پرش به محتوا

پرسش و پاسخی چند درباره چگونگی تشکیل حزب انقلابی طبقاتی پرولتاریا در ایران

نوشته بیژن پویا

24/11/93

س : آیا کارگران ایران می توانند از طریق خواندن کتاب های مارکسیستی وبطور کلی فعالیت های مستقیم خودشان به حزب کمونیست مورد نظر خودشان برسند ؟

ج : نه .. نمی توانند .. زیرا کارگران آنچنان درگیر مسائل کار ومعیشت خود هستند که فرصت خواندن آنهمه کتاب مارکسیستی و روزنامه و نشریات و اعلامیه ها را ندارند .. آنها از صبح تا شام دغدغه یک لقمه نان بخور و نمیری برای خود و خانواده شان دارند و هر آن در معرض اخراج از طرف کارفرما هستند ..کمونیست های ایران نباید چنین انتظار ایدآلیستی از کارگران داشته باشند .. تحقق چنین انتظاری تحت شرایط عینی کار و زندگی اجتماعی محال است .. تاریخ کمونیسم در جهان هم نشان داده است که چنین اتفاقی بر بستر چنین انتظاری هرگز رخ نداده است .. حزب بلشویک روسیه و حزب کمونیست چین هم بر مبنای چنین انتظار واهی بوجود نیامده اند ..

س : آیا روشنفکران مارکسیست لنینیست باید حزب کمونیست ایران را تشکیل دهند ؟

ج : بله دقیقا .. آن روشنفکران مارکسیست لنینیست که تئوری مارکسیسم لنینیسم را نقادانه خوانده و بدان معتقد شده اند .. آن روشنفکرانی که مارکسیسم لنینیسم را بدون هیچ گونه تعصب و دهن کجی نسبت به آموزگاران کبیر پرولتاریا ( مارکس ، انگلس ، لنین ، استالین ، و مائو تسه دون ) عمیقا خوانده و بدان معتقد گشته اند .. آن روشنفکرانی که جز عشق به توده ها هیچ چیز دیگر در سر نپرورانند .. روشنفکرانی با اراده ای آهنین ، با ایمانی لایزال به رسالت تاریخی خود و آکنده از کینه سخت انقلابی طبقاتی پرولتاریا .. آن روشنفکران مارکسیست لنینیست که کاملا پرولتریزه شده اند ..

س : آیا صرف تئوری مارکسیسم لنینیسم می تواند تئوری انقلابی خاص ایران برای حزب کمونیست ایران باشد ؟

ج : نه .. نمی تواند .. واقعیت اینست که که تئوری مارکسیسم لنینیسم یک تئوری عام است و به خودی خود نمی تواند تئوری انقلابی خاص ایران باشد .. پیشتازان تشکیل حزب کمونیست ایران باید بتوانند مارکسیسم لنینیسم را با شرایط خاص ایران تلفیق دهند .. باید بتوانند مارکسیسم لنینیسم را ایرانی کنند و به روز کنند ..

س : آیا صرف بدست آوردن تئوری انقلابی خاص ایران می تواند برای تشکیل حزب کمونیست ایران کار ساز باشد ؟

ج : نه .. نمی تواند .. واقعیت اینست که برای پیاده کردن تئوری انقلابی نیاز به برنامه است و حزب کمونیستی که تشکیل میشود باید برنامه های خودرا پیشاپیش تعیین و آماده کرده باشد ..

س : نخستین و مهمترین برنامه حزب کمونیست ایران چیست ؟

ج : نخستین و مهم ترین برنامه حزب کمونیست ایران چیزی نیست مگر برنامه قبضه کردن قدرت سیاسی .. زیرا بدون قبضه کردن قدرت سیاسی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا تحقق هیچیک از سایر برنامه های کمونیست ها ممکن نیست .. تاریخ کمونیسم در ایران نشان می دهد که کمونیست های ایران تا کنون هیچگاه برنامه قبضه کردن قدرت سیاسی در ایران را نداشته اند .. و درست به همین دلیل هم بوده است که امپریالیسم و گروه های مختلف سرمایه وابسته به آن همواره براحتی توانسته اند آنها را سرکوب نمایند و سوار بر گرده توده ها گردند .. واقعیت اینست که اگر کمونیست ها شیرین ترین و جذاب ترین سخنان را برزبان آورند و جانفشانی های شگفتی ساز و ستایش برانگیز از خود نشان بدهند ، اما برنامه قبضه کردن قدرت سیاسی را نداشته باشند ، شکست آنها پیشاپیش قطعی است و ثمره تمام جانفشانی های آنها به جیب امپریالیست ها و مزدورانشان خواهد رفت ..

س : اگر کمونیست های ایران قدرت سیاسی را بچنگ آورند ، آیا ممکن نیست در مرحله بعدی یعنی پس از قبضه کردن قدرت سیاسی ، توسط امپریالیسم و مزودرانشان دچار شکست شوند ؟

ج : بله ممکن است .. بعد از قبضه کردن قدرت سیاسی ، خطر از دست رفتن قدرت سیاسی و قدرت گیری مجدد دشمنان طبقاتی شکست خورده بوجود می آید .. کمونیست های ایران بعد از قبضه کردن قدرت سیاسی فرصت محدودی دارند تا قدرت سیاسی بچنگ آمده را در قبضه خود نگهدارند و از آن پاسداری کنند .. در این فرصت محدود کمونیست ها باید حتما به شعار ها و برنامه های از پیش تعیین شده و اعلام شده به توده های خلق را جامعه عمل بپوشانند و دائما به خواست های توده ها رسیدگی پیگیر و مداوم داشته باشند .. چنانچه این فرصت محدود بدون تحقق شعار ها و وعده ها از دست برود ، یفینا توده ها اعتماد خود به حزب کمونیست را از دست خواهند داد و باز گشت حکومت سرمایه قطعی است ..

س : تکلیف اینهمه گروه و سازمان و حزب چپ در داخل و یا خارج از ایران کنونی چیست ؟ .. آیا ممکن نیست یکی از همین گروه ها سرانجام نماینده واقعی طبقه کارگر ایران شود ؟

ج : به غیر از گروه های » چپ » وابسته به امپریالیسم ، سایر گروه ها ی چپ می توانند از جمله پیش زمینه های تشکیل حزب کمونیست ایران باشند .. بیاد داشته باشیم که در روسیه و چین هم گروه های متعددی از نیرو های چپ پیش از حزب بلشویک و حزب کمونیست چین ( در داخل و یا خارج از کشور) در حال فعالیت سیاسی بوده اند .. این گروه ها و گروه های بعدی صد باردر میان کوره های مذاب توده ها مردند و زنده شدند تا سرانجام حزب بلشویک روسیه و حزب کمونیست چین با چهره های واقعی طبقاتی پرولتری خود متولد گشتند ..

بنا براین ، اینکه ایران هم اینهمه گروه چپ کارگری دارد امر تازه ای نیست ..

کادر های برجسته ای از میان آنان و گروه های بعدی که دائما خودشان را در جریان پراتیک انقلابی طبقاتی پرولتاریا و کوره مذاب توده ها تکامل بخشند و به روز کنند ، می توانند هسته اولیه حزب کمونیست ایران را بر پایه سانترالیسم دموکراتیک رفیق مائو تسه دون تشکیل دهند …

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: