گوناگون

ما و کیست دو شعر از مهران زنگنه

010ما

مهران زنگنه

با دیگران

در دیگران

زیسته بودیم

با دیگران

در دیگران

خود را یافته بودیم

– معنایی، حقیقتی-

و دوشادوش در آینده‏ ای زیستیم كه هرگز نیامد

 

کیست؟[1]

مهران زنگنه

 

کیست این من، که شود، شونده است

کیست این او که بُده، نبوده است

کیست کو هر آن به دست وُ از دست شود

کیست آن کس که آید و رونده است

———————————————————————————————

اگر متونی از دست را نمی‌خواهید دریافت کنید لطفا به من بنویسید و یا یک ایمیل سفید برای من ارسال کنید