قحطی ِتهدید کننده: ما در کشاورزی به انقلابی نو نیاز داریم

قحطی ِتهدید کننده: ما در کشاورزی به انقلابی نو نیاز داریم

خبری از سن هوزَیمارکوس بِکِراشپیگل انلاین

برگردان: ظفردخت خواجه پور

ممکن است تا سال 2050 نه میلیارد انسان بر روی زمین زندگی کنند. ولی آیا همه یِ آنها سیر خواهند شد؟ کارشناسان زنگ خطر را به صدا در می آورند. فقط یک انقلاب جهانی (اقثصادیسیاسی) قادر به جلوگیری از فروپاشی تغذیه خو اهد شد.

شاید هنوز هم حق با پاول آر. ارلیش است. او در سال 1968 در کتابش بمب جمعیتپیش بینی می کند که در سالهای بعد تعداد مرگ ومیر به سرعت بالا خواهد رفت. قحطی صدها میلیون انسان را به کشتن میدهد. بله زیست شناس محیط زیست از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا اشتباه کرده که گفته است: نرخ مرگ ومیر بالا نرفته بلکه پائین آمده است.

اما این موضوع ارلیشدر حال حاضر82 ساله را آرام نمی گذارد. او در نشست سالانه انجمن آمریکائی برا ی پیشرفت علمروز یکشنبه در سن هوزَی کالیفرنیا گفت:” ما در اینجائیم بخاطر آنکه در 10000 تا 12000 سال قبل یک انقلاب گشاورزی به وقوع پیوسته است؛ اگر ما بخواهیم جهان را در 30 یا 40 سال بعد تغذیه کنیم به انقلابی دیگر نیازمندیم که بر همه بخشهای جامعه تأثیر گذار باشد.”

بهر حال بنظر میرسد که ارلیش و چها ر کارشناش دیگر که دراینجا نشسته اند معتقدند که چنین انقلابی دست کم، به موقع روی نخواهد داد. انقلابی که بتواند از قحطی ویرانگر جلو گیری کند.

خشکسالی قاتل برداشت و محصول

جیمز جِربِراز دانشگاه مینه سوتامیگوید: در سی چهل سال دیگر نیاز به غلات دوبرابر می شود، رفع نسبی این نیاز، بدون تغییر پایه ای محیط زیست، چالش بسیار بزرگی است.

در حال حاضر ذخائر جهانی گندم مدام کم می شود. وهمچنین تولید غلات به کرّات بر روی قطعات زمین های بزرگی ادامه می یابد که در معرض تغییرات هوائی شدید، آفت گیاهی و نا آرامی های عظیم اجتماعی هستند. “کنت کونکلیکی از ماموران هواشناسی ایالات متحده آمریکا خطر را گوشزد می کند که تغییرات جوی مزید بر علتند. پیش بینی های هواشناسی در مرکز غرب حاکی از آن است که انبار غله ایالات متحده آمریکا، در دهه یِ آتی براثر خشکسالی و سیل، ذخیره کمتری خواهند داشت. همین حالا هم جنوب شرقی آمریکا بر اثر سالها خشکسالی رکورد شکن، رنج میبرد.

همچنین فلیکس کوژنپژوهشگر مشاهدات ماهواره ای اداره هواشناسی

ایالات متحده خشکسالی را خطر برزگی می داند ومی گوید کهدر هشت سال از پانزده سال اخیراین قرن در سراسر جهان محصولات غذائی کمتر از میزان مصرف تولید شده است. علت آن هم بیش از هرچیزی خشکسالی بوده است.”

جری هتفیلد از وزارت کشاورزی آمریکا نظر مشابهی دارد. گزارش جوی حکومت ایالات متحده آمریکا براساس ارزیابی اداره ملی آب و هوا، کشاورزی این کشور تا سال 2050 می تواند خود را تا حدی با تغییرات آب و هوائی وفق دهد.” آن موقع هم شرایط غیر عادی جوی اسف بار جریان تولید را خدشه دار می سازد. ” هتفیلد می گوید. علاوه براین گرم شدن هوا نه تنها سیل وطوفان به دنبال دارد بلکه زمینه را برای رشد گیاهان هرزه و حشرات موذی فراهم می سازد. همزمان جمعیت جهان هم رشد می کند که برای تغذیه آن:” ما باید مواد غذائی برای بین سالهای 2000 تا 2050 را به میزانی تولید کنیم که درعرض 500 قبل از آن تولید کرده بودیم.”

در واقع محققین پیوسته تاکید می کنند که از لحاظ تئوری این امکان وجود دارد که حتی برای بیشتر از 10 میلیارد انسان مواد غذائی تولید شود. تنها کمتر از نصف مواد تولید شده به مصرف تغذیه می رسد؛ بخش بزرگی از آن از بین برده می شود یا از آن گاز تولید می گردد یا به مصرف خورد و خوراک حیواناتی می رسد که وجودشان قابل استفاده است.

نتیجه این میشود که که یک سوم جمعیت جهان از کمی یا بد ی تغذیه رنج می برند. “الریشمی گوید که: ” از اواخر دهه شصت 500 میلیون نفر از گرسنگی مرده یا از آن رنج برده اند. تنها در ایالات متحده آمریکا 10 تا 20 میلیون کودک وجود دارند که دچار کمبود غذائیند. ثروتمندان با گرسنگی طرف نیستند؛ ولی در بخش های بزرگی از جهان میلیونها انسان در این لحظه گرسنه اند.”

چه می شود کرد؟ بنا برنظریه محققین با اجرای برنامه هائی می شود از فرو پاشی جمعیت جلوگیری بعمل آورد:

تغییر برنامه غذائیودردرجه اول باید گوشت را کمتر خورد. “گربرمی گوید که کمی مصرف گوشت هم برای بهبود محیط زیست وهم برای انسان خوبست.” چرا که تولید گوشت باعث از بین رفتن مقدار زیادی آب می شود و گازهای انرژی زای فراوانی آزاد می کند. ولی برعکس آن عمل میشود مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که سطح زندگی و با آن مصرف گوشت بالا میرود.

بالا بردن بهره وری تولید مواد غذائی: “هتفیلدمی گوید نقش بسیار تأثیر گذاری دارد آنچه را که ما از مواد معدنی به دست می آوریم.” اینجا ممکن است که مواد تولید شده ژنتیکی نقش مهمی داشته باشند.

هرچه زودترباید از فعالیت هائی که منجر به ایجاد وآزاد سازی گازهای انرژی زا یند و تعادل جوی را بهم میزنند،کاسته شود. کونکلمعتقد است که: “امکانات فراوانی برای تحقق این برنامه موجود است که منجر به آزار ما نخواهد شد.” وضعیت آب وهوا آنقدر به سرعت تغییر می کند که انسان تا بحال آنرا تجربه نکرده است. وی تأکید میکند که: “ما هرچه سریعتر باید تصمیم بگیریم که چکار باید بکنیم.”

بهبود رصد زمین– ” کوگانمی گوید که: ” ما به یک سیستم ماهواره ای جهانی احتیاج داریم؛در این صورت می توانیم خطر خشکسالی را از قبل پیش بینی کنیم وعواقب آن را تعدیل نمائیم.

مسئله ای که همه کارشناسان درآن هم عقیده اند اینست که زمان برای تغییرات اساسی موثر بسیار کم است. “الریشمی گوید که: “ما باید موفق به تغییر بنیادی تمام کره زمین شویم. اگر هزار سال وقت داشتیم، من آسوده خاطر بودم. ولی ما فقط 10 شاید 20 سال بیشتر وقت نداریم.”