نامه سرگشاده به سیسی رئیس جمهور مصر، در مورد شرکت در جنگ یمن

نامه سرگشاده به سیسی رئیس جمهور مصر، در مورد شرکت در جنگ یمن

نوشته: دکتر اشرف بیومی ، استاد بازنشسته دانشگاه قاهره

مترجم : احمد مزارعی، 30/مارچ/2015

جناب رئیس جمهور محترم مصر،آقای عبدالفتاح سیسی

نویسنده این نامه ، شهروندی مصری میباشد که عمرش از هشتاد گذشته وبا حوادث گوناگونی در مصر وسایر کشورهای عربی زندگی کرده است.

هنگامی که شنیدم تصمیم بر شرکت درجنگ بر علیه ملت یمن ونه فقط حوثیها که مطبوعات به غلط این کلمه را تبلیغ میکنند، اتخاذ کرده اید دچا ر بهت وناباوری شدم، این تصمیم از نظر من تجاوز آشکار بر علیه ملت یمن ودخالت در امور داخلی این کشور است ودر عین حال تسلیم شدن شما به سیاستهای عربستان میباشد که موجب خواهد شد یمن دهها سال در زیر سلطه عربستان باقی بماند که منجر به سلب اراده ملی یمینیها وفقر وفاقه بیشتر آنهاخواهد شد.

اما اگر عربستان خواستار حمایت از یمن میباشد ، منطقا ایجاب میکند که به آنها کمک شده وبا احترام با آنها برخور شده ونه اینکه شهرهایشان را بمباران کنند.

اما در مورد امنیت ملی مصر در باب المندب وکانال سوئز باید بگویم که تهدید واقعی از سوی سازمان القاعده وهمتاهایش در صحرای سینا، لیبی وسوریه میباشد ویا کسانیکه مسجدها را در شهر صنعا منفجر کردندویا کودکان را در این کشور به قتل رساندند.

از سوی دیگر وانمود کردن اوضاع در یمن مبنی بر اینکه مسئله طایفه ای میباشد ، ادعائی بی اساس است که مستقیما در خدمت قدرتهای سلطه گر قرار میگیرد ودرگیری اصلی میا ن اعراب وصهیونیسم را تبدیل به درگیری میان سنی وشیعه وایرانی وعرب میکند

ایران شیعه در زمان شاه پرچم اسرائیل را در تهران بر افراشته بود ودوست صمیمی کشورهای خلیج وانور سادات بود، اما هنگامی که ایران پرچم فلسطین را به جای پرچم اسرائیل، در تهران بر افراشت، تبدیل به دشمن شد ، ایران در این دوره با قوت تمام به جنبش لبنان وفلسطین کمک نمود.

ما شما را به ریاست جموری انتخاب نموده ایم لذ ا توقع داریم که شما تصمیمات جدی و انتقادی نسبت به مسائل سرنوشت ساز کشوری داشته باشید، بویژه در مورد امر مهمی همچون شرکت در جنگ بر علیه ملت یمن.

اینکه ما دچار بحران اقتصادی هستیم وملت ما از این جهت رنج میبرند ، دلیلی نمیشود که سر نوشت کشور خودرا به امرای خلیج بسپاریم ، به سیاستهایشان گردن بگذاریم واز سیاستها وبرنامه هایشان که در خط دشمنی با مصراست گردن گزاریم ، آنها سیاستهائی دارند که بسیار خرابکارانه میباشد زیرا تروریسم را در دو کشور عراق وسوریه وبرای تخریب آن تقویت میکنند .

هم اینها بودند که با توطئه وهمکاری با امریکا دو کشور عراق ولیبی را اشغال ومنهدم کردند ، واز “جامعه کشورهای عربی” که بمثابه ابزاری در دست آنها در آمده برای پیشبرد اهداف تخریبی خود استفاده میکنند.

