اخبار ویژه

برای نزدیکی به روسیه و چین ترکیه ناتو را دور می زند!

اسپوتنیک گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آينده ما

نزدیکی ترکیه به روسیه و چین موجب نگرانی شدید شده است.

ترکیه در انتخاب همکاران راهبردی و نیز قائل شدن اولویت های متفاوت در عرصه سیاست خارجی خود پیوسته استقلال عمل بیشتری نشان می دهد. بنا به نوشته نیویورک تایمز ناتو و آمریکا این روش را نمی پسندند.

پنتاگون می خواهد ناتو برتری تسلیحاتی خود را بر روسیه و چین حفظ کند. نیویورک تایمز از جمله می نویسد «یکی از جلوه های نگران کننده رفتار ترکیه این است که قصد دارد از چین سامانه های دفاع ضد هوائی خریداری کند. این سامانه ها در برگیرنده رادار و موشک های زمین به هوا با برد دور هستند. بنوشته نیویورک تایمز ارزش این معامله به 3،4 میلیارد دلار بالغ می گردد.

دست یافتن ترکیه و چین به توافق در این مورد با علائق آمریکا و اعضای اروپائی ناتو در تضاد است، زیرا ترکیه حاضر نیست مشابه همین سامانه ها را از این کشورها خریداری کند. دلیلی که ترکیه برای رفتار خود مطرح می سازد این است که ترکیه از موضع ناتو در مورد سوریه حمایت نمی کند.

افزون بر این، وزیر دفاع ترکیه قبلا اعلام کرده بود که مطلقا در نظر نیست که نظام دفاع ملی ترکیه در نظام دفاعی ناتو ادغام گردد. بنظر روزنامه مذکور دلیل این امر می تواند آن باشد که سامانه های ناتو و چین قابل ادغام در یکدیگر نیستند .

Ivo Daalder سفیر پیشین آمریکا در ناتو مدعی است که اگر ترکیه حاضر نشود سامانه های دفاعی خود را با ناتو همآهنگ سازد «نه تنها حفاظت از خاک خود، بلکه حفاظت از منطقه ناتو را نیز تضعیف خواهد کرد».

آمریکا در سال 2015 حدود 150 زرهپوش در کشورهای اروپای شرقی که عضو ناتو هستند مستقر خواهد ساخت.

بنوشته نیویورک تایمز، ناتو و آمریکا نگران این نیز هستند که روسیه با دور زدن اوکرائین قراردادی برای کشیدن لوله گاز با ترکیه به امضاء برساند.

افزون بر این طبق نظرپرسی های پیشین در ترکیه، مردم ترکیه سازمان تروریستی داعش را عامل عمده تهدید امنیت ترکیه نمی دانند. بنوشته نیویروک تایمز این موضع نیز سبب می گردد که فاصله ترکیه از ناتو بازهم بیشتر شود، زیرا در حال حاضر مبارزه با داعش برای ناتو در اولویت قراردارد.

http://de.sputniknews.com/politik/20150316/301501811.html