تجدید جنگ سرد

 

تجدید جنگ سرد

نوشته: راب گولند٬ گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا

برگردان: آمادور نویدی

اجازه دهید یک چیز را روشن کنیم: جنگ سرد هرگز تمام نشد. حتی هرگز دور هم نشد٬ بلکه فقط برای مدتی تاکتیک عوض کرد. گورباچف کار را برای آمریکا و دیگر امپریالیست ها انجام داد ولی آن ها فقط توانستند بعنوان قهرمانان صلح دوست روابط دوستانه بین تمام کشورها ژست بگیرند.

 

 

با این حال گورباچف اتحاد جماهیر شوروی را منحل کرد(علی رغم یک همه پرسی که بطور خاص این پیشنهاد را رد کرد)٬ در حالی که هر فرصت طلب خودکام در موضع قدرت یا بانفوذ٬ اموال عمومی را بعنوان مالکیت شخصی خود ضبط کرد٬ چه تکه بزرگی از صنعت نفت شوروی بود- یا در مورد گورباچف- مؤسسه لنین( گوربی آزرده شد چون مجبورش کردند که مؤسسه لنین را پس دهد). (غربی ها گورباچف را گوربی می خواندند – م).

اما گوربی تنها دزدی نبود که با اشتهای زیاد مصمم به غارت دارائی های دولتی اتحاد جماهیر شوروی بود. وقتی که کار آن ها به پایان رسیده بود٬ و به جانشین گوربی٬ آن بوریس یلتسین رشوه خوار و هم کارانش درب خروجی نشان داده شد٬ دارائی های از دست داده کشور بیش از خسارت ناشی از حمله نازی در جنگ جهانی دوم بود!

قدرت های امپریالیستی غربی در غارت عمده فروشی دارئی های ساخته شده در روسیه و اروپای شرقی تحت سوسیالیسم بشدت درگیر بودند. اختراعات و حق ثبت اختراعات (پاتنت ها)٬ اکتشافات علمی٬ کل واحد تحقیقات علمی به خارج برده شد تا برای سود دهی بهره برداری شود. این نیز مرحله ای از جنگ سرد٬ شکلی ازتجاوز بدون تهاجم واقعی بود.

تغئیر از یلتسین به پوتین و مدودیف در ابتدا مزاحمتی برای قدرت های غربی نداشت. آن ها فکر کردند که کسب و کار بطول معمول خواهد بود٬ اما طولی نکشید تا آن ها از درک حقیقت آگاه شدند. افسر سابق ک گ ب کابینه خود را با افسران سابق ک گ ب پر کرد٬ نماد ها و علائم شوروی را زنده کرد٬ و علیه برخی از الیگارش ها برای برگرداندن دارائی های غارت شده توسط آن ها اقدام کرد.

طولی نکشید که٬ خود پوتین به جبهه جدیدی در جهت تمدید جنگ سرد تبدیل شد. برای بدن ورزشی عضلانی خود مورد تمسخر و طنز قرار گرفت٬ و بطور هم زمان برای آن چه که تبلیغات غربی آن ها را نمایش «نوستالژی شوروی» نام گذاشته است مورد حمله قرار می گیرد. او بروشنی خوب آگاه است که روسیه٬ با از بین رفتن جمهوری های شوروی و هم چنین با تمام دارائی های به سرقت رفته قبلا ذکر شده٬ همان ابرقدرت نیست که اتحاد جماهیر شوروی بود.

با این وجود٬ او روسیه را با دیگر اهداف جنگ سرد وصل کرده است٬ چین٬ در شماری از موافقت های منطقه ای و بین المللی مستقیما برتری امپریالیستی اقتصاد جهانی را به چالش کشیده است: در رأس این ها گروه تجارت بریکس است که اقتصاد کشورهای برزیل٬ روسیه٬ هند٬ چین و آفریقای جنوبی را گردهم می آورد.

در حالی که آمریکا و متحدان ناتوئی اش مشغول حرکت دادن ارتش خود تا مرزهای روسیه – به مولداوا٬ اکراین٬ لهستان٬ رومانی هستند – آن ها هم چنین برای محاصره چین٬ از افغانستان گرفته تا کره جنوبی و ژاپن تلاش می کنند. این کشور دوم (ژاپن) به درگیر شدن در قدرت نمائی علیه چین بر سر برخی از جزایر کوچک ناچیز تشویق شده است٬ در حالی که از شناسائی جنایات زمان جنگ خود علیه مردم چین بطور راسخ امتناع می ورزد.

در یک تاکتیک خاص جنگ سرد٬ نشریات اندیشکده برجسته آمریکا مقالات تحریک آمیز ویژه ای بر روی «چرا آمریکا باید با چین بجنگد» منتشر می کند٬ و رسانه های غربی بطور مداوم روی خطی که آمریکا باید آماده دیدار ظهور «تهدید» چین باشد تمرکز می کند. سرمایه گذاری چین در آمریکا اغلب توسط کنگره آمریکا مسدود می شود٬ حتی زمانی که کسب و کار آمریکائی بشدت وابسته به تولید چینی است.