هم اینها بودند که با تخریب کشور عراق ، در آنجا خلا امنیتی واستراتژیک ایجاد کردند ، ایران این خلآ را پر کرد،چه جای شکایت دارد ؟همینها مقاومت ملت فلسطین ولبنان را از کمک محروم کردند، ایران به کمک هر دو مقاومت لبنان وفلسطین شتافت ، به چه حقی شکایت میکنند ؟ . پیروزی سال 2006 در لبنان بر علیه اسرائیل ، قبل از هرچیز، نتیجه مقاومت واراده پولادین بود. چه کسی امرای امارات را از کمک به مقاومت لبنان وفلسطین منع میکرد ؟ آنها نه فقط کمک نکردند ، بلکه برای سرنگونی نظام شرعی سوریه توطئه کردند تا مقاومت لبنان را از حمایت محروم کنند ، اکنون همه اینها گرد هم آمده وهواپیماهای خود را به یمن میفرستند تا شهرها وروستا های این کشور را بمباران کنند ، ونام آنرا هم دفاع از مشروعیت میگذارند.

 

جناب رئیس جمهور، ما بطور بسیار جدی از شما درخواست میکنیم که مصر را با آنهمه ثقل واعتبار تاریخی ، جغرافیائی وملی، در این اردوگاه مشکوک که زیر نظر مستقیم آمریکا وتشویق اسرائیل حرکت میکند، وارد نکنید. مانمیتوانیم فراموش کنیم که اردوگاه دشمنان ملت یمن، شامل “اخوان المسلمین” نیز میشود ” وشما نیز آنان را به درستی در صف تروریستها قرار دادید ، این اردوگاه شامل اردوخان نیز میشود که عضو پیمان ناتو ویکی از کشورهای متجاوز به لیبی است، از همه مهمتر معرکه ای که عربستان به راه انداخته ، پایانی بجز شکست ندارد ، وحدت ، همبستگی وسابقه تجربیات تاریخی ملت یمن، این پیروزی را تآمین میکند.

 

کشور مصر با در پیش گرفتن موضع دیگری ، یعنی بیطرفی در مورد این اقدام تجاوزکارانه ودر پیش گیری نقش میانجی ، میتواند با قوت تمام بسوی مذاکره ومیا نجیگری را در قاهره پیش ببرد ، این نقشی مطلوب ومناسب است که مصر میتواند به عهده بگیرد. کشور مصر فروشی نیست وملت ما باور به حفظ کرامت خود دارند وحاضرند بخاطر حفظ این کرامت گرسنگی را تحمل کنند وخود شما نیز قبلا به این امر اذعان وتاکید نمودید . روشی که حسنی مبارک در پیش گرفت ودر مقابل موضعگیرهای غیر اصولی خود، بخشی از وامهای مصر بخشیده شد ، اما همگان شاهد بودیم که در پایان ، نتیجه بخش نبود. (1)

ما در لحظه ای تاریخی قرار داریم که رهبرانی ملی ساخته میشوند ، بهمین دلیل ما شما را فرا میخوانیم که از مشارکت عملی در جنگ زمینی ، دریائی وهوائی موجود که بتوسط ظالمان وبا بهانه های واهی ، آغا
شده خود داری کنید، بلکه از شما درخواست میکنیم که در جهت برقرا ری یک آتش بس فوری اقدام کرده وهمگان را در اینجا یعنی قاهره پایتخت عرب ومرکز ثقل ملت عرب ، دعوت کنید.

درگذشته نیز ما درخواست کردیم که از مشروعیت حقیقی در سوریه حمایت کرده ، و رابطه دپلوماتیک بر قرار کنید وآن را در مبارزه سرسختانه خود بر علیه تروریسم کمک کنید ، همان تروریسمی که مارا نه فقط در صحرای سینا ، بلکه در سایر شهرها ی مصرمورد تهدید قرار میدهد ، همین تروریستی است که در لیبی فرزندان ونوه های مصری را ذبح نمودوبر همین اساس بود که شما اقدام به بمباران آنها نمودید ، اقدامی که مورد خشم وغضب امرای خلیج شد وچه اهانتهائی که به مصر روا نداشتند. اما آن اقدام سریع شما موجب خوشحالی وحمایت اکثریت مردم از شما گردید.

