اخبار ویژه

توافق در مشاجره با یونان: اول شانه را بالا انداخت

 

اشپیگل انلاین: اشتفان کایزر

برگردان ظفر دخت خواجه پور

یونان با کشورهای حوزه یورو مدتها با هم کشتی گرفتند تا سرانجام به یک توافق رسیدند. گروه یورو به رهبری آلمان خود را برنده احساس می کند. یونان به میزان اندکی از خواسته هایش رسیده است وممکن است که دوباره مشاجره ومبارزه کند.

هامبورک:- بعد از سه هفته مشاجره درمورد یونان تصمیم گیری شد. حداقل اولین تصمیم. غروب جمعه- نوزدهم فوریه- وزرای دارائی کشورهای یورو در ملاقاتشان در بروکسل، رسیدن به یک توافق را اعلام کردند.

سازشی که به عمل آمد نتیجه یِ یک جنگ قدرت نا عادلانه است.

وضعیت در هفته های پیش اغلب با اصطلاح «جوجه بازی » در تئوری های بازیهای اقتصادی به این طریق توضیح داده می شود: دو تا اتومبیل با سرعت بطرف هم در حرکتند ودر حال ترمز گرفتن آنکه به کنار می رود بازی را باخته است؛ ولی اگر هیچکدام کنار نروند، دو طرف بازنده اند.

حالا در بازی در مورد یونان چه کسی کوتاه می آید؟ مسلماً رئیس جمهور یونان «الکسیس سیپراس» ووزیر دارائی او «جییانیس وروافاکیس». آنها با تقاضاهای بزرگی در مذاکرات شرکت کردند وبا اندکی موفقیت خارج شدند.

یونانیها به چه موفقیتی دست یافتند؟

– آنها بقیه پول از برنامه کمکی جاری ، حدود هیجده میلیارد یورو را بدست آوردند. هرچند تا آخر آوریل و به شرط اجرای برنامه رفورمی مناسب. بعد از آن هم باید در باره برنامه رفورمی جدید مذاکره شود. قبلا هم بدون این همه دنگ وفنگ امکان دستیابی به این نتیجه بود.

– تروئیکا متشکل از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا وصندوق بین المللی پول که این همه در یونان مورد نفرت است، حالا به عنوان «مؤسسات» نقش کنترلچی وطرف مذاکرات را بازی می کند.

– مفاهیمی مانند»برنامه» و «تفاهم نامه» که در یونان مترادف با «برنامه ریاضت اقتصادی «استِ دیگر بکار برده نمی شوند بلکه صحبت از «توافق» است که مشخصات همان مفاهیم را دارد. بدون مجوز وام دهندگان، هیچ موردی از برنامه از قبل تعهد شده یِ ریاضت اقتصادی به تعویق نمی افتد.دولت یونان موظف است که تا روز دوشنبه لیستی از رفورمهای برنامه ریاضت اقتصادی که با اجرای آنها بتوان به اهداف مورد نظر رسید را به تروئیکا ارائه دهد. اگر کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول اجازه دهند، یونان می تواند تا آخر آوریل بر روی رفورمها کار کند.

– دست دولت یونان در سال جاری برای برنامه ریزی بودجه، کمی باز می شود.در برنامه رفورم قبلی میزان به اصطلاح «مازاد اولیه»-بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره- باید به حدود سه در صد برسد. این رقم با توجه به وضعیت اقتصادی می تواند کمی کمتر باشد. چرا که در اثر مذاکرات اسف باری که در هفته های گذشته در جریان بود، رکودی در اندک بهبودی افتصادی که در جریان بود، پیش آمده است.

دست دولت برای اجرای قولهای انتخاباتی نمی تواند باز باشد. علاوه بر آن باید در سال «مازاد اولیه ای» به میزان چها رونیم در صد را به ثبوت برساند.

عده ای از ناظران این دستاوردها را به عنوان موفقیت تفسیر می کنند. آخر در «جوجه بازی» دو اتومبیل همانند شرکت ندارند. «الکسیس سیپراس» در یک اتومبیل کوچک با ماشین باری روبرو می شود که «مرکل «آن را هدایت می کند. حالا این ماشین باری چند سانتیمتری برای عبور اتومبیل کوچک باز گذاشته است. کسی چه می داند شاید سیاستمداران پونان بدون مشاجرات سخت یه همین جای اندک هم نمی رسیدند.

«الکسیس سیپراس» با این توافق از اهداف اولیه مانند «تقسیم قرضها» (که براساس آن بخشی یا همة بدهی ها در شرایط ورشکستگی قابل چشم پوشی است.-م) وپایان برنامه ریاضت اقتصادی، خیلی دور شده است. «ولفگانگ شویبله» می گوید که:» دولت یونان در توضیح این سازش به انتخاب کنندگانش با مشکل زیادی روبرو خواهد شد.»

ولی در روزها وهفته های آینده همه جزئیات روشنتر خواهد شد بعد از این که حکومت یونان همراه با سازمانهای تروئیکا همة آنها را بررسی کنند و توضیح دهند.

امکان زیادی است که این مذاکرات به سرعت به یک بحران دامن زند.