اخبار ویژه

بیانیه حزب کمونیست فلسطین درباره یمن

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست فلسطین به قاطعانه‌ترین شکل تجاوز ددمنشانه به خلق برادر یمن را به دست رژیم‌های ارتجاعی عرب، به ویژه کشورهای «شورای همکاری خلیج»، محکوم می‌کند.
هدف این حمله، که با هماهنگی قبلی با امپریالیسم ایالات متحده صورت می‌گیرد، ضربه زدن به مخالفان و دشمنان طرح آمریکا و اسرائیل در منطقه است، و در آن نقش رژیم‌های ارتجاعی سعودی و اردوغان در خرابکاری و ایجاد فتنه علیه دولت‌های عربی که در مدار ایالات متحده قرار ندارند- مانند سوریه، عراق و یمن- برجسته است.
همه این‌ها با دست‌آویز دفاع از به اصطلاح مشروعیت یمن صورت می‌گیرد، اما خلق‌های عرب نمی‌بینند که این ارتش‌ها حتا یک انگشت در حمایت از مردم غزه بلند کنند. آن‌ها نه تنها قتل‌عام صهیونیستی اخیر مردم نوار غزۀ محاصره شده را متوقف نکردند، بلکه بالعکس با جریانات تسلیم‌طلب علیه مقاومت در فلسطین و لبنان توطئه می‌کنند و آشکارا با رژیم صهیونیستی در تجاوز علیه مردم و سرزمین سوریه متحدند.
ما در حزب کمونیست فلسطین به توانایی مردم یمن برای غلبه بر این رنج و کسب پیروزی مانند همه نبردهای گذشته آن‌ها اطمینان کامل داریم.

افتخار ابدی بر شهدا
شفای عاجل برای مجروحین
حزب کمونیست فلسطین

٢۷ مارس ٢۰١۵