نطفه ی توفان

نطفه ی توفان

 

اختاپوس سانانِ حاکم بر دریا

شاخک افکنده ، بر هر چه ، هرجا،

لافان در هر سو با بوق وکرنا

کافتاد از نفس،توفان، در دریا

دریا را منگر،

کافکنده لنگر،

آبستن دیری

می پیچد بر خود ،

از دردی سنگین ،

سوزان و ترکان،

در بطن‌اش بالان

نطفه ی توفان !

 

جعفرمرزوقی (برزین آذرمهر)

 

 

1 Comment

  1. درودی سپاس گذار بر شاعری متعهد و توانا
    پس از مدت درازی، باز شعری که نه تنها به دل مینشیند، بلکه اثر گذار بر مغز است.
    چه زیباست:
    «اختاپوس سانانِ حاکم بر دریا» دریایی که روز بروز با نطفه توفانی که بر بطنش بالنده است بیشتر و بیشتر حاکمیتش کم رنگ تر میشود و این بالنده توفان میرود که اختاپوس ها را در هم نوردد.
    دست شاعر درد نکند.

Comments are closed.