نبی معروفی(کارگر فلزکار) : من اقتصاد دان نیستم!

نبی معروفی(کارگر فلزکار) : من اقتصاد دان نیستم!

سال نود و سه در حالی به پایان میرسد که با همه وعده های دادشده دولت تدبیر وامید روز به روز وضع خانوار های کارگری روبه وخامت می رود، نگاهی به هزینه های جاری یک خانوار ۴ نفری گویای آن است که خط فقر فرضی دولت چه اندازه با خط فقری که گریبان گیر مردم و به ویژه کارگران میباشد تفاوت دارد:

از نان که خوراک پایه خانوار های کار گری است شروع کنیم :


بهای یک نان سنگک ۶۷۵۰ریال مصرف خانوار در روز ۳ گرده روزانه ۲۲،۵۰۰ریال

ماهیانه ۶۷۵،۰۰۰ریال

پنیر بافرض مصرف هرفرد۵۰ گرم مصرف خانوار در روز۲۰۰گرم (هر ۵ روز ۱ کیلو)

روزانه ۲۲،۰۰۰ریال

ماهیانه ۶۶۰،۰۰۰ریال

روغن یک قوطی ۵ کیلویی روزانه ۷،۰۰۰ ریال

ماهیانه ۲۱۰،۰۰۰ریال

برنج هر نفر ۳ کیلو در ماه هر کیلو ۸۵،۰۰۰ریال

روزانه ۳۵،۰۰۰ ریال

ماهیانه ۱،۰۵۰،۰۰۰ریال

تخم مرغ هر هفته یک شانه هرشانه ۱۰۰،۰۰۰ ریال

روزانه ۱۳،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۴۰۰،۰۰۰ریال

قندو شکر نفری ۲ کیلو در ماه هر کیلو ۱۵،۰۰۰ریال جمع مصرف ماهیانه ۸ کیلو

روزانه ۸،۰۰۰ ریال

ماهیانه ۲۴۰،۰۰۰ریال

چای گلستان یا دوغزال ماهی یک بسته

رو
انه
۵،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۱۶۰،۰۰۰ریال

نخود،لوبیا،عدس،لوبیا چیتی،لپه،رشته،لوبیاقرمز هرکدام یک بسته در ماه

روزانه ۱۶،۷۰۰ ریال

ماهیانه ۵۰۰،۰۰۰ریال

انواع سبزی

روزانه ۱۶،۷۰۰ ریال

ماهیانه ۵۰۰،۰۰۰ریال

میوه انواع مختلف درهفته ۲۵۰،۰۰۰ ریال

روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال

لباس ۴ نفر درماه

روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال

آرایشگاه (زنانه نباشد) هرنفر۵۰،۰۰۰ریال

روزانه ۶،۷۰۰ ریال

ماهیانه ۲۰۰،۰۰۰ریال

صابون شامپو و شوینده ها و لوازم بهداشتی

روزانه ۱۳،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۴۰۰،۰۰۰ریال

آب ، برق ، گاز، تلفن

روزانه ۳۳،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال

هزینه رفت وبرگشت به محل کار

روزانه ۲۰۰،۰۰۰ ریال

ماهیانه ۶،۰۰۰،۰۰۰ریال

هزینه تحصیل دو فرزند دانش آموز (کتاب و دفتر و نوشت افزار+ هزینه های جاری +شهریه)

روزانه ۶،۷۰۰ ریال ماهیانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ریال

مرغ ۴ قطعه در ماه

روزانه ۶،۷۰۰ ریال

ماهیانه ۷۰۰،۰۰۰ریال

گوشت ۴کیلو در ماه هرکیلو

روزانه ۲،۴۰۰ ریال

ماهیانه ۱،۴۰۰،۰۰۰ریال

مسکن در پایین ترین نقطه شهر تهران مثلا باقر شهر قسط یا اجاره

روزانه ۱۶۶،۷۰۰ ریال

ماهیانه ۵،۰۰۰،۰۰۰ریال

جمع

روزانه ۷۶۹،۸۳۴ ریال

ماهیانه ۲۳،۰۹۵،۰۰۰ریال

این رقم بااحتساب دلار ۳۵۰۰۰ ریال

روزانه ۲۲$

ماهیانه ۶۶۰$

بدیهی است که من کارگری ساده ام واز اقتصاد چندان سر درنمی آورم و دولت هرگز با داشتن نوابغ اقتصادی ارزشمند برای محاسبه این مبالغ هیچ مشکلی نداشته و ندارد یادآوری می کنم که با بروز سونامی های سرطان ،ام اس و دیابت در کنار زلزله های چند ریشتری اختلاس ، کارگران بی نوا درصورت برخوردار بودن از سلامت جسمی کامل و بدون کسورات بیمه ای (به نام تامین اجتماعی که به معنی دیگر به تهدید اجتماعی بدل گردیده)، با این صورت حساب ماهانه حق نگوییم که امکان هیچ گردش و تفریح ومسافرتی را ندارند .

استخراج و تنظیم :

کارگر فلزکار، نبی معروفی

بهمن ماه ۱۳۹۳