گوناگون

نقدی بر نوشته زنده باد نوروز زنده باد برادری خلق‌ها

نقدی بر نوشته زیر : نوشته احمد مزارعی ، 22/3 / 2015 :

 

زنده باد نوروز

زنده باد برادری خلق‌ها

Aarrshia Ilich

«باید بدانیم که دست نکشیدن نیروهای امپریالیستی از آمالشان برای خاورمیانه، راه را برای وحشت داعش فرش کرده است.(1) این گروه که بربریت نیز کلامی الکن برای تعریف آن است، دست به قتل‌عام وحشیانه‌ی مردم منطقه از کرد و ترکمن و عرب و ایزدی و آسوری و سوریانی زده است.
اکنون اما زمان، ‌زمانِ پایان دادن به این تاریخ پردرد و ویران و گذر به صلح، برادری و دموکراسی است که برازنده‌ی تاریخ حقیقی ماست. بر اساس باورم و آنچه درست میدانم: گذار دولتملت‌های ساخته‌ی ملی‌گرایی ویرانگر و درنده خو و انحلال‌طلب به سیاست دموکراتیک و بنیان نهادن همزیستی برپایه‌ی هویت‌های دموکراتیک را یک ضرورت می‌دانم. از همین روی دولتملت‌ها را به اتخاذ سیاستی دموکراتیک درون خود و ایجاد نوعی جدید از مشارکت دموکراتیک و بنا نهادن خانه‌ی مشترک دموکراتیکی در خاورمیانه فرامیخوانم» . پایان ادعای ارشیا ایلیچ..

بر همگان روشن است که داعش  وسایر جریانات تروریستی ساخته وپرداخته امپریالیستها مبیباشد وتاکنون فیلمهای زیادی در پارلمان عراق نشان داده شده که آمریکائیها برای داعش آذوقه واسلحه میرسانند ودر چند مورد نیروی هوائی عراق این هواپیماها را سرنگون کرده اند وطبق معمول دولت آمریکا ادعا کرده است که این حوادث «اشتباها» انجام گرفته است (2)،  ، فرد باید احمق باشد که نداند سیستم اطلاعاتی ومخابراتی داعش بدون موافقت استعمارگران حتی یک دقیقه نمیتواند ادامه یابد ، ویا صدها ملیونها دلار پولهای نفت چگونه به دست داعش میرسد ؟ ، واز همه رسوا تر اینکه چگونه دهها هزار نفر تروریست از بیش از هشتاد کشور جهان، با پاسپورت به ترکیه آمده واز آنجا به عراق وسوریه انتقال داده میشوند وهمه این نقل وانتقالات نیز از طریق اینترنت ، درون هتلها ونماینگان علنی داعش در اروپا انجام میگیرد وداعشیها حتی تظاهرات علنی در شهرهای اروپا براه می اندازند «جل الخالق» که پلیس وسازمانهای اطلاعاتی غرب نمیتوانند آنها را دستگیر کنند. چگونه است که 500 دلار که یک لبنانی از آرژانتین برای حزب الله لبنان میفرستد فورا بتوسط سی  آی  ا  کشف میشود وفرستنده پول دستگیر میشود، ولی ملیونها دلار نفتی که میان داعش ، بارزانی نوکر حقیر اسرائیلیها ودولت ترکیه رد وبدل میشود ولی هیچ خبری نمیشود ، چندی پیش آلان نوری ممتاز اکادیمسین کرد ساکن سلیمانیه در مقاله ای نوشته بود که فیلمهای تبلیغاتی داعش در هتلهای اربیل ساخته میشود وهیچکس جلویش را نمیگیرد ، نظریه ای که میگوید » زمان ملی گرائی سپری شده وزمان کانتونها وفدرالیته ، فرا رسیده است وباید به آنسو حرکت کرد»  ساخته وپرداخته امپریالیستهای آمریکائی ویک مشت مزدور وابن الوقت ، میباسشد که بخشی از کردها از جمله مسلم صالح رهبر «حزب اتحاد دموکراتیک» را هم به خود وابسته کرده  اند تا با کمک بارزانی ودولت ترکیه منطقه را به جنگ وآشوب تازه ای بکشانند ، کردها در زمان عثمانی ، در سپاه سوار حمیدیه ابزار قتل عام وجنایات دولت عثمانی بودند وبخش بسیار بزرگی از نسل کشی ارمنیها و آسوریها بدست اینها انجانم میگرفت ، دامنه جنایات وسوزاندن وغارت کردن ارمنیها وآسوریها ی منطقه حتی به اردبیل ایران نیز کشیده شد وهزاران خانه وکاشانه سوخت ، غارت شد و افراد آن قتل عام شدند.کردها ارزان ترین ابزار سلاطین عثمانی برای نسل کشی بودند وامروز نیز دولت ترکیه و آمریکا ، مجددا تصمیم دارند با شیره مالیدن بر سر نارهبران فاسد وخائن کرد همچون بارزانی و…../ ووعده ووعید های دروغین و«سر خرمنی» مبنی بر مستقل شدن بوسیله  کانتونها وفدرالیسم در کل منطقه ، نسل کشی تازه ای به راه انداخته تا بلکه بتوانند شکستهای خود را در منطقه جبران کنند .

