«همکاری» با یونان، به سبک آلمان

35536gdhdghتارنگاشت عدالت

منبع:Okeanews
١٠ نوامبر ٢٠١۴

تا پایان سال ٢٠١٢، در شرایط افزایش کمبود پرسنل پزشکی و بهداشتی، حدود ۶٫٠٠٠ پزشک از یونان به آلمان مهاجرت کرده اند. افزون بر این، دولت یونان ۵۴٠ میلیون یورو برای آموزش آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. این تنها یکی از اثرات «همکاری» آلمان-یونان است.
پزشکان و دانشمندان با هزینه آموزشی صفر برای آلمان، کارگر ارزان برای هتل‌های آلمان، دهکده‌های تفریحی برای بازنشستگانی آلمانی در یونان، سیل تجهیزات آلمانی برای انرژی‌های ‌تجدیدپذير در اراضی کشاورزی: این‌ها فقط برخی از اثرات همکاری آلمان-یونان به سرکردگی یک سیاستمدار نه چندان معروف آلمانی به نام هانس یوآخیم فوختل هستند.*
نقشه غارتگرانه آلمان برای استثمار یک کشور به زانو درآمده عضو اتحادیه اروپایی در سال ٢٠١١ با امضای «تفاهم‌نامه همکاری» برای ارتقای «اصلاحات» به دست مقامات یونانی، شروع شد. امضاءکنندگان عبارت بودند از وزارت کشور، انجمن مناطق، اتحادیه مرکزی شهرداری‌های یونان و وزارت‌‌خانه‌های دارایی و فن‌آوری آلمان.
جیورجوس راکاس، یک کنشگر مستقر در تسالونیکی می‌گوید توافق‌نامه یک «مداخله روشن آلمان در مقامات محلی آلمان» بود و او همراه با تعدادی از اهالی محل درباره موضوع تحقیق کرده و به مردم و اعضای شوراهای محلی هشدار داده است، اما تعداد کمی تأثیر واقعی آن‌را درک می‌کنند.
او می‌گوید: «اساساً، این به اصطلاح همکاری یونان-آلمان در صدد تغییر شهرداری‌های یونان بر طبق الگوی اروپای فدرال نئولیبرالی است که آلمان‌ها سعی دارند آن‌را به اتحادیه اروپایی تحمیل نمایند. و این بر رشد، آموزش، مراقبت درمانی، انرژی سبز و تولید کشاورزی تأثیر می‌گذارد.»
یکی از نتایج این معامله فرار گسترده مغزها از یونان به آلمان است که راکاس آن‌را به مثابه «غارت انسانی» توصیف می‌کند.
در راین شمالی-وستفالی، که نزدیک یک‌چهارم جمعیت آلمان در آن زندگی می‌کنند، تعداد پزشکان خارجی اکنون به ۹٫۴٠٠ افزایش یافته است، که ١٫١٢۵ نفر (١٢٫١ درصد) آن‌ها یونانی هستند. مجموعاً، در پایان سال ٢٠١٣، تعداد پزشکان یونانی در آلمان ٢٫۸۴۷ نفر بود.
خروج پرستارها نیز، در بجبوحه افزایش تقاضا برای کارکنان بهداشتی خارجی در آلمان، افزایش یافه است. اصلاحات آلمانی در بخش بهداشت رژیم‌های کاری کارکنان بهداشت را تشدید کرده است، هزینه‌ها را کاهش داده و به دنبال حداکثر کردن سود است. پرستاری یکی از قربانیان اصلی این اصلاحات است. «کاله کونکه» از «وردی»- اتحادیه خدمات عمومی آلمان- می‌گوید: «اولاً، تعداد کمی از جوانان آلمانی این کار را انتخاب می‌کنند و حتا در صورت انتخاب آن، پس از پنج سال ساعات کم‌تری را درخواست می‌کنند، زیرا نگه داشتن کار تمام‌وقت تقریباً غیرممکن است؛ پس از ده سال آن‌ها کار پرستاری را کنار می‌گذارند یا برای کار به کشورهای دیگر، به عنوان مثال، به سوئیس می‌روند […] و ما اکنون با جذب پرستاران یونان و آموزش‌دیده در یونان، بحران آلمانی را به کشور شما صادر می‌کنیم.»
و این در زمان کمبودهای پرسنل در بخش خدمات بهداشتی یونان ضربه‌خورده از سیاست‌های ریاضتی رخ می‌دهد.
