دوستان راستین و دوستان دروغین سیریزا

tsipras2901
Photo : Citizenside/Nicolas Koutsokostas/AFP
تارنگاشت عدالت
 
منبع: اومانیته
 
٢۹ ژانویه ٢۰١۵
 
دوستان دروغین سیریزا
حزب س،سیالیست فرانسه سعی دارد برنامه الکسیس تسیپراس را بسود فرانسوا اولاند و تقویت او مصادره کند.
از ٢۵ ژانویه، تغییر سمت عظیمی، بویژه در حزب سوسیالیست فرانسه مشاهده می‌شود. آن‌ها عجولانه آهنگ و رقصی را به راه انداختند تا برونو لی روکس، رهبر سوسیالیست‌ها در مجلس ملی بتواند در ٢۶ ژانویه بگوید که بین آن‌ها «نکات مشترک زیاد است.» لی روکس حتا تا جایی رفت که گفت «پیشنهادات آقای تسیپراس مدت‌ها پیش توسط چپ تحقق یافته است.»
چپ شما از خود می‌پرسد، با این اشتراک افکار، چرا زمانی که همین تسیپراس در مه ٢۰١٢ به فرانسه آمد، سوسیالیست‌های فرانسه از ملاقات با او امتناع کردند. همینطور، فرانسو اولاند، زمانی که به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد هرگز به نامه تسیپراس-که اکنون نخست وزیر یونان است- پاسخ نداد. همین چند هفته پیش از انتخابات در یونان، پیر مسکویچی سوسیالیست، کمیسر کنونی اتحادیۀ اروپایی برای امور خارجی، بروشنی از تیم بازنده انتخابات یونان به رهبری آنتونیس سامارا محافظه‌کار حمایت کرد و «کار انجام شده توسط مقامات یونان» را ستود و گفت «تلاش‌های زیادی شده، کارهای زیادی صورت گرفته، که عدم ادامه آن‌ها موجب تأسف خواهد شد».
تحریف واقعیت
حزب سوسیالیست فرانسه، رویاروی با پیروزی سیریزا واقعیت را تحریف می‌کند. ژان-پیر لی گوئن، وزیر مادونی که به نخست‌وزیر مانوئل والس نزدیک است مدام گفته است «از نظر ایدئولوژیک  سیریزا به فرانسوا اولاند نزدیک‌تر از ژان-لوک ملنشون است.» این نیز قدری عجولانه است، وقتی می‌دانید همین الکسیس تسیپراس زمانی که رئیس «سیناپیسموس»- سلف سیاسی سیریزا بود، همانطور که پیر لارنت رهبر کمونیست فرانسه در مصاحبه با هفته‌نامه «ماریانا» گفت : «شانه به شانه با حزب چپ آلمان، با چپ متحد اسپانیا، و با حزب کمونیست فرانسه ایستاد» تا حزب چپ اروپایی را در سال ٢۰۰۴ تشکیل دهد.» «حزب چپ اروپایی» بریاست پیر لارنت الکسیس تسیپراس را برای ریاست کمیسیون اروپایی نامزد کرد، در حالی‌که سوسیالیست‌های  فرانسه از مارتین شولز سوسیالست دمکرات آلمانی حمایت کردند.
در ارتیاط با اتحاد ویژه سیریزا با «یونانی‌های مستقل» (حزبی که هوادار حاکمیت است)، این تفاوت‌های واقعی نظرات را پنهان نمی‌کند بلکه رد مشترک ریاضت را نشان می‌دهد.
ما از روزهایی که «جنبش سوسیالیست پان-هلنیک» («پاسوک») اکنون شکست خورده از حکومت مشترک با اعضای «اتحاد ارتودوکس مردمی» («لائوس»)- حزبی که شبیه «جبهه ملی فرانسه» است هیچ ابایی نداشت بسیار فاصله گرفته‌ایم. تا جایی که هنگامی که ژان-کریستف کمبادلی، دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه امروز گفت «برنامه سیریزا به برنامه پاسوک نزدیک‌تر است تا به برنامه جبهه چپ فرانسه»، او تنها کسی است که این اعتقاد را دارد…