وضعیت پناهندگان در هلند

cvdreio

احمد پوری

در شش ماه اول سال 2014 بیش از 2700 حادثه در کمپهای پذیرش پناهجویان در هلند اتفاق افتاده است! طبق گزارشات رسمی دولت هلند، از این عده 80 نفر اقدام به خود کشی کرده اند که 13 نفر مرده اند و 4 نفر خود سوزی کرده اند!

برای اولین بار دولت هلند در این موارد گزارش رسمی میدهد! از یکسال و نیم پیش دولت هلند شروع به ثبت این آمار کرده است. اگر حادثه ای در مراکز پناهندگی رخداد باید در این مراکز پناهندگی این حوادث ثبت شوند سپس 5 روز بعد از آن باید در آن مورد تحقیقات بعمل آید ولی طبق گزارشات خود دولت، این رهنمودها بدرستی و بادقت انجام نمی شود! حوادث اغلب خیلی دیر ثبت می شوند یا اساسا ثبت نمی شوند زیرا به نظر کارمندان زیاد مهم نیستند!

برخی از کارمندان مراکز پناهندگی می گویند ما آمارگیر نیستم بلکه کارمند مراکز پناهندگی هستیم!
از گزارش دولت روشن است که کارمندان مراکز پناهندگی انگیزه کافی برای ثبت حوادث ندارند و بنوعی رفتار دلبخواهی در این عرصه حاکم است!
به همین دلیل آمارها خیلی دقیق نیستند! مثلا در مرکز ثبت حوادث از به جای ثبت 13 خودکشی موفق سه تا خودکشی ثبت شده است!
طبق این گزارشات در این مدت یعنی شش ماه اول 23 بار اعتصاب غدا رخداده است. 10 بار هم در باره خرید و فروش انسان حوادثی رخداده است!

سخنگوی سازمان سراسری پناهندگان هلند می گوید: این حوادث رابطه منقطی با وضعیت زندگی پناهجویان دارد. این مسائل ربط دارد به افرادیکه از موقعیت ها و کشورهای مختلف به این جا آمده اند. آنها اغلب کابوس دارند و در باره پروسه پناهندگی خود نگران هستند. اگر افرادی به خودسوزی دست می زنند بیانگر نا امیدی آنها ست!

تا اینجا ترجمه مهمترین نکات گزارش خبری روزنامه فولکس کرانت بود.
****************************************************
نظر نویسنده مقاله:
این گزارش بدلایل زیر نک کوه یخ را بیان می کند!
یک: در باره خودکشی پناهجویانی که پرونده شان بسته شده و از مراکز پناهندگی اخراج و به خیابانها رها شده اند کوچکترین آماری نمی دهند در حالیکه این گروه مستعد همه نوع حادثه و خودکشی و روانی شدن و بیماری جسمی و روحی هستند! این گروه در حقیقت بیشترین گروه پناهجویان را تشکیل میدهند!

دو: در باره حوادث پناهجویان در زندانهای مخصوص اخراج پناهجویان و بی مدرکها چیزی نمی گوید! آنجا هم مستعد همه نوع حادثه می باشد!

سه: ثبت این حوادث بطور جدی و بشیوه ای علمی دنبال نمی شود! همانطوریکه در خود گزارش هم آمده است بطور دلبخواه و با بی دقتی و بی انگیزه بود کارمندان مربوطه انجام می پذیرد!

چهار: من اولین کسی بودم که در هلند برای اولین بار بطور مستقل از دویست کمپ پناهندگی در سال 1996 باز دید و در مورد خودکشی پناهجویان تحقیقات کردم و اطلاعیه خبری سازمان پرایم به یک خبر جهانی تبدیل شد. زیرا هیچکس باور نمی کرد که در هلند اینهمه پناجو اقدام به خودکشی کند… زمانیکه زیر فشار خبرنگاران معاون وزیر دادگستری با من صحبت کرد تنها کنجاوی ایشان این بود که من چگونه به این آمار دست یافته ام؟! کوچکترین صحبتی در باره نظرمن که ریشه این مسائل چیست نشد؟! … طبق معمول تمام تلاش وزارت دادگستری این استکه ثابت کند هیچ اشتباهی رخ نداده و اگر این پناهجویان خودکشی کرده اند به مشکلات دیگری که در پشت سرشان هست و هر چیزی ربط دارد به جز سیاستهای بیگانه ستیز این دولتها!…

