سياسی

نقش منفی سیریزا در جنبش سندیکایی یونان

GREECE-FINANCE-ECONOMY-STRIKE

Foto AFP Spiegel Online

«جبهه پیکارگر همه کارگران» که جنیش سندیکایی طبقاتی یونان را نمایندگی، و هر روز با توجه به سابقه انترنالیستی غنی خود با نیروهای کارفرمایان و سرمایه مقابله می‌نماید، وظیفه دارد نیروهای سندیکایی را از تحولات سیاسی در یونان و نقش سیریزا در جنبش سندیکایی یونان مطلع سازد. چیزی که نقش هر سازمان سیاسی یا سندیکایی را به اثبات می‌رساند مواضع آن و عدم تناقض بین گفتار و کردار آن است. گرچه سیریزا به مثابه یک حزب سیاسی، در جهت کسب حمایت سرمایه بدون هیچ «گناه دولتی» معرفی می‌شود، اما مواضع عمیقاً ارتجاعی دارد.

 

منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز

تارنگاشت عدالت

با توجه به انتخابات آینده یونان در ٢۵ ژانویه ٢۰١۵ ما شاهد کارزاری هستیم که توسط رسانه‌ها و دیگر سازمان‌ها در حمایت از حزب سیریزا در یونان به راه افتاده است.
این کارزار یک تاریخچه جعلی برای سیریزا به مثابه نمانیده چپ و کارگران یونان آفریده، که در مرز تخیل قرار دارد. در ادامه این کارزار، شبکه سندیکایی اروپایی- ت. یو. ان. ای- اخیراً از اعضای خود خواست قطع‌نامه‌هايی را در حمایت از سیریزا امضاء کنند.
«جبهه پیکارگر همه کارگران» که جنیش سندیکایی طبقاتی یونان را نمایندگی، و هر روز با توجه به سابقه انترنالیستی غنی خود با نیروهای کارفرمایان و سرمایه مقابله می‌نماید، وظیفه دارد نیروهای سندیکایی را از تحولات سیاسی در یونان و نقش سیریزا در جنبش سندیکایی یونان مطلع سازد.
چیزی که نقش هر سازمان سیاسی یا سندیکایی را به اثبات می‌رساند مواضع آن و عدم تناقض بین گفتار و کردار آن است. گرچه سیریزا به مثابه یک حزب سیاسی، در جهت کسب حمایت سرمایه بدون هیچ «گناه دولتی» معرفی می‌شود، اما مواضع عمیقاً ارتجاعی دارد.
در عین حال، نیروهای ناچیز آن در جنبش سندیکایی و در سندیکاهای تحت کنترل سیریزا، در عمل تاریخ کثیفی از پیوند با کارفرمایان و تسلیم کردن دستمزد و حقوق کارگری کارگران دارند. در اینجا نمونه‌های مشخصی را با شما در میان می‌گذاریم.

