دستمزد كارگر چقدر بايد باشد

 

 

 

علي اكبر نظري، عضو سنديكاي شركت واحد

كانون مدافعان حقوق كارگر

با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال همه ي اميدها به اعلام دستمزد كارگران است . هر چند تا امروز افزايش دستمزدها هيچ گونه هم خواني با شرايط موجود اقتصادي جامعه نداشته است و سفره هاي خالي كارگران هر روز كم رنگ و كم رنگ تر مي‌شود. به اعتقاد نگارنده گوشه اي از معضلات كارگران (در خانواده و جامعه) كه در ذيل به آن مي پردازم را به اختصار توضيح مي‌دهم.

نبود نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار . نداشتن تشكل مستقل كارگري، دخالت هاي دولت و كارفرما در جهت انتخاب نمايند‌ي كارگر، اشكال در اصل سه جانبه گرايي، هم فكر و هم سو بودن كارفرما و دولت. از ديگر عوامل اين پديده شوم در جلسات تعيين دستمزد كارگران است.

در جامعه‌اي كه بيشترين جمعيت را كارگران و حقوق بگيران تشكيل مي‌دهند، متاسفانه كارگران از امكانات بسيار كمي برخوردارند. به راستي چرا كارگران بايد در مجلس شوراي اسلامي فقط يك نماينده داشته باشند، آن هم تحميلي؟

چرا نبايد كارگران در تصميم‌گيري‌هاي كلان جامعه نقشي داشته باشند؟

چرا نبايد 11 ارديبهشت (روز كارگر) به صورت تعطيل رسمي در تقويم جاي داشته باشد؟ چرا نبايد كارگران در قبال زحمتي كه مي كشند سهم مناسبي از درآمد داشته باشند تا آنكه يك زندگي شرافتمندانه را براي خانواده خود فراهم كنند.

امروز استفاده ابزاري از زحمتكشان براي پيشبرد اهداف استثمارگرانه معمول و جاري است ، مسوولان براي پيشبرد اهدافشان از كارگران بهره مي گيرند.

اجرا كردن خصوصي‌سازي، ميتينگ‌هاي تبليغاتي، راي گيري، راهپيمايي از ديگر عوامل استفاده از زحمتكشان مي باشد.

به راستي چرا هيچ گوش شنوايي در اين جامعه پيدا نمي شود؟

سهم كارگران از تامين اجتماعي چيست؟ وزارت كار چه حمايت هاي از كارگران مي كند؟ چه كساني از سرمايه هاي كارگران سود مي برند؟

امثال مرتضوي ها، بابك زنجاني ها، جهرمي ها، مالكان اموال كارگران شده‌اند و از قبال ستم كشان ثروت هاي ميلياردي بردند.

چرا كسي پاسخگو نيست؟ وقتي خود دولت بزرگترين بدهكار به سازمان تامين اجتماعي است ، ديگر چه توقعي مي‌توان داشت كه با اين تبهكاران مافيايي برخورد كند.

به راستي مشكل از آن تعداد كارگري كه در روز خودشان (11 ارديبهشت) براي تبريك و پخش شيريني به هم طبقه‌اي‌هاي خويش اقدام مي‌كنند به و جود مي‌آيد ، كه آنها را دستگير و در جواب متهم به برهم زدن امنيت كشور مي‌شوند؟

آقايان به اصطلاح مسول تا به كي بايد شاهد تعطيلي كارخانه ها، اخراج ، بيكاري، اعتياد، طلاق، مرگ و مير باشيم؟

تا به كي بايد شاهد حمايت‌هاي يك طرفه‌ي شما از سرمايه‌داران باشيم؟

تا به كي بايد شاهد شعارها و عمل نكردن به آنها باشيم؟

تا به كي بايد شاهد سوءمديريت ها باشيم؟

تا به كي بايد شاهد خودماني سازي باشيم؟

تا به كي بايد شاهد واردات بي‌رويه باشيم؟

تا به كي بايد شاهد آ‌ن باشيم كه شما برايمان تصميم بگيريد؟

پس اين خط فقر دستاورد عملكرد و مديريت چه كساني است؟

علت اين اعتراضات چيست؟

نياز امروز، پشتوانه‌ي فردا يعني چه؟

گذراندن يك روز تعطيل كنار خانواده چگونه؟

معافيت مالياتي بيش از 4درصد ارگان ها برابر با چه قانوني؟

چه كساني دلواپس كارگرانند؟

قرارداد سفيد امضا، نداشتن امينت شغلي ، اشتغال اتباع بيگانه، خروج كارگاه هاي زير ده نفر از شمول قانون كار، نداشتن استاندارد محيط كار، هزينه هاي سنگين درمان، مسكن مناسب. از ديگر معضلات قشر كارگران مي باشد.

مطلب ياد شده گوشه اي از مشكلات جامعه ي امروزي زحمتكشان است. به اميد روزي كه كارگران با اتحاد هر چه بيشتر خواسته‌هاي خود را به كارفرمايان تحميل نمايند.

“توانا بود هر كه دارا بود

بميرد هر آن كس كه ندار بود” ؟!

علي اكبر نظري .