بشار اسد شخصیتی اصلاح طلب بود وسوریه قربانی یک توطئه گردید

بشار اسد شخصیتی اصلاح طلب بود وسوریه قربانی یک توطئه گردید :

مولف کتاب : میشل ریمبو : یکی از سفرای سابق فرانسه

معرفی کتاب : سامی کلیب ، مدیر تلوزیون میادین :

مطالعه این کتاب باارزش ومستند، به همه علاقمندان به آزادی وعدالت توصیه میشود

مترجم : احمد مزارعی ،2/4/2015

اگر کتاب میشل ریمبو ، سفیر سابق فرانسه ، دوسال پیش منتشر میشد ، به احتمال زیاد نویسنده اش مورد هجوم سرسختانه شخصیتها ودولتهائی قرار میگرفت که که تصمم قاطعانه داشتند تا دکتربشار اسد ، رئیس جمهور سوریه را ، سرنگون کنند ، اما انتشار این کتاب در فضائی که دلهره تروریسم به اروپا رسیده ، وهمچنین در پرتو شروع انعطافی از طرف پیمان ناتو ، در جهت همکاری با دکتر بشار اسد ، به نویسنده محترم، ودپلومات کهنه کار فرانسوی ، اجازه داده است که به شرح اهداف آمریکا، اسرائیل ، ترکیه وکشورهای خلیج بپردازد وهمچنین به علل اصلی نفتی ،که در ورای منهدم کردن کشور آباد سوریه ، وجود داشت.

عنوان این کتاب که دو روز پیش در فرانسه انتشار یافت ، چنین است : ( توفان بر خاور میانه بزرگ) :

Moyen-orient Tempête sur le gran 

در این کتاب به شرح درگیریهای بین المللی دو محور، با رویاهای استعماری وبسیاری چیزهای دیگر پرداخته شده ، بویژه در مورد نیازمندی اسرائیل یه انهدام سوریه.بخش مهمی ازاین کتاب بطور تخصصی به بحران سوریه ودرگیریهای درونی وبیرونی بر علیه آن پرداخته واطلاعات بسیار دقیق وخطرناکی درمورد اپوزیسیون دولت سوریه ورابطه آنها با سازمان “سیا” بدست داده است ، وهم اینکه چگونه سازمان سیا ، وغرب اینها را ساخته وپرداخته اند. در کتاب شرح مبسوطی درمورد عواملی که باعث شده ، تاکشورهای خلیج، ترکیه واسرائیل برای نابود کردن سوریه ازخود نشان دهند ، وسوریه را که آخرین کشور مقاوم عربی منطقه در برابر غرب است، نابود سازند.

برای روشن شدن امر وبرای مثال به این قصه کوتاه ، که در صفحه 397 کتاب در اینمورد آمده ، توجه کنید : وزیر دفاع سابق ایتالیا ، سناتور “ماریو مورو” در تاریخ ژانویه 2014، روایت میکند که درسال 2009 طی مسافرتی که به کردستان عراق داشته است ، از کارگاه وساختمان سازی بسیار گسترده ای بازدید به عمل میآورد ودر ضمن بازدید ، علت ساختن این بناهای انبوه وگسترده سئوال میکند ، جواب اینچنین بوده است : ” اینها برای آوارگان جنگ در سوریه است”. به این معنی که این اتفاق دو سال قبل از جنگ سوریه بوده است ، وبرنامه جنگ بر علیه دولت سوریه قبل از به اصطلاح شروع “بهار عربی” آماده شده بوده است.

قصه ای بسیار خطرناک است ؟ بسیار خوب ، به قصه خطرناکتردیگری توجه کنید : ” انقلاب وتوطئه بر علیه سوریه، با کمک موسسه “برنامه سوریه برای دموکراسی”

که وابسته به یکی از سازمانها غیر دولتی است که زیر نظر “سیا” وسرمایه آن ، اداره وکنترل میشود ، تنظیم گردیده است ، وبرنامه تجاوز امپریالیستی بر علیه سوریه ، از سال 2001 ، سازماندهی شده بود، ویادآوری این نکته بسیار مهم است که” دنیس روس” ، یکی از مشاوران نو محافظه کاران باراک اباما، وسپس در مرحله بعد، مشاور ویژه هیلاری کلینتون ، پدید آورنده اولیه فکر ایجاد” مجلس ملی سوریه” بمثابه اولین تشکیلات ، برای مذاکره با غرب بوده است.

معروف است که دنیس روس ، شخصیتی است یهودی وصهیونیست آمریکائی که با شدت تمام از اسرائیل حمایت میکند وبنا به نوشته روزنامه “ها آرتز” ، از شخصیتهای بسیار نزدیک به ناتانیاهو ، میباشد ، دنیس روس ، پس از استعفا از سمت مشاورت خاور میانه ای باراک اباما ، به “مرکزبرنامه ریزی سیاستهای ملت یهودی” که مقر آن در اسرائیل میباشد ، بازگشت وبه عنوان یکی از روسای شریک در سیاست گزاری بکار پرداخت. ( سوریها وفلسطینیها خوب بیاد دارند که هر گاه دنیس روس ، به همراه هیئت های آمریکائی برای مذاکره میآمد، وی یکی از خشن ترین وبد عنق ترین آنها که از خود اسرائیلیها نیز بدتربود)

در واقع ، آقای نویسنده وسفیر سابق فرانسه “ریمبو” ، در این کتاب خود ، نام مسئولان ویا سخنگویان رسمی “اپوزیسیون” سوریه که وابسته به “سیا” وسازمانهای اطلاعاتی غرب هستند ، ذکر میکند . وشرح میدهد که چگونه ائتلاف اپوزیسیون با کمکهای دولت ترکیه وقطرزیر نظارت فرانسه، تشکیل شد ، در حالی که اپوزیسیون ونخبگان سکولار ودموکرات سوریه ، از جمله “هیئت هماهنگی” وشخصیتهای معروفی همچون ، هیثم مناع، به کناری پس زده شدند. ( هیئت التنسیق ، اپوزیسیون سکولار ودموکرات داخلی سوریه که بطور عمده از نویسندگان ، ادبا وشعرای ملی ودموکرات داخلی سوریه تشکیل شده ومخالف هرگونه وابستگی ودخالت خارجی در امور سوریه هستند)

نویسنده کتاب در نام بردن از گروهها مختلف مسلح که همه در چهارچوب جریانات بنیادگرای اسلامی حرکت میکنند ، ابا نمیورزد وکسی را مستثنی نمیکند ، از جمله ” ارتش آزاد سوریه” که از ابتدای تشکیل خود از تندروان اسلامی ووابسته به “اخوان المسلمین” بودند وخیلی زود در زیر مدیربت آمریکائیها وترکیه در آمدند ، آنها از نظر عقیدتی از پیروان “شیخ عدنان عرعور” مفتی بدترین نوع بنیادگرائی وتند روی وفتوا دهنده قتل دکتر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه ، بودند . همه این گفته ها مهم است ، اما این نیز مهم است که نویسنده کتاب چهره ای از بشار اسد اسدراهم ترسیم میکند ، واین در حد خود از زبان یک سفیر فرانسه بسیار جسورانه است ، زیرا ما در یک فضا وشرایط ویژه سیاسی جهانی بسر میبریم که از نظر تبلیغاتی مخالف طرح هرنوع کلمه ایجابی ، درمورد بشار اسد میباشد . آقای سفیر ، در کتاب خود ، بشار اسد را اینگونه میبیند : ” بشار اسد یک اصلاح طلب صادق ومردی سکولار که پی برده است ، چگونه قومیت عربی را با دستاوردهای تربیت فرهنگی غرب ، ترزیق کند، وی کاملا بر مدرنیته اشراف دارد”. ومیگوید: بشار اسد پس از به قدرت رسیدن ، به فوریت ، یکصد وپنجاه دستور العمل برای آزادی زندگی سیاسی ولیبرالی کردن جامعه واقتصاد ، صادر نمود ، وی از همان اوائل شروع کار، به اقدامات مهمی دست زد که عفو نمودن همه زندانیانی بود ،که دستشان به خون کسی آلوده نشده بود، ، واگر ضرورت توصیف موقعیت ایشان باشد ، میتوان گفت بشار اسد ، رهبر یک دولت کاملا پیشرو میباشد که با حکومتهای تاریک اندیشی که قصد سرنگوی وی را دارند، هیچ مشابهتی ندارد”.

نویسنده سپس اضافه میکند : ” عکس آن قاتل شمشیر بدستی که با بشار اسد موافق نیست ، ساخته وپرداخته سازمانهای اطلاعاتی است که از قبل پولهای پترو دلار ، ساخته شده است “. وجناب سفیر بعضی از این کشورها را با نام ” بدو دموکراسی” نام میبرد ، وصحبت سفیر به رآی گیری که “سیا” در این کشورها به عمل آورده ، استناد میکند ودرمورد دکتر بشار اسد اینچنین بوده که ایشان در کشور خود از 60 تا 80 ، در صد پشتیبانی مردم برخوردار است.وی این تبلیغات سراپا کذب اداره اطلاعات آمریکا “سیا” وکشورهای عربی را، مبنی بر اینکه ، نظام دکتر بشار اسد علوی میباشد، بباد مسخره گرفته وشرح میدهد که 80% از اعضای کابینه، حکومت وپارلمان را سنیها تشکیل میدهند ، اضافه بر ادارات دولتی وسایر موسسات کشوری که بتوسط بورژوازی اداره میشود .

وبر خلاف آنچه که گفته میشود که مخالفان دولت مبارزه خود را به شیوه مسالمت آمیز شروع کردند واینکه دولت خشونت را آغاز کرد ، نویسنده کتاب ،خواننده را به تاریخ ششم ماه جون کشتار “جسر الشغور” باز میگرداند که 120 نفر از افسر وسرباز، افراد انتظامی وارتش با خونسردی تمام کشته ومثله شدند ( وبه رودخانه انداخته شدند) ، وی توضیح میدهد که این افراد از ماههای اول انتفاضه زیرنظربوده، وبرایشان کمین کارگذاشته بودند.

آقای سفیر، مخالفانی که با دست سازمانهای اطلاعاتی غرب ، خلیج وترکیه ساخته شده را سخیفانه مینامد که غالب انها کشته ونابود شده است ، واز طرفی از صلابت محوری صحبت میکند که نظام سوریه وحزب الله ، بغداد وتهران وموسکو وپکن گرد هم جمع شده اند. نویسنده کتاب سپس “ائتلاف بین المللی” که تحت نام دوستان سوریه تشکیل شده ، مورد هجوم قرار میدهد واینکه اینها همگی همچون عقربهائی در سبد هستند که دشمن همه خواسته های برحق کشورهای عربی واسلامی میباشند”.

نویسنده کتاب سپس وثیقه ای بسیار مهم ومحرمانه را در مورد آینده سوریه ، در صورت موفق شدن “اپوزیسیون وائتلاف

اسلامی امپریالیستی ” در کتاب، ارائه میدهد ، در مقدمه این وثیقه گفته مسشود که با پیروز شدن “اپوزیسیون” آنها بلندیهای جولان و استان اسکندرون ( منطقه ای متعلق به سوریه، که بتوسط ترکیه پس از جنگ اول جهانی به اشغال درآمده ودولت سوریه همچنان خواستار پس گرفتن آنست) را به ترکیه واسرائیل واگزار خواهند کرد، همه اعضای “حزب کارگران کردستان را به دولت ترکیه تسلیم خواهند نمود، روابط خود را با تهران، چین وروسیه به حالت تعلیق در خواهند آورد ، وبا حزب الله لبنان بطور کامل قطع رابطه خواهند نمود، همه قراردادهای منعقده میان سوریه وچین وروسیه را ملغی اعلام خواهند کرد ، اجازه خواهند داد آبهای سد اتاتورک بسوی اسرائیل جاری گردد ودر پایان نظامی اسلامی ونه سلفی در سوریه برقرار خواهند کرد. (بخشی از این اسناد در گذشته بتوسط بخشهائی از اپوزیسیون مزدور علنی گردید).

واما در مورد نفت ؟

سفیر سابق فرانسه ریمبو، دراینمورد چنین پاسخ میدهد : “درخلال بحث پرونده نفت ، ژئو استراتژیستهای ما ، بیکباره موقعیت کلیدی سوریه را کشف کردند ومتوجه شدند که ارسال نفت وگاز از کشورهای خلیج ، ایران ، قطر وشرکتهای آمریکائی وروسی ، بسوی اروپا ، حتما باید از خاک سوریه بگذرد . ازسوی دیگر” انستیتوی واشنگتن برای سیاستگزاریهای خاور میانه ” وابسته به لابی یهودیان ، که بیشترین تآثیر گزاری را در سیاست دارد ، یعنی “ایپاک” ، کشف نمود که سرزمین سوریه وکشورهای همجوارش دارای منابع بسیار عظیم نفتی میباشد واسرائیل از سال 2009 اقدام به استخراج گاز نمود ودرنتیجه جنگ حول محور گاز ونفت ، آغاز گردید ، از طرف دیگر قطر برای صدور گاز خود به اروپا ، دررقابت با ایران وروسیه قرار میگیرد ، لذا نیازمند است که تضمینی بدست آورد که بتواند گاز خود را بوسیله لوله از سوریه بگزراند وبه بازارهای اروپا ارسال کند”.

