شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد – رضا رخشان

شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد

امروز در مطلبی که خانم شهلا دانشور در نقد مطلبمن شارلی ابدو نیستم“. بنامرضا رخشان باز هم در دفاع از ارتجاع اسلامیرا خواندم. همانطور که در عنوانمطلب ایشان آمده است ایشان شارلی ابدو هستند. و هرگونه نقد شارلی ابدو بودن رابر نمی تابند وانرا در خدمت فانتامنتالیسم اسلامی میدانند.از نظر ایشان شما یاشارلی ابدو هستید ویا دشمن آن. راه دیگری وجود ندارد.خانم دانشور؛ شارلی ابدوبودن افتخاری ندارد. بنیامین نتیاناهو که سردسته همه جنایتکاران است هم شارلیابدوست. بارک اوباما و کامرون وهمه عناصر سرمایه داری که نقش اساسی درپیدایش این رادیکالیسم داشتند هم شارلی ابدو هستند.اگر شما درین صف احساسافتخارمیکنید ، مبارکه.من حرفی ندارم. خوش بگذره. اما من نمیخوام در کنارجنایتکارانی باشم که هم عامل درد ورنج انسانها زحمتکش و بدبخت هستند و هم خودرا در نقش منجی انسانیت جا میزنند.این درحالیست که ، القائده و داعش و هر کوفتزهرمار دیگری هم محصول و هم در خدمت منافع سرمایه داریند. چرا که با استفاده از اعمال تندروانه افراطیون و درکنار اقدامات بعدی که بمنظور عکس العمل، این کشورها انجام میدهند بواقع هدف غائی همانا، سلطه وهژمونی هر چه بیشتر بر منطقه مهم خاورمیانه است.و طبیعست که درین راستا متاسفانه خونی هم که برزمین ریخته میشود،چه روزنامه نگارباشد وچه سرباز ومردم عادی؛مدیا سرمایه داری افکار عمومی را درجهت اهداف بورژوازی سوق میدهند.این آنها هستند که به شما القا میکنند که دشمن کیست؟ و دوست هم قرار است که باشد؟ حال اگر شما در کنار جنایتکاران خوشهستید. خب باشید.اما من شارلی ابدو نیستم.

رضارخشان

بهمن ماه/1393.

5 Comments

 1. خانم دانشفر ببازی گرفته شدگان و الت دستان موساد .
  وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل از توزیع رایگان هزاران نسخه از نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری «المصری الیوم»، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد: حزب «اسرائیل خانه ما» (حزب فاشیستی مذهبی) که ریاستش را برعهده دارد، هزاران نسخه از شماره اخیر نشریه شارلی ابدو را که شامل کاریکاتورهای علیه محمد پیامبرمورد احترام مسلمانان است به صورت رایگان توزیع خواهد کرد.

  همزمان یک شرکت اسرائیلی اقدام به فروش نسخه های الکترونیکی نشریه شارلی ابدو در این کشور کرده است.

 2. با درود
  این حزب نه کمونیست است و نه کارگری و نه ایرانی
  اینها یک عده ….. و بی هویت میباند که به منظور انحراف و به گمراهی کشانده مبارزات ضد امپریالیستی در ایران و نظیرشان را در همه جا میتوانیم ببینیم راه انداز نموده اند .

 3. تبلیغات آتئیستی حتما نشانه مترقی بودن نیست.
  قصد آنست که سرمایه داری در ایران را از اریکه قدرت بپایین کشیده شود و وسایل تولیدی را کارگران و زحمتکشان ابتدا بتملک دیکتاری خود برعلیه سرمایه داری، که در ایران ما اکنون، بدون مبارزه طبقاتی در بطن مبارزه بر علیه امپریالیسم آمریکا بجایی نخواهد رسید.
  در اینکه این کاریکاتوریست ها بیشتر آب به آسیاب امپریالیسم میرختند،‌ تا روشنگری آتيیستی نمایند آنهم شکی نیست.
  همانیکه تمام سیاستمداران جهان استعمار و امپریالیسم در کنار یکدیگر در پاریس ایستاده و عکس هایی با «پز و ژست» متحد (ایستاده و پز گرفته) گرفته اند(البته اگر دستشان برسد یکدیگر را جر خواهند داد مانند مرکل و اوباما، سارکوزی، کامرون…) و رسانه های امپریالیستی سعی کردند که آنان را پیشاپیش یک میلیون و نیم تظاهر کننده علیه اعمال امپریالیستی در پاریس چون ترور کنونی و سالهای قبلش، بچسبانند.
  اتفاقا این تیکه از گفته «از فعال خارج کشور می بایست انتظار داشته باشیم» بسیار بجاست و منهم عکس شش در چهار را بدان اضافه میکنم و نه مذهب ستیزی و اسلام سیاسی ستیزی که اکنون به معنی آتئیست فهمیده میشود!
  من اکنون در راه هستم ولی بزودی در خدمت شما میباشم
  سپیده

 4. قاتل بودن چی ؟‌ دم از کرامت انسانی لایتناهی زدن ولی حتی راه رسم درست غذا خوردن ونفس کشیدن را ندانستن چی ؟ با شعار ولا اکراه فی الدین گوش فلک رو پر کردن و در عمل حکم اعدام برای کسانی که نظر مخالف دارند چی ؟ اینها افتخار دارند ؟

 5. نیازی نیست، که «شارلی ابدو» باشی. یعنی نیازی نیست، که برای مبارزه با ارتجاع مذهبی حاکم بر کشورهایی مانند ایران، حتما به کشیدن کاریکاتورهای آنچنانی و عمدتا مربوط به پایین تنه اقدام کنی. حتی لازم هم نیست بروی جلوی موزۀ لوور پاریس دم و دستگاهت را به نمایش بگذاری. حتی نیازی نیست به اینکه عکسهای لختی از اعضای حزبت بگیری و در تقویمی چاپ کنی. این کارها را نمی توانی به نام مبارزه با اندیشۀ ارتجاع مذهبی و به نام «سازماندهی توده ها» به کسی بقبولانی. فقط به من بگو: در طول این 35 سال، چند تا مقاله دربارۀ اندیشۀ مذهبی و مبارزه با فاناتیسم مذهبی نوشه ای و مبارزۀ تئوریک با جمهوری اسلامی را انجام داده ای؟ چند بار واژۀ «آتئیسم» را به کار برده ای؟ از فعال درون کشور نه، از فعال خارج کشور می بایست انتظار داشته باشیم به تبلیغ و ترویج «آتئیسم» پرداخته باشد! می دانم پاسخی نداری. سکوت کرده ای. سکوت کن.

Comments are closed.