نظر سازمان پناهندگان سراسری هلند که بزرگترین سازمان در کل اروپا می باشد و بیش از 13000 کارمند داوطلب و چندین هزار کارمند رسمی دارد جالب است! این سازمان مدنی هر سال علاوه بر سوبسیدهایی که منابع مالی زیادی دریافت می کند هر سال میلیونها اورو… از دولت هم سوبسید دریافت می کند… همانطوریکه در گزارش آمده است از نظر این سازمان دلیل خودکشی یا خود سوزی پناهجویان نا امیدی آنها و کابوسی است که از کشور خودشان بهمراه آورده اند! این سازمان اغلب واژه ها و منطقی را بکار می برد که وزارت دادگستری بکار می برد! یکبار در جواب خبرنگاری مجبور شدند اعتراف کنند که اگر این کار نکنند روابط شان با دولت آسیب می پذیر و دیگر نمی توانند سوبسید دریافت کنند!..
به همین دلیل در مورد ریشه های عمیقتر این مسائل سکوت می کنند و تنها به رفع تظاهر بیماری اکتفا می کنند!
ربط این مسائل با سیاستهای بیگانه ستیز دولتهای اروپایئ چیست؟ با راسیسم نهادینه شده ای که مرتبا پناهجویان را در تمام ابعاد مورد تحقیر و تبعیض قرار می دهند چیست؟ این نوع سئوالها را نه تنها رسانه های عمومی بلکه در نهایت تاسف حتی سازمان سراسری پناهندگان هلند بی جواب می گذارند!…
سئوالی که تمامی مسئولین پناهندگی در دولتهای اروپایی باید جواب دهند این است:
پناهجویان کسانی هستند که با ریسکهای بیشمار و هزینه های نجومی درست به خاطر نجات جان شان بعداز پشت سرگذاشتن هفت خوان قلعه نامرئی اروپا با موفقیت وارد کعبه دمکراسی و آزادی شده اند! چرا در اینجا خودکشی می کنند و آنهم به وحشتناکترین شیوه های ممکن نظیر خود سوزی و … و جانی را که با آنهمه ریسک و هزینه از دست دیکتاتورها و… نجات داده بودند بدست خویش نابود می کنند؟…
در این زمینه امیدوارم وقت باشد تا مقالات مفصل و دقیق تر بنویسم … در زمینه تحقیر سیستماتیک پناهجویان می توانید به این فیلمهای مستند که از تلویزیون خود هلند پخش شده مراجعه کنید!
مقایسه برهنه کردن اجباری پناهجویان در زندانهای هلند و شرکت داوطلبانه یک خانم آمریکائی در برنامه تلویزیونی ” دوست یابی برهنه”

انتقال تجارب دردناک پناهجویان و پناهندگان (1)
سونامی پناهجویان کشور هلند را غرق کرده است یا سونامی تبلیغات دروغین و راسیستی دولتی؟
سئوالی که برای همه مبارزان رهایی و آزادی بشریت باقی می ماند این استکه چرا حتی اعترافات رسمی دولتی به این اعمال تغییری در سیستم حاکم و سیاستهای جاری بوجود نمی آورد؟

*****************
یکی از دلایلی که سازمان پناهندگی پرایم اینقدر دقیق و تیز از سیاستهای دولتهای اروپایی انتقاد می کند این استکه در تمام 22 سال گذشته ما از دولت هلند آگاهانه یک سنت هم سوبسید دریافت نکرده ایم! ما تنها سازمانی هستیم که همواره توسط انسانها مترقی هلندی و در درجه بسیار پائین توسط خود پناهجویان مورد حمایت مالی واقع شدهایم! در نهایت تاسف حالا بعد از 22 سال سازمان ما هم با خطر از بین رفتن روبروست! تنها راه حل ممکن برای ادامه فعالیت مستقل سازمان پرایم این است که حداقل 100 نفر بطور مرتب ماهی 10 اورو به حساب بانکی سازمان پرایم واریز کنند تا این همه تجربه و شناخت و شبکه ارتباطی بین المللی بعد از 22 سال برباد نرود و زندگی و جان انسانهای بسیاری نجات یابد!…
در این مدت سازمان پرایم به معنی واقعی کلمه زندگی خیلی ها را نجات داده است… در این باره بعدا بیشتر خواهم نوشت…

با احترام، احمد پوری ( هلند ) 21- 02 – 2015

عکس ها مربوط هستند به یک پناهجوی ایرانی بنام کامبیز روستایی که در میدان دام آمستردام خودش را آتش زد و دولماتوف پناهجوی روسی که در زندان پناهجویان اخراجی در هلند خودکشی کرد!
آخرین عکس مربوط است به وزیرپناهندگی هلند در دولت سابق که می گوید: این وقایع تراژدی هستند ولی ما مثل همیشه بدقت و بدرستی کارمان را انجام داده ایم!
بزبان دیگر اگر آنها خودکشی کردند به سیاستهای ما ربطی ندارد!
تمام تحقیقات دولت هلند بعدا ثابت کرد که اشتباهات و بی دقتی های بی پایانی در پروسه پناهندگی دولماتف رخ داده و او اساسا نمی بایست زندانی می شد!…

تاثیر این اعترافات و تحقیقات روی سیاستهای دولت های اروپایی چیست؟ در زمینه پناهندگی به جرئت می توان گفت که اصولا تاثیر ندارد جز اشگ تمساح ریختن مزورانه!