پرش به محتوا

اکنون لحظه تغییر است!

 تارنگاشت عدالت86zjui

http://www.kommunisten.de

٣١٫١٫٢٠١۵

„Si, Se puede!“ (آری می‌توان).«اول آتن و اکنون مادرید!» این شعاری بود که امروز بارها ازگلوی صدهاهزار شهروند اسپانیائی در میدان پوئرتادل سول در مادرید بیرون می‌خروشید. PODEMOS(می‌توانیم) شهروندان را به شرکت در «مارش تحول» فراخوانده بود. «پابلوس ایگله‌زیاس» خطاب به هوادارانش گفت: «شما نیروی متحول کننده‌اید. سال ٢٠١۵، سال تغییر خواهد بود!» و در پایان تظاهرات همه تظاهرکنندگان به اتفاق سرود Cambia! Todo cambia! خواننده شهیر مرسدس سوسا (تغییر، همه چیز تغییر می‌کند) را خواندند.

در پائیز سال جاری انتخابات مجلس در اسپانیا برگزار خواهد شد و پودموس خود را برای به دست گرفتن قدرت دولتی آماده می‌کند. پودموس سرمست از پیروزی انتخاباتی سیریسا مردم را به شرکت در «مارش تحول» به مادرید فراخوانده بود و صدها هزار نفر به فراخوان آن لبیک گفتند و در خیابان‌های مادرید دست به تظاهرات زدند. متینگ نهائی در میدان پوئرتا دل سول در مادرید بود.

در فراخوان آمده بود: «سال ٢٠١۵ سال تغییر ، سال نقاهت دمکراسی و ایجاد نهادها و موسساتی که در خدمت مردم باشند، است. این‌کار آسان نخواهد بود ولی دیدیم که امکان‌پذیر است. ما باید اکنون که بر قله این لحظه تاریخی قرار گرفته‌‌ایم: بی وقفه ، متعهد و بااحساس مسئولیت و با صداقت کارکنیم و دست خود را به سوی هرکس که هنوز درصف ما قرار نگرفته دراز کنیم. هدف ما این خواهد بودکه  قراردادجدیدی را تهیه کنیم و برای تغییر سیاست و برای تضمین حاکمیت خلق، اکثریت نوینی از شهروندان را بسیج نمائیم.»

درکنار شعارهای «ما می‌توانیم»، «اتحادما، تضمین توانائی‌ما» و یا «El Pueblo unido» محبوب‌ترین شعارها، آوای «تیک، تاک» بود که به پایان رسیدن دوره حکومت سیاست‌مدار جنجالی «ماریانو راخوی» و آغاز «زمان تغییر» اشاره داشت. روی پلاکاردها خواست ایجاد سیستم خدماتی و درمانی دولتی مطمئن نقش بسته بود: «حقوق‌پایه بازنشستگی برای همه، آری ! می‌توان!» در کنار پرچم جمهوری، پرچم مناطق مختلف از جمله آندالوز، باسک، کاتالان و غالیسیا و همین‌طور پرچم‌های سرخ و یا پرچم‌ چپ‌ها با ستاره سرخ و البته پرچم‌های بنفش پودموس نیز در میدان موج می‌زد.

در حدود ساعت ١٣ دیگر در میدان پوئرتادل سول جای سوزن افکندن نبود. «لوئیس‌آلگره» دبیرمسئول برای همکاری‌های داخلی سازمان پودموس خطاب به هزار جوانی که در مهاجرت به سر می‌برند زیرا که حتا مشاغل متزلزل و موقتی و یا محل سکونت خود در اسپانیا را از دست داده‌اند سخن گفت. در اسپانیا به دنبال سیاست اقتصاد ریاضتی و سیستم سیاسی مرتشی نه تنها خنده، بلکه زندگی دیگر رخت بربسته. ولی اکنون نوجوانان مملو از شادی و امیدند: «می‌خندیم، چون پیروز خواهیم شد!»

«کارولین بس‌کانسا» دبیر پودموس برای تحلیل سیاسی به اهمیت سمبلیک میدان اشاره کرد. در این میدان سه سال پیش «مردم خشمگین» جنبش ١۵ ـ M را پایه‌گزاردند که بدون آن امروز جنبش پودموس وجود نداشت.

ساعت ١۴ و بیست دقیقه دبیرکل پودموس، پابلو ایگله‌زیاس  سخنرانی خود را آغاز کرد. او بعد از آن که اولین اقدامات دولت جدید در آتن را بازشمرد به طور تسجیلی پرسید:« چه کسی می‌گوید نمی‌شود؟ چه کسی می‌گوید که دولت نمی‌تواند تغییرات به وجود آورد؟ در یونان آنها در عرض ۶ روز تغییرات بیشتری به وجودآوردند تا دولتهای دیگر طی سال‌ها». «ما میدان پوئرتادل سول را پر کردیم تا رویای خود را به واقعیت برسانیم. امسال، سال تغییر است و ما در انتخابات پیروز خواهیم شد.» با شعار «آری ممکن است!» و « لحظه موعود فرارسیده» او، غریو شور و شادی تظاهرکنندگان به آسمان رفت. او تاکید کرد: «ما برای اعتراض در اینجا جمع نشده‌ایم، بلکه ما رویاهای خود را جدی تلقی می‌کنیم. سخنرانان همگی خواستار تغییرند، تغییر به سوی کشوری بهتر». او گفت  اعتقاد راسخ دارد که «برابری و آزادی» بر «استبداد مالی» پیروز خواهد شد.

او گفت مشکل بدبودن دولت نیست، بلکه مدلی است که بنابرآن دولت علیه جامعه و برای اقلیتی کوچک که در فکر منافع خود است فعالیت می‌کند. سیاست ریاضتی کشور را به انشقاق کشید و آن را بین «کسانی که از‌آن بهرمند شدند و  کسانی که فقیرتر از گذشته شدند ـ بین بالائی‌ها و پائینی‌ها ـ تقسیم کرد.»

باید علیه استحاله فرهنگ به فرهنگ بازار مبارزه کرد. باید از منزلت و همبستگی دفاع نمود. ایگله‌زیاس گفت: «کشور ما یک مارک (جنس) نیست. کشور ما مردمند و مردم را نمی‌توان به فروش رساند  No se vende».

او ادامه داد: «وقتی که پائینی‌ها دیگر نمی‌خواهند و بالائی‌ها دیگر نمی‌توانند، آنگاه امکانات تغییر فراهم می‌گردد. پیش به سوی دمکراسی! دمکراسی امکانی برای ایجاد تغییر است. اکنون لحظه موعود تغییر برای آینده‌ای بهتر فرا رسیده است. سال ٢٠١۵ سال تغییر است! ـunidad popular ـ پیروز خواهیم شد!»

ظاهراً نگرانی مرکل، شویبله، یونکر و شرکا از این که جرقه آتن می‌تواند کشورهای دیگر را نیز شعله ور کند، بیهوده نیست.

فیلم این تظاهرات را می‌توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید.

http://www.rtdeutsch.com/10743/international/live-podemos-marsch-der-veraenderung-in-madrid/

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: