گوناگون

رسالت

34fzhu

رسالت

مهران زنگنه

 

 

هیچ کس مرا به رسالت برنگزیده است

پیامبرم اما من

کتابم زمینی است

یگانه سوره‌ ی کتابم را بر فراز کوه طور بر سنگ نبشتم

آیه ‌ی یگانه‌ ای یکتا سوره‌ ام دارد: دوستت دارم

به گاه رفتنم ترا به جانشینی‌ ام بر‌می ‌گزینم

تا مرا با چشمانت

با لبانت

با دستانت

با آوایت

با دلت

اگر در ساحل چشمانت کسی هست

در گوش او به نجوا تفسیر کنی

در صفحات سفید زندگی‌ ات

اگر برگ سفیدی باقی است

یکتا آیه‌ ی زندگی‌ ام را تفسیر کنی

در آسمان روز، آنگاه که شب است، چون هر روز ، چون امروز، آن را بنویسی

و برای ستارگانی که بر زمین زندگی می‌ کنند آن را به ترتیل بخوانی