مواضع سیریزا و نقش آن در جنبش سندیکایی

در جنبش سندیکایی اروپایی
سیریزا در سندیکاها «کنفدراسیون اتحادیه‌های اروپایی» را، که مکانیسم اتحادیۀ اروپایی و سرمایه در جنبش سندیکایی و بخش اروپایی «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» است، ارتقاء می‌دهد. نیروهای سیریزا، شرکت کننده در «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپایی» از حمایت «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپایی» از اصلاحات ضدکارگری، از حمایت آن از مداخلات امپریالیستی در سوریه، اوکرائین، لیبی، از مواضع آن علیه مباره مردم فلسطین، هیچ انتقادی نکردند.
از اینرو، هیچ تصادفی نیست که سیریزا از حمایت سندیکالیست‌ها و سازمان‌های اروپایی که در سال‌های اخیر رهبری حمله علیه حقوق کارگران در کشورهای خود را داشته اند- مانند کمیسیون‌های کارگری در اسپانیا- برخوردار است.
در جنبش سندیکایی یونان
سندیکاهای تحت کنترل سیریزا در یونان قهرمانان فرهنگ سازش طبقاتی،  گردن نهادن کارگران به خواست‌های کارفرمایان هستند. بزرگ‌ترین سندیکای تحت کنترل سیریزا (سندیکای کارگران فروشگاه‌های بزرگ آتن) معروف‌ترین سندیکایی است که توسط کارفرمایان کنترل می‌شود. این سندیکا تحت کنترل مدیران فروشگاه‌های بزرگ عمل می‌کند و مستقیماً کارگران را مرعوب و رام می‌کند. این سندیکا حتا یک بسیج را سازماندهی نکرد، یک بیانیه منتشر نکرد، دست به یک کار نزد.
در بخش‌هایی که نیروهای سیریزا موافقت‌نامه دسته‌جمعی امضاء کردند، کارگران متحمل کاهش دستمزدهای خود شدند. نمونه‌هایی از امضای کاهش دستمزد:
– کارگران فروشنده: ۶٫۷ درصد کاهش
– نفتکاران یونان: ١۰ درصد کاهش همراه با افزایش ساعات کار روزانه
– کارگران فروشگاه‌های بزرگ: ١٢ درصد کاهش
– کارگران قطار برقی: ۳۵ درصد کاهش
– ملاحان: ١۵ درصد کاهش
مخالفت سیریزا با مبارزات کارگران به دفعات متعدد در دوره گذشته ابراز شد. نمونه، اظهارات رهبر سیریزا علیه اعتصاب کارگران بنادر بود که وی آن را «شنیع» نامید.
در عین حال، سندیکالیست‌های سیریزا اغلب به مثابه مکانیسم اعتصاب‌شکن عمل می‌کنند، نمونه‌های بسیاری از این در بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، فروشگاه‌های بزرگ و غیره وجود دارد.
نقش نیروهای سیریزا در هواداری از کارفرمایان هم‌چنین از طريق اتحادهای علنی آن در تعدادی از سندیکاها با سنديکالیست‌های سوسیال دمکرات «پاسوک» و نومحافظه کار «دمکراسی نو» ایفاء می‌شود (البته با توجه به انتخابات، سیریزا اکنون برای گرفتن دولت آن‌ها را مجکوم می‌کند.) ما فقط به سندیکای زیر که در آن‌ها اتحاد علنی نیروهای سیریزا، پاسوک و دمکراسی نو وجود دارد اشاره می‌کنیم. زیرا فهرست بسیار طولانی است:
– فدراسیون کارگران در صنابع دارویی
– فدراسیون کارگران در صنابع غذایی و تولید نوشابه
– فدراسیون کارگران شرکت آبرسانی «دیا»
– فدراسیون کارگران شرکت‌های بیمه «او. آ. اس. ای»
– سندیکای منطقه ای لاکونبا
– سندیکای منطقه ای مسولوگی
نیروهای سیریزا در تلاش برای مسدود کردن جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی حتا با «طلوع طلایی» نازیست-فاشیست همکاری می‌کنند. (مانند مورد سندیکای کارکنان شهرداری پراما، سندیکای کارکنان شهرداری لیوادیا و موارد دیگر)
نکاتی پیرامون موضع سیریزا نسبت به «جبهه پیکارگر همه کارگران»
ویژگی‌های سیریزا در جنبش سندیکایی، کمونیست‌ستیزی شدید، نفرت از جنبش طبقاتی و نفرت از «جبهه پیکارگر همه کارگران» است. آن‌ها به بنیان «جبهه پیکارگر همه کارگران» حمله کردند، آن را «تفرقه‌افکن»، «سکتاریستی»، «مخرب وحدت جنبش» و غیره نامیدند، زیرا «جبهه پیکارگر همه کارگران» با روابط سندیکالیسم بوروکراتیک با کارفرمایان مخالف بود و آن را افشاء کرد.
یک نمونه دیگر حمله آن‌ها به ابتکار «جبهه پیکارگر همه کارگران» برای اقدام بود. راهپیمایی ملی اخیر «جبهه پیکارگر همه کارگران» در ١ نوامبر، که بیش از ١۰۰ هزار کارگر را بسیج کرد و توسط ١۰۰۰ سندیکا و سازمان اجتماعی سازماندهی شده بود، شدیداً توسط سندیکالیست‌های سیریزا مورد حمله قرار گرفت.
