رسانه ها

رژیم خونخوارایالات متحد امریکا بیش از ۱۷۰ شهر و مردمش را درسرتاسر امریکا به آتش وخون کشید

64cerdfg4

سید مختار غرجستانی

۲۷ نوامبر ۲۰۱۴

 دریافت نسخه پی دی اف با تمامی تصاویر

رژیم خونخوارایالات متحد امریکا بیش از ۱۷۰ شهر و مردمش را  

   درسرتاسر امریکا به آتش وخون کشید

تاریخ امریکا بر روی موج خون رنگین پوستانی که توسط سفید پوستان اروپائی ریخته شده بنا یافته است. درآغاز دزدان وچپاولگران اروپائی به قارۀ امریکا یورش برده و مردم رنگین پوست بومی آن سرزمین را با بیرحمی وقساوت از دم تیغ کشیده قتل عام نمودند و سرزمین و منابع شان را غارت وچپاول کرده، بر ثروت خود افزودند  و قصرهای فرعونی شان را آباد کردند. به تعقیب اشغال امریکا توسط غارتگران سفید پوست اروپائی، این غارتگران، خلقهای بومی سرزمین پهناور قارۀ امریکا را چون بردگان به نفع منافع خود زیر کار همراه با شلاق وشکنجه گرفتند  و دراین عرصه نیز با نژاد پرستی وحشتناک به قتل عام ملیونها انسان بومی، عمدتاً سرخ پوست، دست زدند.

نژاد پرستان وحشی وخونریزسفید پوست اروپائی امریکائی شده به آن هم اکتفا نکرده ملیونها انسان رنگین پوست را از قاره های دیگر- به ویژه قارۀ افریقا – به بردگی گرفتند و با قایق های پاروئی، که توسط خود این بردگان و به زور شلاق پارو زده می شد، به امریکا برده و آنها را به ظالمانه ترین وجه درجهت منافع طبقاتی ونژادی شان به کار واداشتند. در این پروسۀ ستمگرانه به صدها هزار انسان بی گناه زیر کار وشلاق و شکنجۀ این سفید پوستان وحشی- متمدن اروپائی جان دادند تا این درنده خویان به سود وسلمی برسند. بنیاد هستی موجود امریکائی بر خون وجسد بیگناهان سرخ پوست وسیاه پوست وغارت هستی این ستمکشان اساس گذاشته شده و تا امروز نیز درهمان مسیر خونین روان است؛ منتها درعصر جهانی شدن، امپریالیسم، خون واجساد و زندگی مظلومان وستمکشان سراسرجهان را می بلعد وغارت می کند.

امپریالیسم ایالات متحد امریکا که نقارۀ حقوق بشر را برگردن انداخته وبه هر کس و هرکشور به بهانۀ پایمال کردن حقوق بشر می تازد؛ و حتی کشورهائی را به همین بهانه بمباردمان وبه خاک یکسان کرده است. اینک خود درخاک خودش به ابتدائی ترین حقوق بشر که حق تظاهراتست با گلولۀ آتشین پاسخ میدهد و مردم ایالات متحد امریکا را هم به خون میکشد.

چندی قبل پولیس نژادپرست ایالات متحد امریکا بر جوان معصوم و بی گناهی به نام مایکل براون هجده ساله که تازه مکتب را به پایان رسانده بود به جرم سیاه پوست بودنش دوازده گلولۀ آتشین آتش کرد و این جوان را با همه آرزوهایش کشت و خانواده اش را به عزا نشاند.

مایکل براون

جسد بی جان مایکل براون

مردم محل که شاهد وناظر بیگناهی و قتل مظلومانۀ این جوان بودند، با همدردی به خانواده اش دست به مظاهره و دادخواهی زدند. این تظاهرات مردمی چندروز دوام کرد و روزتا روز دامنه اش به شهرهای دیگر گسترش می یافت. رژیم مستبد و مکار اوباما با ریختن اشک تمساح، مردم را به آرامش دعوت کرد و وعدۀ دادخواهی عادلانه را داد. اوباما وزیر عدلیۀ فدرال را جهت تحقیق قضیه فرستاد. وزیر عدلیه درنتیجۀ تحقیق وبررسی به این نتیجه رسید که این جوان، بی گناه هدف گلولۀ آتشین پولیس شهر فرگوسن قرارگرفته است. ولی قبل از اینکه نتیجه را اعلان کند نژادپرستان قدرتمند سفید پوست اورا(وزیرعدلیۀ فدرال را) که رنگین پوست و یکی از بزرگترین حقوق دانان امریکا بود تهدید و وادار به استعفاء نمودند. به این ترتیب وزیر عدلیۀ کل امریکا که رنگین پوست بود هم نتوانست راز قتل مظلومانۀ آن جوان ناکام سیاه پوست را برملا سازد تا جهان بداند که هنوزهم که هنوز است درایالات متحد امریکا – این مدعی دروغین دموکراسی وعدالت – نژادپرستی وستم بیداد میکند.

