در گرماگرم درگیریهای موجود ، کردها ماده ای استهلاکی بیش نیستند

در گرماگرم درگیریهای موجود ، کردها ماده ای استهلاکی بیش نیستند(1)

نوشته : بروسک حسن

مترجم : احمد مزارعی

بحران اقتصادی که درسال 2008 ، در نظام سرمایه دای جهانی بروز کرد ، اثرات بسیا منفی بر بنیانهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای غربی بر جای گذاشت بطوری که بعضی از انها بعلت داشتن بدهکاریهای متراکم وبهره آنها، در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند ودر این مسیر صدها بانک ومراکز مالی نیز به نابودی کشیده شدند ، این وضعیت به آنجا منجر شد که آنها برای بقاء خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل شوند، با حرکت از این تحلیل نمینوان درگیریهای موجود در بسیاری از مناطق جهان واز جمله کردستان را خارج از این چهارچوب دید وادعای بعضی از کشورهای غربی مبنی بر اینکه توانستند بسلامت از بحران مذکور خارج شوند ، ادعائی بیش نیست وحقیقت ندارد.

هیچ اندیشمندی در این مورد دچار اختلاف نمیشود که درگیریهای موجود ، درحقیقت دعواهای سرمایه داری است که بخاطر تعویض خسارتهای خود جهانیان را بسوی جنگ سوق میدهد تا بدین وسیله زیانهای خود را به انان تحمیل کند.

به این دلیل که نظام سرمایه داری جهانی همچنان توانائی تجدید خود وبه شیوه اختاپوسی وانتقال سرمایه به اقصی نقاط جهانی را دارد، با استفاده از این موقعیت خود دست به شعله ور کردن جنگهای محدودی در چند منطقه از جهان زده است، آنچه که اکنون برای ما مهم است کردستان میباشد که مهندسان جنگ با استفاده از نیروهای متضاد وبا صرف مبلغی اندک جنگی تحلیل برنده را به راه انداخته تا هر کسی با نقشی که به آن محول شده ، در راه نابود کردن امکانات وثروتهای منطقه وتخریب آن نقشی به عهده بگیرد.

اگر نگاهی به چهار سال گذشته وحوادثی که گذشته است بیندازیم ، متوجه میشویم که مهندسان آتش افروزی وجنگ در منطقه، نقش پدر ویا وکالت اعراب ومسلمانان را به بعضی کشورهای اقلیمی سپرده ووظیفه”جنگ بر علیه تروریسم” که اینبار در شکل داعش تجسم پیداکرده، به کشورهای دیگری سپرده اند که از حمایت آمریکا واروپا برخوردارند، همه میدانند که جنگ فعلی شاید ضرباتی را بر داعش وارد کرده باشد ، اما در مجموعه موجب تقویت وگسترش بیشتر آن گردیده است ، اینکه آمریکائیها ادعا کرده اند که از میان بردن داعش به دهسال وقت نیاز دارد ، دلیل آشکاری بر خبث نیت وکینه ودشمنی آنها نسبت به مردم منطقه میباشد.

توضیحات فوق از یکسو واما آنسوی دیگر قضیه  اسرائیل قرار دارد که بیشترین بهره برداری را از جنگ وکشتار وحوادث منطقه نصیبش شده است ، سالها بود که اسرائیل با حرص وولع تمام آرزوی روزهائی داشت که زیر بنای اصلی ساختار ارتش در کشورهای عربی متلاشی گردد تا خود به عنوان نیروئی قدر قدرت در منطقه بماند، اختلافاتی که اکنون تحت عنوان سنی وشیعه مطرح است وسیله ای است تا بوسیله ان ملل منطقه را فریب داد تا نتواند به راحتی از این مهلکه جان سالم بدر ببرد.

