی است که دربستر جامعه زمانی ایجاد می‌شود که تشویش و استرس ازبین برود و جای آن را آسودگی خاطر بگیرد.


معمار ضمن برشمردن انواع دلایل بی‌شمار که درفضاهای شهری موجب تولید خشونت می‌شود، راهکارهایی برای کاهش این پدیدهٔ فراگیر شهری ذکر کرد که کاهش تعارض‌های اجتماعی و جرایم شهری، ایجاد اشتغال کامل، تأمین حقوق شهروندی و نیازهای اساسی مردم، استفاده از گروههای محله‌ای و شبکه‌های محلی (برای ایجاد انسجام در بین شهروندان) از آن جمله است.


وی در پایان گفت اگر درکشور آموزشهای شهروندی درقالب سازوکارهای فرهنگی درراستای مقابله با خشونت علیه زنان انجام شود و گروههای مردم نهاد درجهت کاهش خشونت فعال شوند، حساسیت شهروندان درقبال این پدیده افزایش و مبارزه علیه آن شدت می‌گیرد.


تهیه گزارش: نسیم دری