پدر و مادر مایکل براون در میان تظاهرات

اینک دوروز پیش به اصطلاح هیئت منصفۀ محکمۀ استیناف امریکا حکم بربیگناهی پولیس سفید پوست قاتل صادرکرد. این حکم جابرانه و صد درصد نژادپرستانه موردخشم ونفرت رنگین پوستان و سفید پوستان عدالت پسند امریکائی قرارگرفت ومردم برعلیه آن دست به تظاهرات زدند.

ال شارپتون از رهبران فعال در حقوق مدنی در کنفرانس خبری خانوادۀ براون گفت: تصمیم دادستان برای اعلام رأی هیئت منصفه در شامگاه دوشنبه «غیرمسئولانه» بوده است.

اوباما رئیس جمهورایالات متحد امریکا با دیده درآئی وبیشرمی رقت آوری از مردم خواست که حکم ظالمانۀ محکمه را بپذیرند و دست به تظاهرات عدالتخواهانه نزنند.

ولی مردم برضد این خواست ظالمانۀ اوباما و برای احقاق خون پایمال شدۀ شان دربیش از 170 شهر امریکا، منجمله درواشنگتن مقابل قصر سفید و جبار سیاهش، و در نیویورک، دست به تظاهرات مردمی علیه نظام امپریالیستی به رهبری اوباما، این دلقک بی وجدان و دیده درای امپریالیسم، زدند. نیروهای خشمگین مردم راه های رفت وآمد را در بسیاری از شهرها بسته اند و زندگی درقسمت های زیاد امریکا مختل شده است. مردم عدالتخواه رنگین پوست وسفید پوست خواهان تأمین عدالت هستند و درمصاحبه های تلویزیونی شان می گویند درچنین نظامی هیچکسی درامان نیست و امنیت جانی ندارد.
درمقابل این خواست برحق مردم، پولیس وحشی ایالات متحدامریکا که دم از دموکراسی می زند بر مظاهره چیان از گازاشک آور، فشار آب وحتی فیر مرمی استفاده میکند ومردم را به خاک وخون می کشد. خبرها از مرگ یک پسربچه و زخمی شدن صدها نفر دراثر فیر بی رحمانۀ پولیس امریکا و زندانی شدن تعداد زیاد مردم حکایت دارد. درمقابل، مردم به دفاع ازخود موترهای پولیس و مقرهای دولتی را به آتش کشیدند و تصاویر محل، جهنمی از آتش وخون را درامریکا به نمایش میگذارد.

بارک اوباما رئیس جمهورزورگوی ایالات متحد امریکا با رنگ پریده و حلق وگلوی خشک و باترس از جنبش عدالتخواهانۀ مردم مرتباً از پشت تلویزیونها زوزه می کشد و از مردم میخواهد که به بی عدالتی های رژیم خودکامه اش گردن بگذارند. ولی مثلی که مردم دیگر فریب این مکار تاریخ را نمی خورند و به احقاق حق مسلم خود مصمم هستند.

بیشک کلیه نیروهای عدالتخواه برخورد نژادپرستانه و وحشیانۀ پولیس ایالات متحد امریکا و حکم ظالمانۀ محکمۀ استینافش را مبنی بر برائت پولیس قاتل، شدیداً محکوم می نمایند. ما از جنبش عدالتخواهانۀ خلق امریکا حمایت کامل خود را اعلان  وبه خانواده های کشته شدگان اظهار همدردی عمیق می نمائیم.

مرگ برامپریالیسم جنایتکار امریکا!