اقدام قدرتمندانه و جدی، آنست که لایق جایگاه مصر باشد ، یعنی در خدمت حاکمیت وسیادت ملی وتصمیم گیری با روئیت تاریخی وبدون هر گونه تبعیت از بیگانگان باشد. نگاه کنید به شهروندان یمنی که بر روی دیوارهای ومراکز عمومی شعارهائی نوشته اند که یادآورزمان جمال عبد الناصروبزرگداشت وی میباشد.

جناب رئیس ، آینده در گروی مقاومت ، ایستادگی ودفاع از کرامت ملی است ونباید در این راه از هیچگونه فداکاریهای انسانی واقتصادی ، ابا ورزید. دکتر محمد اشرف بیومی ، استاد بازنشسته دانشگاه قاهره ، 28/مارچ/2015

توضیح مترجم : (1) مصر تا قبل از جنگ صدام بر علیه کویت ، مبلغ 45 ملیارد دلار بدهکار بانک جهانی بود ، دراین مرحله ، آمریکا به مصر پیشنهاد داد، که اگر در جنگ بر علیه صدام شرکت کند، نیمی از بدهکاریش بخشوده خواهد شد، زیرا شرکت مصر در جنگ مشروعیت سیاست آمریکا را تایید میکرد، امریکا یک شرط دیگر داشت وآن اینکه دولت مصر اجازه بدهد شرکتها وموسساتی که متعلق به بخش دولتی است ، با “قیمت عادلانه” به شرکتهای آمریکائی بفروشد ، از این دوره مصر وارد مرحله تیره وتارخصوصی سازیها ی شد که در ادامه حتی وزارت کشور وخارجه وکانال سوئز هم از کنترل دولت مصر خارج بود و حتی در مرحله ای مستشاران بانک جهانی پیشنهاد کردند که بعضی متون درسی دبستانها ودبیرستانها نیزکه مغایر سیاستهای انان است ، هذف شود ،برای اطلاع بیشتر از خصوصی سازیها در مصر میتوانید به مقاله زیر نیز مراجعه کنید.:”

نتایج «خصوصی سازی»ها در مصر“”

مجله هفته: “عادل امام” کمدین مشهور مصر، در نامه ای که آن را بر روی صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، از عبدالفتاح السیسی خواست از ارسال نیروهای مصری به یمن خودداری کند.

به نوشتۀ پایگاه اینترنتی العمل نیوز، در این نامه که با عنوان “نامۀ من به رهبر مصر” منتشر شده، آمده است: مصر، گم شده ای در یمن ندارد که به جستجوی آن برود.


“عادل امام” عمق روابط یمن و مصر را به السیسی یادآوری و تاکید کرد: جناب رئیس جمهور! روابط مصر و یمن، روابطی دیرینه است و از شاخصه های تاریخی و تمدنیِ غیرقابل انکار برخوردار است.


این بازیگر مصری در ادامه نوشت: جناب رئیس جمهور! خون مردم مصر و مردم یمن، ارجمندتر از هر چیز دیگر است. مصر و یمن در طول تاریخ برادر بوده اند و هرگونه درگیری، می تواند به زخمی منجر شود که در تاریخ فراموش نخواهد شد.


 

1 Comment

 1. p
  بازهم ضربه ای با مشتی بس محکم بر پوزه امپریالیسم جهانی!

  این باید قابل توجه دقیق رفیق … منقد بحق آقای احمد مزارعی هم قرار گیرد!