روسیه٬ چین و دیگر کشورهای بریکس این تجدید جنگ سرد را تنها منفعلانه تحمل نمی کنند: آن ها فعالانه با آمریکا و شرکای اروپائی او مبارزه می کنند. بریکس بانک خود را برای حمایت از تجارت جهانی بکار انداخته است٬ که به عنوان آلترناتیو(جایگزین) بانک جهانی و صندوق بین المللی پول٬ و نهادهای تابع آن می باشد که٬ همه اغلب بعنوان ابزار(یا ابزار بی پرده ) امپریالیست های غربی هستند.

اقتصاد استرالیا بشدت وابسته به تجارت ما با چین است٬ اما امپریالیسم استرالیا با این حال مشتاقانه از آماده ساختن آمریکا برای جنگ با نیروگاه آسیائی حمایت می کند. ارتش استرالیا بطور منظم با معادل آمریکائی خود برای جنگ واقعی با چین بر سواحل چین جهت فرود آبی و خاکی تمرین می کند. در همین حال٬ آن ها با آماده ساختن عموم برای جنگ٬ بطور مداوم بر تبلیغات جنگ سرد٬ سر و صدا براه می اندازند.

بررسی مالی استرالیا (استرالین فایننشال ریویو) در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۵ در تشریح این تجدید جنگ سرد کمک قابل ملاحظه ای کرد: مأخذ از آمریکا(پس کجا؟)٬ این آشکارا بررسی یک کتاب٬ کتاب جدیدی بود٬ چین ۱۹۴۵: انقلاب مائو و انتخاب سرنوشت ساز آمریکا٬ توسط روزنامه نگار سابق تایمز٬ ریچارد برنشتاین. به هر حال٬ خصومت برنشتاین نسبت به این موضوع خود بگونه ای شدیدا افراطی است که کتاب یکراست بدترین افراطی تبلیغات جنگ سرد در سال های ۱۹۵۰ را در یک جا قرار داده است.

با چنین ناهنجاری بگونه ای می نویسد که: «مائو و استالین٬ دو تا از بزرگترین استادان فریب اند که جهان تا کنون بخود دیده است». رئیس استثائی چین٬ ژو انلای٬ نیز مورد حمله قرار می گیرد:‌« ژو در سال های ۱۹۲۰…. به عنوان رئیس یک تیم ضربت کمونیستی مدارس و مراحل ابتدائی را طی کرد ». ببخشید؟ یک کمونیست چی؟ این دلقک جنبش ما را با آل کاپون- یا احتمالا با رژیم بارک اوباما اشتباهی گرفته است.

بررسی مالی استرالیا با ادعای توهین آمیز می نویسد که:« این مخلوط خیانت و جذابیت ویژه ژو بود که از او یک چنین شخصیت شیفته ای ساخت». بررسی مالی استرالیا هم چنین رئیس جمهور روسیه را «یک قاتل» می داند.

به غیر از لقب دادن٬ رانش اصلی این مقاله به تصویر کشیدن «تیره شدن» روابط آمریکا و چین است٬ با این ادعا که «نتایج نظر سنجی مرکز تحقیقات پیو نشان می دهد که نزول قابل توجهی را در نظرات «به نفع» آمریکائی ها نسبت به چین نشان می دهد … کسب و کار های آمریکائی٬ که به مدت طولانی سنگر گرم احساسات برای دولت اقتدار گرا در سراسر پاسیفیک/اقیانوس آرام بود٬ نسبت به چین نیز در حال تیره شدن است٬ به گونه ای که دولت چین و عواملش فن آوری آمریکا را کش رفته و از تاکتیک های گوناگونی استفاده می کند – برخی از آن ها شل و ول – تا با رقابت٬ شرکت های آمریکا را از بین ببرد».

امتناع آمریکا در فروش تکنولوژی به چین ( به همان صورتی که از فروش آن به اتحاد جماهیر شوروی امتناع کرد)٬ به نوبه خود یک تاکتیک جنگ سرد است.

اقدامات جنگ سرد- می خواهد محاصره باشد یا تبلیغات دروغ – برای تحریک مردم جهت نفرت و ترس مردم و بویژه دولت کشور مورد هدف طراحی شده است. رهبران آن ها شرور و اهریمن هستند٬ فرهنگ آن ها به تمسخر گرفته شده٬ دستاوردهای آنان حقیر شمرده می شود.

و هدف هولناک آن است که مردم را برای قبول چشم انداز یک جنگ تمام عیار علیه رقبای اصلی امپریالیسم آمریکا آماده سازند.

 

درباره نویسنده:

راب گولند٬ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا است.

برگردانده شده از گاردین: ارگان حزب کمونیست استرالیا٬ شماره ۱۶۷۰ ٬ صفحه ۱۰ ٬ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵.