سیریزا، قطب جدید سوسیال دمکراسی در یونان

 
منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت

١۰ فوریه ٢۰١۵

مصاحبه الیسیوس واگناس، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و مسؤول بخش بین الملل کمیته
مرکزی حزب کمونیست یونان با نشریه پرتغالی «ژورنال تجارت»

پرسش: نتایج انتخابات یکشنبه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: تغییر دولت، با ائتلاف بین سیرزا و یونانی‌های مستقل، نارضایتی و خشم مردم علیه دمکراسی نو و پاسوک- احزابی که در جریان بحران سرمایه‌داری مردم را دچار فقر و بیکاری کردند- و هم‌چنین امید واهی به اینکه سیرزا ممکن است یک خط سیاسی به سود مردم را دنبال کند، منعکس می‌کند.

ارزیابی حزب کمونیست یونان این است که ائتلاف بین سیریزا و آنل راه رفته را ادامه خواهد داد: خط عقب‌نشینی و سازش، خط تعهدات به سرمایه کلان، اتحادیۀ اروپایی و ناتو، با همه پی‌آمدهای منفی آن برای مردم و کشور ما.

پرسش: شما از دولت تحت رهبری سیریزا چه انتظار دارید؟ آیا تصمیمات گرفته شده در چند روز اول شما را راضی می‌کند؟
پاسخ: علی‌رغم تبلیغات پر سروصدا درباره مذاکرات با شرکاء-قرض‌دهندگان و علی‌رغم تفاوت‌های جزیی، سیریزا به تعهدات ضدمردمی کشور در قبال اتحادیۀ اروپایی ادامه خواهد داد. سیریزا هم‌اکنون پذیرفته است که در آینده برنامه جدیدی در توافق با قرض‌دهندگان وجود خواهد داشت. حتا اگر این تفاهم‌نامه نامیده نشود، شرایط ضدمردمی مانند کاهش خدمات اجتماعی عمومی رایگان را در برخواهد داشت.

خطوط استراتژیک برنامه سیریزا در چهارچوب خدمت به منابع سرمایه‌داران کلان، استراتژی اتحادیۀ اروپایی عمل می‌کند. برنامه سیریزا، در ارتباط با اکثریت خانواده‌های کارگری و مردمی، فقر و بیکاری را میان مردم بیش‌تری تقسیم خواهد کرد. در ارتباط با موضوعات دفاعی و سیاست خارجی، سیریزا به ناتو و اتحاد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا متعهد است. موضع دولت پیرامون موضوع اوکرائین، علی‌رغم هارت و پورت کردن‌ها، فقط سه روز عمر کرد. در روز چهارم دولت یونان در کنار اتحادیۀ اروپایی قرار گرفت و به همان تحریم‌هایی علیه روسیه رأی داد که دولت دمکراسی نو- پاسوک به آن‌ها رأی داده بودند (گرچه به مثابه حزب اپوزیسون شدیداً از آن‌ها انتقاد می‌کرد)، و به زودی در برای دیگران باز خواهد شد. یک مورد گویای دیگر اظهارات وزیر دفاع است که ادامه همکاری با اسرائیل را اعلام کرد…

پرسش: سیریزا با حزب «یونایی های مستقل» ائتلاف کرد. آیا ائتلاف با حزب کمونیست یونان منطقی تر نبود؟ چرا چنین نشد؟
پاسخ: خیر، به هیچ‌وجه منطقی نبود. زیرا سریزا و حزب کمونیست یونان راه‌هایی متفاوتی را می‌روند. پیش از انتخابات حزب ما اعلام کرد که سیریزا، مادام که فاقد اکثریت در پارلمان باشد، با یکی از احزاب شبیه سیریزا، که خواهان عضویت کشور در اتحادیۀ اروپایی و ناتو هستند، ائتلاف خواهد کرد؛ با احزابی که پذیرفته اند مردم باید قرض غیرقابل تحملی را بپزدازند که ابداً هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشته اند، احزابی که بر ادامه به راه رشد سرمایه داری تأکید می‌نمایند.

