رسانه ها

دانشگاه تبريز: فشار دولت روحانی بر دانشجویان سیاسی

فشار دولت روحانی بر دانشجویان سیاسی؛

 

طبق گزارش رسیده پنج فعال دانشجویی سیاسی دانشگاه تبریز در مهر و آبان ماه 93 به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده شدند. این دانشجویان به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، برگزاری تحصن، اعتراض و انتقاد به شخصیت های سیاسی کشور با احکام سنگین تعلیق از تحصیل روبرو شدند. در مجموع این پنج دانشجو به 8 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شدند.

این پنج دانشجو به ترتیب؛

امید احمدی دانشجوی رشته علوم کامپیوتر؛ دبیر اسبق شوار مرکزی کانون فرهنگی اجتماعی زاگرس، مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشجویی مستقل آستانه، دبیر مدیر مسئولین نشریات دانشجویی دانشگاه تبریز به 2 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شد.

 

احسان پورخیری دانشجوی رشته فلسفه؛ دبیر انجمن فلسفه دانشگاه تبریز و هیئت تحریریه نشریه دانشجویی مستقل آستانه به 2 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شد.

 

فرهاد شفیع زاده دانشجوی رشته فلسفه؛ عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی اجتماعی زاگرس و هیئت تحریریه نشریه دانشجویی مستقل آستانه به 2 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شد.

لازم به ذکر است نام برده هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهر مریوان به یک سال حبس تعزیری نیز محکوم شده است.

 

اسماعیل محمودی دانشجوی رشته فلسفه؛ عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی اجتماعی زاگرس، صاحب امتیاز نشریه دانشجویی مستقل آستانه به 1 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شد.

 

محمود سیفیان دانشجوی رشته فلسفه؛ عضو شورای مرکزی انجمن فلسفه دانشگاه تبریز و هیئت تحریریه نشریه دانشجویی مستقل آستانه به 1 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم شد.

 

پس از اعتراض نامبردگان این احکام بازبینی شد ولی هیچگونه تغییری در آن اعمال نشد و احکام از ترم بعد اجرا می گردد. لازم به ذکر است که دانشگاه تبریز از جمله سیاسی ترین دانشگاه های ایران است اما جو امنیتی و سرکوب حاکم بر آن در جهت سیاست زدایی در دانشگاه پیش رفته است که حتی با تغییر رئیس دانشگاه نیز هیچگونه تغییری احساس نمی شود و چنین احکام و برخورد سیاسی-امنیتی در دوره دولت های پیشین در این حد نبوده است. به طوری که در هفته دانشجو در آذر ماه هیچ مراسم سیاسی به این مناسبت در دانشگاه تبریز برگزار نشد و حراست دانشگاه با ده ها فعال دانشجویی یا خانواده های آنان تماس گرفته و تهدید کرده بود که دست به هیچ اقدام مستقلی برای این روز نزنند.