این درست است که آمریکا نیازمند به نفت وگاز منطقه نیست، اما آمریکا نمیخواهد اجازه دهد تا رقبایش ، بویژه چین به این منابع دسترسی پیدا کند “. یادآوری میکنیم که بنا به گفته متخصص امور نفت وگاز فرانسوی ،” بیار تیریزیان” ، همین مسئله نفت وگاز بود که باعث شد آمریکا به اشغال عراق دست بزند

بدون شک این کتاب بسیار جسورانه ودارای تحلیلهائی مهم است که از مرحله معلومات میگذرد، در این کتاب بطور اختصاصی بر روی یکی از مهمترین علل جنگ سوریه ، انگشت گذاشته شده است، یعنی در گبری منافع کشورها وقدرتهایی بین المللی . اگر سوریه وجود نداشت جنگ اکراین هم اتفاق نمی افتاد، واگر مقاومت وایستادگی سوریه نبود ، پوتین نمیتوانست تبدیل به بازیگری به این اهمیت شود. واینهمه ما از این کتاب میآموزیم.

سخن پایانی معرف کتاب ، سامی کلیب ، مدیر تلوزیون میادین :

بدون شک ، مجرد گفتن همه این اطلاعات ، دستاورد بزرگ وجسورانه ای از طرف جنا ب سفیر سابق است ، ودر اینجا ، تنها میتوا نم از همکار خود ماجد نعمه ، سوری الا صل که قلبا نیز سوری میباشد ، تشکر نمایم، وی صاحب مجله افریقیا آسیا میباشد ، که این کتاب را شب اول انتشار در کتابخانه ها به من هدیه داد ، کتابی که وی قسمتهایش را در اولین شماره مجله ماهانه خود ، که در اول ماه آوریل ، صادر میشود ، به چاپ خواهد رسانید . بر روی غلاف مجله عنوان مهمی است که در باره علت خطای غرب در مورد سوریه میباشد .

امیدواریم که شاهد اسرار بیشتری از این نوع ، در مرحله آتی باشیم، زیرا ارتش سوریه تبدیل به نیازی اساسی برای غرب ، درجهت سرکوب تروریسم گردیده است.

1 Comment

  1. اگر اسد خواهان اصلاحات بود فرصت کافی برای این کار را داشت اما نتیجه حکومت طولانی او و پدرش فقط نا امید شدن مردم از اصلاح و روی آوری به قیام بود. به علاوه یک اصلاح طلب واقعی در سوریه باید قبل از هر چیز حکومت موروثی را زیر سوال ببرد. اگر اسد اصلاح طلب بود باید در زمان حیات پدرش از دیکتاتوری او انتقاد می کرد و پس از مرگ او باید می گفت که دولتمردان باید منتخب مردم باشند نه اینکه دیکتاتوری را از پدرش به ارث ببرد.
    رژیم بعثی سوریه همانقدر اصلاح پذیر است که حکومت جمهوری اسلامی در ایران می باشد. اسد اصلاح طلب تر از خاتمی، روحانی و رفسنجانی نیست.
    چنین ادعاهایی نشانه ورشکستگی ایدئولوژیک حامیان اسد است. گویا همه چیز توطئه خارجی است. تصمیمات توطئه گران بدجنسی که در خارج از سوریه نشسته اند، سوریه آرام و آزاد را به چنین وضعی انداخته. این توده ها نیستند که تاریخ را می سازند و تاریخ هم هیچ قانونی ندارد. چند نفر تروریست در آن سوی دنیا آموزش می بینند، به کشوری در این سوی دنیا اعزام می شوند و کشور را زیر و رو می کنند. مسئله به همین سادگی است!
    اگر فردا ایران نیز به وضعی نظیر سوریه گرفتار شود (و متأسفانه آهسته اما پیوسته در این جهت حرکت می کند) آنهایی که امروز مدافع اسد هستند فردا به مدافع خامنه ای تبدیل خواهند شد و در صف او قرار خواهند گرفت؛ اگر چه امروز هم فقط در گفتار مخالف وی هستند و عملا آب به آسیاب رژیم وی می ریزند.

Comments are closed.