سياسی

الکساندرا میخای‌لوونا کولونتای اولین زنی که در جهان به عنوان وزیر و سفیر انتخاب شد

hgbhugt56احمد پوری

در کشورهای کاپیتالیستی در مقابل جریانهای مترقی وسوسیالیستی که خواهان آزادی، عدالت اجتماعی، لغو برده داری، حق رای و برابری زنان و مردان بودند تا جایی که توانستند این جنبش ها را با سرکوب بی رحمانه و خونین نابود کردند! زمانیکه در مقابل مبارزات نیروهای مترقی و سوسیالیستی و آگاهی اجتماعی تاب مقاومت نداشتند به کمک رسانه های جهانی چنان به قلب ماهیت تاریخ گذشته پرداختند که انگار از اول تاریخ طرفدار برابری زنان و مردان، حق رای و آزادی زنان و لغو برده داری و آپارتاید و …. بودند!ه

قابل توجه است که در کشور فرانسه زنان در سال 1944 در کشور آندورا در سال 1970 و در کشور سوئیس در سال 1971 زنان حق رای بدست آوردند! ه

عربستان سعودی بعنوان بهترین دوست کشورهای متمدن غربی تنها کشوری در جهان است که هنوز هم زنان حق ندارند!

در حالیکه در کشورهای سوسیالیستی بعد از انقلاب اکتبر 1917 زنان علاوه بر کسب حق رای و برابری با مردان… توانستند به بالاترین مقام و مسئولیتهای رسمی اجتماعی نیز صعود کنند…ه

• در 8 نوامبر 1917 سفیر امریکا د روسیه می نویسد:
• «گزارش می دهند که شورای کارگری ـ دهقانی پطروگراد کابینه ای به شرح زیر تشکیل داده است:
• ولادیمیر ایلیچ لنین به عنوان نخست وزیر
• لئو تروتسکی به عنوان وزیر امور خارجه
• خانم و یا دوشیزه ای به نام الکساندرا کولونتای به عنوان وزیر آموزش و پرورش، چه تهوع آور!»

مناسباتی را که تا دیروز می توانستند به خونین ترین شیوه سرکوب کنند با تحقیر بیکران تهوع آور می نامیدند… ولی امروز که به یمن مبارزات زنان و مردان آزدایخواه جهان مجبور به دادن این امتیازها شده اند با دروغهای بیکران ادعا می کنند که در تمام تاریخ نظام سرمایه داری طرفدار دمکراسی و آزادی زنان و … بوده است!

نباید فراموش کنیم که تا 60 سال بعد از جنگ دوم جهانی برای نابود کردن سوسیالیزم و آرمانگرایی کتابهای کارل پوپر و این جمله معروف او به مقدس ترین ایمان جهان «آزاد» در مبارزه با ایدئولوژی سوسیالیستی تبدیل شده بود!

» سعادت مردم را خواستن شاید ترسناکترین آرمانهای سیاسی باشد!»
بله حتی فکر کردن به سعادت زنان و مردان در جهانی فارغ از ستم ترسناکترین ایده ایست که می تواند خواب راحت برده داران مدرن را بهم بزند!

تنها در سال 2000 بنابه گزارش مادلین اولبرایت وزیر امورخارجه آن زمان آمریکا از کشورهای اروپای شرقی و آسیا بیش از یک میلیون زن برای فحشا وارد اروپا شدند! چرا کوچکترین اعتراضی در رسانه های غربی نسبت به این برده داری مدرن مشاهده نشد؟ در حالیکه اگر چند نفر پناهنده بیشتر از سال قبل وارد می شد فریاد و هشدارهای خطر سونامی پناهندگان تمامی رسانه ها را پر می کرد!؟ …

زیرا این زنان نه به مثابه انسان بلکه به مثابه یک شی یک کالای قابل فروش و سودآور وارد بازار اروپا شده بودند به همین دلیل کوچکترین اعتراضی به این برده داری مدرن نشد!
بله خدای نظام کاپیتالیستی سود و حداکثر سود ممکن است،نه انسان! در تمام کشورهای غربی پلیس تمامی باندهای قاچاق انسان و فروش زنان را می شناسد ولی هرگز آنها را ریشه کن نمی کنند! زیرا تجارت زن یعنی برده داری مدرن زنان یکی از سودآورترین تجارتهای جهانی است!

کسانیکه به رهایی واقعی زنان می اندیشند چاره ای ندارند جز اینکه به این نوع مسائل فکر کنند و با خردستیزی در تمام ابعاد مذهبی و نئولیبرالی آن مبارزه کنند!

هیچ مرد آزاده ای نمی تواند از رابطه با زنی تحقیر شده و برده لذت ببرد! تنها انسانهای بیمار در جامعه ای بیمار می توانند این مناسبات را طبیعی بشمارند!

مارکس در دست نوشته های فلسفی اقتصادی بدرستی می گوید:
» رابطه بلافصل، طبیعی و لازم انسان با انسان، رابطه مرد با زن است… لذا ، این که ذات انسانی برای انسان تا چه حد ذات انسانی شده است،.. بر اساس این رابطه، کل سطح رشد انسانی را می توان قضاوت کرد.
رابطه مرد با زن طبیعی ترین رابطه موجود انسانی با موجود انسانی است. در نتیجه نشان دهنده این است که رفتار طبیعی انسان تا چه حد انسانی شده است یا ذات انسانی انسان تا چه حد ذات طبیعی او شده است و طبیعت انسانی تا چه حد طبیعت او شده است. این رابطه همچنین نشان می دهد که نیاز انسان تا چه حد نیازی انسانی شده است و نتیجتاً تا چه حد انسانی دیگر، بمثابه انسان، تبدیل به نیاز او شده است، و تا چه حد انسان در بالاترین حد موجودیت فردی اش در عین حال موجودی اجتماعی است.ه»

به نظر من تابحال در تاریخ بشریت کسی به این زیبایی رهایی واقعی زن و مرد را در ارتباطی انسانی باهمدیگر بیان نکرده است! دو جزئی که مکمل و منبع ضروری رشد همدیگر هستند!

احمد پوری 07- 03 – 2015 (هلند )
*************************************

از صفحه فیس بوک زهره دهقان
https://www.facebook.com/zohrehdehghan2/photos/a.711190478902192.1073741868.273093859378525/751257531562153