اما در مورد کردستان باید گفت که علیرغم همه ادعاهای اروپا وآمریکا در مورد کمک به کرد وتظاهر آنان نسبت تامین حقوق آنها باید گفت که این ادعا ها بیشتر از مرکب بر روی کاغذ نخواهد بود وعلیرغم خلافات ظاهری که میان ترکیه وغرب وجود دارد ، اما کشورهای غربی هم پیمان اصلی خود که عضو ناتو میباشد رها نخواهند کرد وترکیه ابزار قدرتمند واستراتژیک آنها در مبارزه بر علیه روسیه میباشد ودر این بازی چیزی نصیب کردها نخواهد شد.

چندی پیش همه ماشاهد بودیم، وقتی اقلیم کردستان عراق برای حصول استقلال خود بوسیله مسعود بارزانی ، اعلام داشت که موضوع را به رفراندوم عمومی میگزارد ، اما به فوریت کشورهای اروپائی مخالفت خود را با استقلال کردستان اعلام داشته وحتی آمریکا هم موضعی منفی گرفت ، واین علیرغم این است که بارزانی به تمام مقررات بین المللی پایبند بوده است.

از این نظر باید گفت که جنگ فعلی ومعادلات موجود در منطقه در وضعیتی نیست که حقوق ملت کرد را به رسمیت بشناسد، ونقشه واحد ملت کرد واقعیت پیداکند وعلیرغم اینکه کردها بطور جدی واساسی، وارد یک بازی بین المللی شده اند ، باید گفت که این خیال باطلی بیش نیست.

این وحشت هر روز عظیم تر میشود که با کردها به عنوان ماده بسیار ارزانی در این جنگ اقتصادی، برخورد شود ، جنگی که به خاطر خارج شدن از بحران مالی وتعویض خسارت انجام گرفته است، در چنین جنگی معیارهای اخلاقی وجود ندارد ونمیتواند کمترین اهمیتی وارزشی برای ملت کرد قائل شود. (2)

زیر نویس وتوضیحات از مترجم است :

(1) – استعمار گران همیشه وعده های سرخرمنی به بسیاری ، ازجمله به کردها داده اند، سالها کردها را مسلح کرده تا ارتش عراق وبنیه اقتصادی آن را تضعیف وتخریب کنند ووقتی جنگ تمام میشد آنها را بمثابه گوسفند قربانی سر میبریدند،ولی در همان زمان نورمان آستروفسکی یکی ار روسای موساد نوشت ” برای ما اسرائیلیها کرد، عرب ومسلمان فرق نمیکند ، ما سیاستهای خود را دنبال میکنیم ، بله ، اسرائیلیها سالانه 50000 دلار به بارزانی وطالبانی میدادند که اسناد دولتی عراق را از طریق کار کنان کرد ، در ادارات دولتی عراق سرقت کنند و به اسرائیل بدهند ، همین . علیرغم اینکه کمونیستها ی عراقی به جنبش عمومی کردها کمک میکردند و شوروی از طریق حزب کمونیست عراق اسلحه وکمکهای مالی برای کردها میفرستاد ولی در جریان فاجعه” پشتآشان” بارزانی وطالبانی مشترکا بیش از هشتاد کمونیست عراقی را مثله کرده واز کله آویزانشان کردند.در اینجا مسلما رهبران فاسد وفئودال کردها ونه ملت ستمدیده کرد منظوراست.

(2) – در این نباید شک داشت که غارتگران بین المللی پشیزی هم برای ملت کرد ومبارزات وآزادی واستقلال آنها، ارزش قائل نیستند وتنها برای سرگرمی آنها  یوتیوبها ی قشنگی هم در مراکز فتو شاپی خود درست میکنند که جوانان دختر وپسرکرد مشغول مبارزه هستند ولی کمتر کسی از نقش بارزانی ، اسرائیل ، آمریکا وهوا پیماهایشان صحبت میکند و مثل اینکه آمریکا وغرب که از سرا سر دنیا دهها هزار تروریست برای کشتار مردم عراق وسوریه از طریق امکانات امنیتی خود به این دو کشور میآورند ، اما از آن دست عاشق مردم کوبانی شده اند که نظام” سوسیالیستی” خود را بنا نهند . سیاستهای یک بام ودو هوا ولیبرالی دیری نخواهد پائید که رسوا خواهد شد.