  هرچند که این کار بجا و بموقع آقای مزارعی در عین حال در تایید نظام سرمایه داری ضد جمهوری ایران میباشد؛

  اصولاً مورد قبول زحمتکشان کلیه کشورهای عربی لا اقل آن‌هایی که من در کشورشان بوده ام میباشد و هر پیروزی ایرانی جماعت را پیروزی خود میدانند بدون اینکه بریشه طبقاتی آن دسترسی داشته و یا بصورت فهمی عمومی فهمیده باشند؛

  یعنی همان پابرهنگانی که مانند پاخطی های تهرانی قدیم، گر تف کنند تمام سرمایه داران جهان را غرق خواهد کرد.

  ولی کلاه خود را قاضی کنید که کدامین شمشیر اکنون گردن ایرانیان را تحدید میکند(حتی بدون در نظر داشتن ریشه طبقاتی آن)؛

  آنهم نه تنها سرمایه های ایرانی و اصولاً ایرانی جماعت را،- بلکه تمام زحمتکشان عرب و ایرانی با دیگر اقلیت‌ها در منطقه را یا این جنگ نفرت انگیز جهت تخریب،‌ آنهم تا آنجا که ممکن است و یافتن «پروژه های ساختمانی و صنعتی- تاسیسات» برای سرمایه های پارک شده در بانک های راکفلر و روتچیلد ها؟؛

  زیرا که همه همان مقوله سرریزی است که لنین در کتاب امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایه داری» و پاره شدن ِ آن در حلقه ضعیف این زنجیره را کشف کرد، میباشد؛

  (پرواضح است تمام سرمایه های متراکم شده موجود در جهان که در دستان آنان(چند بانک بزرگ خصوصی و بانک مرکزی آمریکا «فد» که خصوصی است) متمرکز گردیده است حتی سرمایه های دزدیده شده و هنوز نشده ی ایرانی، چینی، روسی یعنی «بریکسی»؛

  همانی که حداقل اکنون در ید قدرت عملیاتی خود دارند).

  خلقهای منطقه هستند که مانند سنگ زیرین آسیا باید دایما موجود بوده و دایما در زیر همه بارها بچرخند، طبقات سرمایه دار ملی، صنعتی، وابسته و خرده بورژواهای مرفه همچون ما را می‌آورند و میبرند و روزانه میلیونها – دوباره بوجود می آورند(خواننده خود بقضاوت بنشیند، آیا چنین نیست؟)

  کدامین دارای مقام اول (پریوریتت) بوده و کدامین مقام دومین را شامل میشود که فقط و بازهم فقط میتواند – دیگــــــــــــر، یعنی انقلاب بعـــــــدی- ما بدست توانای طبقه کارگر ایران انجام گردد، میباشد؟

  من با هر سابقه ای که این نویسنده محترم،- و مبارزِ کنونی در این روزها که در حال مبارزه است؛

  همچون رفقا و حزب و سازمانهای زیاد دیگر، که این روزهای سخت بدون هراس از هم اندیشی با نظام سرمایه داری ضدجمهوری اسلامی ایران این مبارزه ضد امپریالیستی را بجلو میبرند؛

  نه تنها مفید، لازم و ضروری میدانم، بلکه تمام روندگان راه آگاهیت و آزادی که داشتن این دوصفت از حد اقل شروط اولیه یک انسان مترقی است آنرا در لحظات کنونی، باید بشدت پیگیری نموده بدون اینکه لحظه‌ای چشم از آنچه این بقچه داران سیاه و سپید برسر ویا فکلی یقه سپید ها و نمایندگانشان در لوزان میکنند از نظر دور دارند؛

  تا در فهم عمومی تثبیت، و در حافظه تاریخی خلقهای ایران جهت حسابرسی با این خزندگان سرمایه داری مدرن ایرانی(بخصوص بانکی)، در انقلابی که بدست طبقه کارگر ِ خلقهای ایران، در پیش داریم ظبط گردد.

  سپیده

Comments are closed.