پرش به محتوا

ماه: ژانویه 2015

همچنان ایستاده ایم – رضارخشان

چندی پیش خانم شهناز نیکو روان در مطلبی مدعی شدند که اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه با سپردن تعهد به سرکار بازگشته اند.این در حالیست که ایشان به هر […]

این دیگری است در من

این دیگری است در من مهران زنگنه   این اوست که فریاد می‌ کند این آن غریبه‌-آشنا، آن رویازده‌ است در من که گردن کشیده است این اوست که می‌ […]

در بارۀ عربستان سعودی بخش سوم

تهیه وترتیب گزارش: ا. ق . عدالت ۲۶ جنوری ۲۰۱۵ در بارۀ عربستان سعودی بخش سوم ملک عبدالله » پادشاه » [ کمپنی خانواده آل سعود ]عربستان سعودی، ضد بشری ترین حاکمیت […]

دولت چپ یونان در آغاز راهی دشوار

  نشریه ایتنرنتی هینترگروند گزینش و ترجمه رضافعی منتشر شده در آينده ما در یونان » اتحاد چپ های رادیکال» در انتخابات برنده شد. این پیروزی پیامی است گویا برای […]