از ویژگی‌های سیریزا هم‌چنین برخورد آن به اعتصاب تاریخی ۹ ماهه فلزکاران بود، که خواهان پایان دادن به اعتصاب شدند و تقاضای تأمین برق ارزان برای همه صاحبان صنايع را مطرح کردند! تقاضایی که سیریزا بعداً آن را به سود همه صاحبان صنايع اعلام کرد!
چون آهنگ آن‌ها اعلام باورشان به این بود که دولت سیریزا «هم‌چنین شاخۀ سبز تغییر برای اروپا را نمایندگی می‌کند»، ما مؤظفیم از سندیکاهای پیکارگر بپرسیم آیا فکر می‌کنید جنبش سندیکایی باید در کشورهای متبوع خود از مواضع سیریزا حمایت کنند، مواضعی مانند:
– حمایت سیریزا از عضویت یونان در ناتو و اتحادیۀ اروپایی.
– سیریزا متعهد شده است تفاهم نامه اتحادیۀ اروپایی و قوانین ضدکارگری تحمیل شده توسط آن را لغو نکند.
– سیریزا در لیست نامزدهای خود شش وزیر مهم سابق و هم‌چنین اعضای پارلمانی حزب سوسیال دمکرات پاسوک را که به قوانین صدکارگری رأی داده و آن‌ها را تبلیغ کردند، گنجانده است.
بر بستر به اصطلاح اتحاد جنوب، سیریزا نظرات مثبتی را درباره دولت‌های ضدکارگری راخوی در اسپانیا، رنزی در ایتالیا، اولاند در فرانسه اعلام کرد. اما همین دوشنبه دوازدهم ژانویه بود که رهبر سیریزا گفت: «دولت مرکل دلیلی برای ترسیدن از دولت سیریزا ندارد.»
آیا جنبش‌های سندیکایی در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه معتقدند که دولت‌های آن‌ها هوادار کارگران هستند؟ آیا جنبش سندیکایی از اتحادیۀ اروپایی، ناتو، صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند؟
در مورد تحولات در:
– اوکرائین: سیریزا نقش کثیف اتحادیۀ اروپایی را در کودتای سرنگونی دولت منتخب اوکرائین، که کشور را به جنگ داخلی سوق داد، پنهان کرد.
– سوریه: سیریزا از نقشه‌های ایالات متحده آمریکا برای بی‌ثباتی منطقه حمایت کرد و خواهان حمایت سیاسی و مالی از نیروهای اپوزیسیون شد. حمایتی که نهایتاً به دست «داعش» رسید.
آیا جنبش سندیکایی بین‌المللی می‌تواند حامی مداخلات امپریالیستی، دامن زدن به جنگ‌ها و بی‌ثبات کردن مناطق باشد؟
موضع «جبهه پیکارگر همه کارگران»
جنبش سندیکایی طبقاتی با درۀ عميقی از منطق سازش طبقاتی، سندیکالیسم بوروکراتیک و کارفرمایی جدا می‌شود. «جبهه پیکارگر همه کارگران» این موضعی را که می‌گوید: «دولتی که رقابت سرمایه، مشارکت در سازمان‌های امپریالیستی مانند ناتو و اتحادیۀ اروپایی را به مثاثه مواضع خود می‌پذیرد، می‌تواند نیازهای مدرن طبقه کارگر را تأمین نماید»، به مثابه خیانت به طبقه کارگر رد می‌کند. کارگران در سراسر جهان از بحران سرمایه‌داری و پی‌آمدهای آن، از حمله به حقوق کارگری و آزادی‌ها توسط دولت‌های سوسیال دمکرات یا محافظه‌کار، در رنجند.
سندیکاهایی که در کنار «جبهه پیکارگر همه کارگران»، در کنار جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی یونان قرار دارند، در انتخابات ٢۵ ژانویه این موضوع را برجسته می‌کنند که هر دولتی که انتخاب شود باید چنان ضعیف باشد که نتواند برنامه ضدکارگری خود را تحمیل نماید.
روز پس از انتخابات این استدلال که اتحادیۀ اروپایی و سرمایه‌داری تنها راه است، ضعیف‌تر خواهد بود. ما باید یک اپوزیسیون کارگری و مردمی نیرومندتر داشته باشیم. این وظیفه «جبهه پیکارگر همه کارگران» است که روز پس از انتخابات در خیابان‌ها، در کارخانه‌ها، در محل‌های کار باشد و از حقوق کارگران دفاع کند و برای تحقق بخشیدن به نیازهای امروزین آن‌ها، نبرد کند.
آتن، ١۵ ژانویه ٢۰١۵
PAME – The All-Workers Militant Front
A W.F.T.U. Affiliate
5b, Ag. Filotheis str.,
105 56 Athens, GREECE,
E-mail : international@pamehellas.gr This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
http://www.pamehellas.gr
http://mltoday.com/the-negative-role-of-syriza-in-the-trade-union-movement-of-greece?utm