 

شکی نیست که د ر نتیجه این سیاستهای جنایتکارانه آمپریالیستها وخیانت رهبران فاسد کنونی چه بارزانی که میزبان «هیئت دائمی موساد» درکردستان است وچه ، رهبران حزب دموکرات کردستان وکومله ایران که خواهان کمک اسرائیل برای تجزیه کردستان وایجاد منطقه پرواز ممنوع بر روی کردستان بتوسط آمریکا هستند ، ، خود این نارهبران وملت کرد نیز از جنایات امپریالیستها در امان نخواهند بود، برای مثال وقتی مصطفی بارزا نی بنا به خواست انگلیس، آمریکا ، موساد وشاه خائن به جنگی جنایتکارانه بر علیه عبد الکریم قاسم دست زد تا برنامه ملی  کردن صنعت نفت «عراق انگلیس» بوسیله عبد الکریم قاسم به نتیجه نرسد ، پس از پایان جنگ سر نوشت مصطفی بارزانی نیز ننگین ونکبتبار بود وکردها اینرا بخوبی میدانند، ویا وقتی بارزانی وطالبانی در زمان صدام حسین پذیرفتند که با در یافت مبلغ 500000 دلار درسال، اسناد وزارتخانه های مختلف عراق را بوسیله عوامل کردخود در این وزارتخانه ها، سرقت کرده وبه موساد اسرائیل تحویل بدهند ، خود از شر این خیانت رها نشدند ، اینبار از دو سو مورد هجوم قرار گرفتند ، از یکسو پس از افشای خیانتهایشان بتوسط صدام» مورد هجوم ارتش عراق قرار گرفتتند، وتحت عنوان عملیات » انفال» بیش از یکصد وهشتاد هزار نفر از ملت مظلوم کرد به قتل رسید، هزاران روستا نابود و از سوی دیگر پس از بمباران حلبچه مورد سوأاستفاده اسرائیلیها قرار گرفتند، به این شکل که همسر ژاک شیراک که طرفدار صهیونیستهای اسرائیل بود پذیرفت که از کردها در محافل بین المللی «دفاع» کند ، اما اسرائیلیها با کمک همسر ژاک شیراک بمباران شیمیائی حلبچه را وسیله ای در خدمت تبلیغات برای هولوکاست قرار داده ومشروعیت تازه ای برای جنایات  دولت اسرائیل آفریدند، تنها در این میان «سر کردها بی کلاه ماند» وملت مظلوم کرد مجددا قربانی شد . (اسناد این قسمت نوشته نوری مرادی عضو سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق نوشته شده است).

 

اخیرا کتابی نیز با نام «بازگشت مادها» تآلیف : «همه میرویسی » منتشر شده که درآن از بازگشت کردها ، صحبت میشود واینکه به کردها در تاریخ ظلم شده وآنها باید انتقام بگیرند، مثل اینکه ایرانیها، عربها ، هندیها وسایر ملل منطقه همیشه در ناز ونعمت زندگی کرده ومثلا مغولها، غزنویان ، سلجوقیان وتیمور لنگ ، تنها کرد را میکشته اند وا ینکه در دوره استعمار سیصد ساله تنها کردها مورد ظلم بوده اند ، وبنظر میرسد انتشار چنین کتابی در مرحله بحران کنونی منطقه، بی ربط با برنامه تازه آمریکائیها ودولت ترکیه برای به آتش کشیدن وغارت منطقه نباشد ، در پاراگرافی چنین مینویسد:

 

«بازگشت مادها داستانی است كه خداوند بزرگ در» كتاب عهد عتيق» آورده است، و مي گويد كه روزگاري فراخواهد رسيد كه در آن آدمي با[چنان] سرگشتگي اي روبرو خواهد شد كه نمي داند چه كاري را انجام دهد و[يا اين كه] چگونه آن را كنار بگذارد. مردم ماد از کوه های زاگرس، برخواهند خاست و قيام خواهند كرد. صداي زنان و مردان وكودكان،نرم نرمك،در برابر خشونت و فقدان عدالت بلند خواهد شد. آنان جان خود را براي آزادي و صلح فدا مي كنند«

 

عجبا که قوم ماد حقانیت خود را از کتاب» عهد عتیق» یهودیان گرفته که در حقیقت به معنی تآییدیه» موساد» سازمان جاسوسی اسرائیل، بر این کتاب است وحتما اسرائیلیها همان «لطفی» که در باره ملت فلسطین کرده اند اینبار میخواهند در حق سایرین هم انجام دهند ، برای آگاهی خوانندگان ذکر این نکته ضروری است که چندی پیش صالح مسلم رهبر «حزب اتحاد دموکراتیک» در مصاحبه ای اظهار داشت

: » در دوره فعلی زمان سیستمهای «دولت ملت ، که از بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته بود بسر آمده ودوره کانتونها وحکومتهای اتحادی وفدرالیته ، شروع شده است«.

 

میتوان گفت که اظهارات صالح مسلم ، انتشار کتاب «بازگشت قوم ماد» واظهارات مستهجن  آقای «ارشیا ایلیچ«مبنی بر اینکه» گویا امپریالیستها میخواهند داعش را از بین ببرند» وبقاء امپریالیستها موجب وحشت داعش شده است» بی ربط بیکدیگر نباشد.

 

(1) – زمزمه اینکه گویا امپریالیستها با داعش سر جنگ دارند که به نوعی تآیید سیاست آمریکا میباشد که با داعش میجنگد ، که ادعائی بی پایه وفریبکارانه است و این گفته دو جنبه دارد، اینکه آمریکا وامپریالیستها بر ضد داعش هستند وبه نوعی آنها به» کمک» مردم منطقه آمده اند، دوم اینکه داعش مستقل است و در تقابل با سیاستهای غرب است، البته آقای ارشیا ایلیچ بسیار استادانه موضوع را با نوروز ، آزادی ودموکراسی برای ملل منطقه رنگ آمیزی کرده ، واز» هویت دموکراتیک» و……../صحبت به میان آورده، که یکوقت «خدای نا خواسته» حمل بر «چیزی نشود«. اما دم خروس پیداست.

 

(2) – آقای شالگونی در تاریخ 13 فوریه گذشته مصاحبه ای در باره داعش با رادیو سپهر دارد  که ایشان هم داعش را جریانی اسلامی میداند که از کشورهای کویت، عربستان وبحرین کمک میگیرد ، در این مصاحبه بحثی در باره رابطه داعش با سیاستهای غرب وسیاستهای منطقه ای آنها نمیشود که اینگونه تحلیل بسیار سطحی وغیر دیالکتیکی است، زیرا مارکسیستها پدیده ها را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند وبویژه در مورد داعش بسیار ساده لوحانه است که آن را تنها در چهار چوب مذهب وشیوخ عرب تحلیل کنیم، در حالی که ارتباط این تشکیلات با محافل امپریالیستی کاملا آشکار گردیده است ، متاسفانه ادعای غیر دیالکتیکی آقای شالگونی به نوعی تایید داعش است زیرا جریانی مستقل واسلامی به حساب میآید .