تجربه رزمندگان کوبانی در خدمت” ائتلاف ضد تروریستی” غرب

 

“تجربه کوبانی” زمینه را برای تاسیس نیروهای زمینی مشترک با “ارتش آزاد سوریه” و کمک به نیروهای “ائتلاف بین المللی” ضد تروریستی، فراهم میکند

سایت: 13/2/2015 xeber24.net

مترجم : احمد مزارعی

نتایج بدست آمده نشان میدهد که اقدامات تازه ای در شرف وقوع میباشد و ملاقات “هولاند ” رئیس جمهور فرانسه با رهبران کرد بعید بنظر نمیرسد.

پس از”آ زادسازی” کوبانی ، موضوع دخالت محدود نظامی در سوریه با جدیت مطرح شده است، سخنان اخیر اباما تاکیدی در این مورد میباشد وآ نچه که در گذشته بعید بنظر میرسید ، اکنون امکان پذیر گشته است (1). نتیجه گیریها وموفقیتهای چشمگیری که در اثر هماهنگی میان کردها وبخشی از شاخه های “ارتش آزاد سوریه” تحقق یافته است ، وهمزمان ملاقات رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولاند، با دو نفراز اعضای مشترک رهبری “حزب اتحاد دموکراتیک” بنامهای آسیه عبد الله ، و فرمانده ، نسرین عبد الله ، از نظر صاحبنظران ، نشاندهنده این است که بزودی تشکیلاتی از نیروی های نظامی زمینی ، با شرکت کردهای کوبانی و ارتش آزاد سوریه ، به وجود خواهد آمد که زیر نظر فرماندهان نظامی آموزش خواهند دید وبه موازات نیروهای ائتلاف ، برای مبارزه با داعش همکاری خواهند کرد. باید دانست که بعد از تجربه همکاری نظامی کردها ونیروهای ائتلاف بین المللی در کوبانی ،هم اکنون همان تجربه در ” تل ابیض” در حال اجرا میباشد و”آزاد سازی” آن هدف کردها و”ارتش آزاد” سوریه است. (2)

در این چهارچوب ، سفیر “ائتلاف ملی سوریه” در آمریکا آقای نجیب غضبان، اظهار داشت ، پیروزیهای بدست آمده ، نشاندهنده اینست که “ائتلاف بین المللی” ،”دخالت محدود” در سوریه را مورد بر رسی قرار داده وابتدا با ارسال مربیان نظامی برای آموزش مخالفان دولت سوریه ودر ادامه ارسال نیروی محدود نظامی برای دخالت مستقیم در جنگ .

آقای غضبان ، سفیر “ائتلاف ملی سوریه” صحبت اخیر اباما رئیس جمهور آمریکا را در مورد امکان ارسال نیروی پیاده نظام ویژه ، به سوریه وعراق برای مبارزه با داعش را در این راستا ، ارزیابی کرد. آقای غضبان در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط ، روشن ساخت : ” این امر یعنی ارسال نیروی زمینی به عراق وسوریه که در گذشته غیر ممکن بنظر میرسید، امروز به شکل گستر ده ای مورد بحث قرار دارد ، واز همه مهمتراینکه امریکا و”جامعه بین المللی” به این نتیجه رسیده اند که شکست داعش بدون دخالت نیروی زمینی امکان پذیر نمیباشد.

آقای غضبان بر این نظر است که تجربه پیروزی در کوبانی بسیار ایجابی بوده وامکان دارد با ارسال نیروی زمینی برای کمک نظامی به کردها ومخالفان دولت سوریه ، نتایج ملموسی بدست آورد، در این میان “حزب اتحاد دموکراتیک” باید بطور جدی موضع خود را نسبت به دولت سوریه آشکار سازد ، زیرا فرصت بیشتروبزرگتری را برای همکاری فراهم خواهد ساخت.

آقای غضبان توضیح داد که دخالت نظامی زمینی باید بر اساس یک استراتژی کاملی باشد که داعش ودولت سوریه را یکجا مورد هدف قرار دهد ، در آنصورت میتوان به یک راه حل سیاسی در سوریه دست یافت.وی سپس افزود: ” بر اساس توزیع وتقسیم کردن گروههای مختلف مخالفان دولت سوریه در مناطق مختلف واماکنی که کردها در محاصره قرار دارند ، بر همان اساس جبهه هاب جنگ بر علیه داعش ودولت سوریه تنظیم میگردد.

از طرفی آقای صالح مسلم رئیس حزب اتحاد دموکراتیک ، بعید نمیداند که همان همکاری واتحاد نظامی که در کوبانی میان کردها و “ارتش آزاد سوریه” پیش آمد وآنها را در کنار یکدیگر جمع نمود، مجددا میتواند ، در مناطق کرد نشین انجام شود، آقای صالح مسلم درعین حال تاکید کرد که مخالف دخالت نظامی زمینی “ائتلاف بین المللی ضد تروریستی” میباشد.

وی در مصاحبه خود با روزنامه “شرق الاوسط” به این امر اشاره کرد که، آنچه که کردها درحال حاضر انجام میدهند ودیدارهائی که با بعضی مسئولان کشورها داشته اند داشته اند ، بیشتر جنبه سیاسی داشته تا نظامی ، وتمرکزاساسی مذاکرات آنها یبر روی درخواست کمک برای باز سازی شهر کوبانی بوده است.

بنظر وی آنچه که در کوبانی اتفاق افتاده است ف میتواند بمثابه نمونه ای باشد برای سایر مناظق سوریه، زیرا کردها ثابت کردند که یک ملت میتواند اموری را متحقق کند که ارتشها از انجام آن عاجزند، آقای صالح همچنین اظهار داشت که واحدهای “حمایت مردمی” آمادگی دارند که در آموزش گروههای رزمنده شرکت کنند ویا د آوری کرد که همکاری عملی درکوبانی وامروز در “تل ابیض” تاکیدی بر این امر است که ما میتوانیم نقش مهمی داشته باشیم.

بر اساس نظر یکی از مسئولان محلی کرد ، اقای ادریس نعسان ، مسافرت رئیس مشترک “حزب اتحاد دموکراتیک” خانم آسیه عبدالله و یکی از فرماندهان نظامی کوبانی بنام نسرین عبد الله به فرانسه ، خارج از چهار چوب مسائل مطروحه نبوده است، وی در مصاحبه با روزنامه “شرق الاوسط” اظهار داشت : ” ملاقات آن دو با رئیس جمهور فرانسه ، آقای هولاند ، انعکاس هماهنگی میان کشورهای” ائتلاف ضد تروریستی” اروپا وآمریکا میباشد ، واینکه آنها قانع شده اند که این نیروها (منظور نیروهای حمایت مردمی) ، توانائی آنرا دارند که نمایندگان نیروهای “معتدل” باشند وبه عنوان نیروهای نظامی زمینی عمل کنند” ( منظور نیروهای معتدل مورد نظر اباما میباشد). وی سپس اضافه کرد: ” آنچه که کردها وگروههای معتدل، وابسته به “ارتش آزاد سوریه” انجام دادند میتواند اساس مرحله تازه ای در جنگ زمینی وهوائی بر علیه تروریسم باشد وهمه این عملیات به آن منجر خواهد شد که در ادامه از کمکهای نیروهای زمینی نخبه غرب نیزبرخوردار باشد “.

آقای ادریس نعسان ، از مسئولان محلی کرد، در مورد اظهارات غضبان نماینده “ائتلاف ملی سوریه” در آمریکا، مبنی بر موضعگیری آقای صالح مسلم در مورد دولت سوریه ، اظهار داشت : ” موضعگیری ما نسبت به نظام سوریه وداعش، از ابتدا مشخص بوده است وما مخالف هر گونه سیاست مذهبی وطایفه ای هستیم ودرمقابل هرکس که بخواهد مانع برقراری یک نظام دموکراتیک در سوریه گردد، می ایستیم”. وی روشن ساخت: ” ما در حلب با نظام سوریه جنگیدیم ودوشادوش همه گروههای مخالف نظام ،و در کنار “ارتش آزاد سوریه” با داعش نیز به نبرد برخاستیم و هم اکنون نیز در هماهنگی با گروههای مخالف نظام ، در برابر هر کسی که بخواهد مانع برقراری دموکراسی در سوریه شود ، می ایستیم ، ما خواستار دموکراسی جامع هستیم”.

روز گذشته فرماندهی نظامی “گردان آفتاب شمال” که در جنگ با کردها شرکت داشته است ، تاکید کرد که : ” پیروزی تکمیل نخواهد شد ، مگر زمانی که سراسر خاک سوریه از تروریسم داعش ونظام حاکم بر سوریه پاک شود، زیرا این نظام سوریه بود که امکانات وتسهیلات نظامی وذخیره در اختیار داعش قرار داد”. این فرماندهی همچنین در بیانیه ای بشارت داد که : ” اهالی منبج، جرابلس، صرین وشیوخ مناطق دیگر روستاهای حلب ، بزودی آزاد خواهند شد وپیروزی بطور حتم فرا خواهد رسید”.

ذکر این نکته ضروری است که گردان آفتاب شمال ، تابع گروهان فجر آزادی وهمه اینها وابسته به “ارتش آزاد سوریه” هستند که درغرفه عملیاتی “برکان الفرات” با شرکت واحدهای “مقاومت مردمی” کردهادر شهر کوبانی و روستاهای شرق حلب میجنگیده اند. کارولین عاکوم .پایان.

توضیحات وزیر نویسها از مترجم است : (1) – بله ، امکان پذیر گشته است ، آمریکائیها بوسیله بمبارانهای خود وبا بهانه جنگ با داعش بشیوه قطره چکانی، شهر کوبانی را به تدریج کاملا تخریب وخالی از سکنه نمودند ، اکنون نیز میخواهند با بهانه آزادسازی سایر مناطق کردستان ، از رزمندگان کوبانی بعنوان سربازان پیاده نظام ودر حقیقت بمثابه مزدوران ارزان قیمت در جهت سیاستهای توسعه طلبانه خود استفاده کنند ، جوانان دختر وپسر کرد هیچ راهی ندارند مگر اینکه به عنوان نیروهای “معتدل” ابامائی در “ارتش آزاد سوریه” ادغام شده ویوغ وعده وعیدهای آزادی کردستان را بوسیله آنها وبارزانی بگردن نهند تا همزمان با آمدن حضرت ولیعصر (ص) کردستان آزاد شود، بد نیست بدانید ، بارزانی این غلام حلقه بگوش اسرائیلیها قرار است در شهر مخروبه کوبانی پادگان نظامی تاسیس کند. آمریکائیها بیست سال پیش به هنگام امضای قرارداد اسلو ، مشابه همین وعده ها را به یاسر عرفات داده وقول”شرف” دادند که فلسطین سنگاپور خاور میانه خواهد شد ، ویا در مورد انور سادات که روزگار سیاه آنها را شاهدیم .

(2) – اکنون مدتی است که”وا حدهای مردمی” کوبانی ، در همراهی با “ارتش آزاد سوریه” سایر جهادیون به جنگ با ارتش سوریه مشغولند ، ویدئوی زیر نیز نشاندهنده “جهادیزه وآمریکانیزه”شدن رزمندگان کرد کوبانی میباشد. :

https://www.youtube.com/watch?v=oPbOpaDVl94

(3) – اخیرا عده های اپورتونیست فاسد که به ناحق ماسک کمونیسم وطبقه کارکر را برچهره دارند ، بدون بدست دادن ابعاد طبقاتی حوادث شمال سوریه وتوطئه تبهکارانه امپریالیسم آمریکا وکشتارهای گسترده آن در سوریه وعراق ، جار وجنجال پیروزی سیستم سوسیا لیستی “کانتونها” براه انداخته اند ، گویا نظام سرمایه داری جهانی پوست انداخته وحاضر شده است از هواپیما وخلبانهای خود برای برقراری آزادی وعدالت برای کردهای کوبانی مایه بگذارد .

نیروهای مترقی باید این بازیهای مبتذل سیاسی را که هدفش تنها منافع شخصی میباشد، افشا نمایند.