زنده باد جنبش های آزادیخواهانۀ خلقها در سراسرجهان!

 

۱ دیدگاه

 1. یقه چرکین مدافع یقه سفیدها says

  چی‌ حقیقت ندارد؟ تجلیل از «یقه سفیدهای» غربی، برای شما مبارزه است و در غیر اینصورت آدمی‌ با تحلیل دیگر زانو زده است؟ اکثریت آمریکایی‌ها مخالف جنگند؟ پس برای چی‌ هر روز وارد هر دهات و شهری در دنیا می‌شوند و به غارت می‌پردازند؟ اگر هم جای مستقیم توریستی با وسایل جنگی وارد نشدند، غیر مستقیم وارد می‌شوند؟ آلمانیها مخالف جنگند؟ آلمان سومین کشور صادر کننده اسلحه در دنیاست. آلمانی میگه بجنگید و بخرید و لطفا از ما بخرید، ولی خواهشا ۲، ۳ هزار کیلومتر آنطرفتر، تا آسیبی به فرهنگ ما (بخوان به پروسه تولید ما) نخورد.

  من هم فکر می‌کنم اینها آگاه نیستند، و برای همین این کارها را می‌کنند، و شما از آزادی خواهی، کمونیزم و انسانیت به اینها توضیح بدهی‌، حتما از مرسدس و دیگر امکانات یقه سفیدیشان می‌گذرند و به اینکه دولت‌های غربی در تمام جهان در حال جنگند پی‌ میبرند و انقلاب می‌کنند، چون اکثر آمریکایها و آلمانی‌ها و بقیه اخبار نگاه نمیکنند، و نمیدانند توی جنگ آدم کشته می‌شه و نابودی ببار میاد، شما برو بهشان توضیح بده.

  برای امتحان عکس العملشان هم می‌تونی بری جلوی کارخانه پانتکس توی اماریلو ی تگزاس. اگر هم آنجا نمتوینی بری، بگو در کدام کشور غربی برایت مقدور است، تا آدرس آنجا را برات پیدا کنم. این دیگه بحث تئوریک فیزیک اتمی‌ نیست، می‌تونی بری جلوی کارخانه و نگاه کنی‌. فقط یک وقتی‌ نگی‌ کمونیست یا ضدّ ریگان هستی‌، چون … ما گفتیم، حالا. ببین کارگر امریکایی چطور به زانوت می‌کشه، ما که حلالت کردیم.

  لایک

 2. عضو بی‌ نمک و در تبعید خلق بورلی هیلز says

  توی آمریکا مردم اگر به کسی‌ بخواهند فحش ناموسی رکیک بدهند، به آن شخص می‌گویند، کمونیست. ثروت مردم آمریکا، کارشان، رفاهشان، یا به قول شما خلق آمریکا (خلق بورلی هیلز!) و خلق آلمان در گرو نابودی و بدبختی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و امثال من و شماست، خودشان هم میدانند و برای همین هم حتی همین سیاهها و لاتینوها هم مواد هم که بفروشند، آدم هم بکشند با سیستم درگیر نمیشوند که هیچ، برای حفظ آن هم در سراسر جهان شهید می‌شوند. اینها نباید اخبار جدیدی باشد برای شما چون توی همین سایت هفته روزی ۱۰ تا خبر از کثافت‌کاری‌های دولتهای غربی منتشر میشه. و اگر میخواهی امتحان کنی‌ برو جلوی یک کارخانه در آمریکا و یا آلمان، مخصوصا جلوی کارخانه مرسدس، و راجع به دولتهایشان صحبت کن، و بهشان بگو دولتهایشان خون خوارند، ببین همین خلق آلمان و اعضای اتحادیه کثیف فلز آلمان چه بلایی سرت در میارند. آنجا جائیست که آدم میفهمه خلق آمریکا و آلمان طنزی هالیوودیست.

  لایک

  • جواد says

   این حقیقت ندارد. در کشورهای پیشرفته نیز اکثریت مردم مخالف جنگ طلبی حاکمان هستند. حتی اگر اینطور هم نبود وظیفه یک انسان آزادیخواه این می بود که مردم را آگاه گرداند و نگذارد به گوشت دم توپ حاکمان تبدیل شوند، نه اینکه در مقابل «طنز هالیوودی» زانو زند.

   لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.