دانش آموزانی که”پتو”به مدرسه می برند!

g6nmgh9

شمس الدین امانتی

سیستم فکری غالب بر نحوه عملکرد مسئولین رژیم اسلامی، ترکیبی است از حیله شرعی به منظور فریب افکار عمومی و سرکوب عریان تودەهای مردم تحت ستم براساس دین اسلام و مذهب تشیع، که قدمت آن به طول عمر رژیم سرکوبگر اسلامی می باشد. مجریان این سیاست نه اینکه موفقیتی چندانی را در این زمینه کسب نکردند بلکه اعمال سیاست فریب و سرکوب منجر به شناخت واقعی از ماهیت ارتجاعی – مذهبی رژیم اسلامی و تنفر از اسلام شد.

توهم به رژیم اسلامی، در میان طیف وسیعی از خودیهای این نظام در حال فروپاشی است، رژیم اسلامی بمنظور جبران شکست این پدیده در میان خودی ها، با توسل به زور، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی خود جهت کسباعتباراز دست رفته اش، در میان غیر خودیها به قلع و قمع مخالفین سیاسی خود همچنان ادامه می دهد، که خوشبختانه در این عرصه نیز موفقیت چندانی کسب نکرده است.

توسل به پدیده فریب و حیله شرعی در عرصه های گوناگون از جمله آموزش و پرورش اسلامی، توسط مسئولین این ارگان حکومتی کهقراراست، آموزش و پرورش 12 میلیون و نیم دانش آموز را عهده دار باشند به امری روز مره و عادی تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، فانیوزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی، در آغاز سال تحصیلی جاری در شهر اراک گفت، آموزش و پرورش از هشت ماه قبل فعالیت برای باز گشائی موفقیت آمیز مدارس را آغاز کرده و در این راستا امکانات لازم در استانهای مختلف کشور فراهم شده است.”

به گفته این وزیر دروغگو و فریبکار در دولتتدبیر و امید، تا کنون 13، ماه از وعده های پوچ و کذب نامبرده سپری شده است، اما طی این مدت نه تنها در موردی که در این نوشته کوتاه به آن اشاره خواهم کرد، بلکه بیش از نود در صد از وعده های وزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی بی پایه و بدون پشتوانه اجرائی بوده و خواهند بود. وعده های دروغین این وزیر، صدای نمایندگان مجلس اسلامی رژیم را نیز در آورده است، تا جائیکه آنها سعی در کشیدن وزیر آموزش و پرورش به مجلس اسلامی و قصداستیضاح نامبرده را به بهانه بی لیاقتی در جهت عدم اجرای سیاست ارتجاعیمذهبی بر مبنایسند تحول بنیادین آموزش و پرورشرا در دستور دارند، تا با توسل به حیله شرعی پوششی موقت بر عدم موفقیت سیاست های ارتجاعیمذهبی رژیم اسلامی در نهاد آموزش و پرورش بگذارند، تا در این ارگان وابسطه به رژیم اسلامی، پروژه فساد نیمه و نا تمامرحیمیمعاون اول احمدی نژاد را، در دولتتدبیر و امید، به اتمام رسانند.

اما خبرگزاری دولتی مهر، گزارشی تهیه کرده است که بعد از گذشت 36 سال از حاکمیت اسلام در ایران، تحت حاکمیت این دارو دسته مسلمان و دیکتاور در نوع خود خواندنی است.

به گزارش خبرنگار این خبر گزاری، در دو دبیرستان دخترانه کوثر و دکترحسابی، در شهرستان کوهدشت در استان لرستان بیش از 20 روز است که به‌دلیل نقص در وسایل گرمایشی به سیستم جدیدی روی آورده‌اند تا دانش‌آموزان برای حضور در کلاس‌های درس با خود پتو به مدرسه ببرند. این وضعیت به‌گونه‌ای است که دانش‌آموزان مجبورند برای تحمل فضای سرد زمستانی کلاس‌ها، از پتوهایی استفاده کنند که از خانه‌های خود می‌آورند؟!

اینگونه فشارها بر زندگی مملو از فقر و فلاکت خانوادەهای دانش آموزان در حالی است که علاوه بر پرداخت هزینه شهریه سالانه، هزینه سرویس مدارس، هزینه لوازم التحریر و کتب درسی توسط والدین دانش آموزان، این سیستم نوین از خانه به دوشی در این دو مدرسه دخترانه نیز بخشی از پروژه ای است که بدون سرو صدا جانشین بخاری نفتی و سایر وسائل گرمایشی رایج در مدارس کوهدشت خواهد شد، با این تفاوت که بدون هزینه برای بخش اداری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان، جایگزین سیستمگرمایشیدر دو مدرسه دخترانه در این استان شده است.

یکی از دانش‌ آموزان دبیرستان کوثر به خبرنگار مهر، می‌گویدوضعیت سرمای کلاس‌ها به ‌قدری حاد است که حتی نمی‌شود از ماژیک‌ ها استفاده کرد، چون تا چندکلمه با آنها نوشته می‌شود یخ می‌زنند.” 

این دانش‌آموز ادامه می‌دهدبچه‌ها مجبورند برای گرم‌شدن از خانه با خود پتو بیاورند که این هم جوابگو نیست.”!

دانش‌آموز دیگری در حالیکه پتوی مسافرتی را به دور خود پیچانده است، می‌گویدباور کنید قادر به یادگیری هیچ‌کدام از درس‌ها حتی ریاضی که بسیار برایمان مهم است، نیستیم چون سرمای شدید اجازه فکرکردن را از ما گرفته است.”

دانش‌آموز دیگری مدعی است، تاکنون به دلیل وضعیت سرمای کلاس‌ها برخی از دانش‌آموزان سرما خورده‌اند.”

جالب ترین بخش این گزارش ادعای مدیر نو سازی است که سخنانش بر‌‌ همان پاشنه و منوال سابق

می‌چرخد، همان حیله شرعی غالب بر سیستم فکری وزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی است که با متد حیله شرعی، آموزش و پرورش یافته است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در این رابطه در گفت ‌و گو با خبرنگار مهر، با رد مشکل سیستم گرمایشی این دبیرستان ‌ها می‌گوید، در بازدیدی که هفته گذشته از دبیرستان‌های کوهدشت داشتیم، مشکل جدی‌ای در این زمینه وجود نداشت.”؟!

در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، اشکارا در همه عرصه ها با چنین مسئولان بی درایت، خشک مغز و دروغگو مواجه هستیم. طبق اظهارات این مأمور رژیم، ادعای مسئولین این مدارسکذب محض استو دانش آموزانی که در مدرسه و کلاس درس، خود را با پتوئی که از خانه می آورند، پیچیده اند و از شدت سرما در کلاس درس دستکش به دست میکنند، دروغ گو و به احتمال قوی به این مأمور رژیم و نظام حکومتی او که نماینده خدا در حکومت کردن بر بندگان است، تهمت می زنند؟!

آنچه که به طور خلاصه شرح آن رفت از جمله موانعی است که در فصل سرما، در اغلب مدارس ایران علاوه بر اتلاف وقت در امر آموزش و پرورش، گاهآ منجر به آتش سوزی بخاری های نفتی در کلاس درس و نهایتآ منجر به سوختگی، مسمومیت، خفگی و مرگ دانش آموزان خواهد شد(مدرسه دخترانه روستای شین آباد از توابع پیرانشهر).

ترس ناشی از این گونه حوادث، آموزش و فرا گیری در مدارس و مراکز آموزشی را با موانع جدی روبرو کردە و خواهد کرد. در چنین جو و فضائی دانش آموزان نه تنها قادر به یادگیری نیستند بلکه ترس از این نوع حوادث زمینه برای شادی، نشاط و نهایتآ قدرت خلاقیت و یادگیری را از آنها سلب خواهد کرد.

اگر مسئولان دزد، فاسد و غارتگر امثالرحیمی هامعاون سابق احمدی نژاد ، آقازادە ها و آقایان آنان که جزو سکاندارن این نظام فاسد و سرکوبگرند و هزینەهای دهها میلیارد دلار برای گروهای تروریستی و اعمال سیاستهای ضدانسانی در عراق، لبنان ، فلسطین سوریه و ….. اجازه دهند، حل این معضل با اختصاص دادن بودجه دزدیدە شدە از جیب والدین دانش آموزان و دیگر کارگران و مزدبگیران ایران به سادگی قابل حل است. با پایان عمر ننگین رژیم اسلامی به این همه ستم، نابرابری و اجحاف نیز پایان دادە خواهد شد. در چنین شرایطی نه دانش آموزی بر اثر حوادث ناشی از بخاری های نفتی در آتش خواهد سوخت و نه دانش آموزان دبیرستانهای دخترانهکوثر و دکتر حسابیدر شهرستان کوهدشت برای گرم شدن خود در کلاس درس از خانه با خود پتو به مدرسه می آورند.

2015-02-04