حزب کمونیست یونان پیرامون این موضوعات بنیادین برای لغو یک‌جانبه بدهی، خروج یونان از اتحادیۀ اروپایی و ناتو، اجتماعی کردن ابزار اساسی تولید، با قدرت طبقه کارگر و مردم، موضع متفاوتی دارد.

پرسش: موضع حزب کمونیست یونان در پارلمان چه خواهد بود؟ آیا آماده اید از اقدامات پیشنهادی دولت حمایت کنید؟
پاسخ: وظیفه اصلی حزب کمونیست یونان تقویت اپوزیسیون پیکارگر کارگری-مردمی، در درون و بيرون پارلمان، علیه انحصارات و قدرت آن‌ها، و علیه اتحادهای امپریالیستی است. ما این نیرو را که توسط مردم در جهت متشکل کردن دوباره نیروی کار و برای توسعه اتحادهای اجتماعی به ما داده شد، به کار خواهیم گرفت. ما باید فشار وارد کنیم، ما باید برای کسب هر پیروزی ممکن برای اقشار مردمی، برای اقدامات فوری برای تخفیف مشکلات مردم مبارزه کنیم. از جمله، ما با دقت پیش‌نویس هر قانون را، با منافع کارگران-مردم به مثابه معیارمان بررسی خواهیم کرد، و از هر قانونی که کمک واقعی به کارگران باشد حمایت خواهیم کرد، کاری که همیشه کرده ایم.

چه چیز حزب کمونیست یونان را از سیریزا متمایز می‌کند؟
پاسخ: تفاوتها عظیم‌اند. سیریزا قطب جدید سوسیال دمکراسی در یونان است و به مدیریت کردن قدرت بورژوازی، با یک «سیمای چپ» علاقه‌مند است. حزب کمونیست یونان یک حزب طبقه کارگر است که در صدد سرنگون کردن بربریت سرمایه‌داری و ساختمان یک جامعه سوسیالیستی-کمونیستی است.

پرسش: آیا یونان باید از منطقه یورو خارج شود؟
پاسخ: به نظر ما این کافی نیست. بدون عوامل دیگری که ما توضیح دادیم، مانند خروج کامل از اتحادیۀ اروپایی و ناتو، اجتماعی کردن ابزار تولید، سازماندهی متفاوت اقتصاد و جامعه، بازگشت به ارز ملی به خودی خود می‌تواند به بدتر شدن رویدادها برای اقشار مردمی منجر شود.

پرسش: در سراسر اروپا، احزاب متمایل به چپ پیروزی سیزرا را می‌ستایند. آیا احساس می‌کنید حزب کمونیست یونان هنوز سخنگوی حقیقی ایده‌های چپ در یونان است؟
پاسخ: چند سال پیش، همين احزاب به اصطلاح «نسیم جدید» انتخاب اولاند را  در فرانسه جشن گرفتند. امروز ما می‌دانیم آن به کجا ختم شد. [عدالت: نشریات «نامه مردم» و «کار» حتا پبروزی تونی بلر را پیروزی طبقه کارگر انگلستان معرفی و تبلیغ کردند.]

حزب کمونیست یونان، علاوه بر ویژگی‌های دیگر، سنت‌های پیکارگری اصیل جنبش کارگری-مردمی در کشور ما را نمایندگی می‌کند. سیریزا همه پيوندها را با این سنتها قطع کرده است.

پرسش: حزب کمونیست یونان به خاطر تظاهرات خیابانی خود مشهور است. آیا تظاهرات خیابانی ادامه خواهد یافت؟
پاسخ: ما با تدارک و برنامه‌ریزی حتا بهتر ادامه خواهیم داد، از هر فرصت استفاده خواهیم کرد و برای وسیع‌تر کردن هر چه بیش‌تر خط حمله مردم و هم‌چنین برای متشکل کردن دوباره جنبش کارگری-مردمی که عامل قطعی در تعیین نتيجه مبارزه است، فعالیت خواهیم کرد.

http://www.solidnet.org/greece-communist-party-of-greece/cp-of-greece-syriza-the-new-pole-of-social-democracy-in-greece-en-ru-es-ar