این فقط در سطح فردی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال یک برنامه آزمایشی به نام «اشتگلیتز-زهلن‌دروف-لانگاداس» برای ١١ جوان بیکار از لانگاداس-یک شهر بزرگ در تسالونیکی- وجود دارد. آن‌ها به مثابه بخشی از یک برنامه آموزشی، ماهانه ۸١۹ یورو دریافت می‌کنند، در حالی‌که آلمان اخیراً حداقل دستمزد را ١٫۴٠٠ یورو تعیین کرد. در سال ٢٠١۵، تعداد مناطق در این برنامه ٢۵٠ خواهد بود.
راکاس اشاره کرد: «این اقدامات به مثابه اهرم کلیدی در نبرد علیه بیکاری در یونان معرفی می‌شوند. خوب است پرسیده شود آیا مهاجرت جوانان بهترین راه مقابله با این مشکل است؟»
این فرار و خروج مغزها بر بحران جمعیتی یونان می‌افزاید. سال گذشته جمعیت کشور ۷٠٫٠٠٠ نفر کاهش یافت و مجموعاً در سال‌های بحران ریاضتی ٣٠٠٫٠٠٠ نفر یونان را ترک کرده اند. اکثر آن‌ها جوانان بیکار هستند. وی افزود: «لازم است گفته شود که هر سال حدود ۷٠٫٠٠٠ نفر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند. نتیجتاً واضح است که ما با مهاجرت، بخش بزرگی از دانشمندان و دیگر کارشناسان جوان را از دست می‌دهیم، که از نقطه‌نظر منابع انسانی زیان بزرگی است.»
دولت یونان حدود ۶۹٫٠٠٠ یورو برای هر مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه فنی آتن (Ethniko Metsovio Polytechneio) ، ١۷٫٣٠٠ یورو برای هر مهندس برق، ۹۵٫٠٠٠ یورو برای هر فارغ‌التحصیل دانشکده پزشکی آتن، و ۹٫١۸٠ یورو برای هر فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق آتن هزینه می‌کند. در پایان سال ٢٠١٢، تعداد پزشکانی که به آلمان مهاجرت کردند به ۶٫٠٠٠ رسید. ج. راکاس می‌گوید: «نتیجتاً، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که رفتن پزشکان یونانی معادل از دست دادن ۵۴٠ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در “منابع انسانی” است.»
در سمت آلمان سرپرستی طرح را هانس یوآخیم فوختل به عهده دارد که مانند اربابان استعماری به فرمان صدراعظم آنگلا مرکل در تسالونیکی مستقر شده است و بر هزینه کردن پول اتحادیه اروپایی توسط یونان نظارت می‌کند.
فوختل، که در یونان لقب «ارباب پول‌های اتحادیه اروپایی» را به او داده اند، یادآور زمانی است که اتو، شاهزاده باواریا در سال ١۸٣٢ تحت حمایت قدرت‌های بزرگ (انگلستان، امپراتوری روسیه و فرانسه) پادشاه یونان شد.
راکاس می‌گوید: «البته، فوختل به کرات جوانان یونان را به مهاجرات تشویق کرده است. شهرهای آلمان مؤسساتی دارند که شاگردی را می‌آموزند و به یونانی‌ها دانش و تخصص می‌دهند تا بتوانند پس از آن در شهرهای آلمان به راحتی کار پیدا کنند.»
دلیل؟ «صدای آلمان» توضیح می‌دهد: «نیاز آلمان به مهاجرین غیرقابل انکار است. نه فقط به این دلیل که خود آلمانی‌ها فرزندان کم‌تری دارند- که نتیجه آن سقوط تأمین اجتماعی و مزایای بازنشستگی است- بلکه به این دلیل که کمبود کارگران ماهر، نه فقط در عرصه‌های تخصصی ماند فن‌آوری‌های جدید، بلکه حتا در پرسنل پرستاری بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان وجود دارد.»
نتیجتاً، نه فقط پزشکان و دانشمندان، بلکه کارگران غیرماهر یونان نیز، به علت بیکاری بالا در داخل-که عمدتاً ناشی از سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط اتحادیه اروپایی به سرکردگی آلمان است- برای ساعات کار طولانی و مزد کم به آلمان می‌روند. و یونان، کارگران و منابع علمی را که میلیون‌ها برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، از دست می‌دهد.

http://www.okeanews.fr/20141110-lavancee-allemande

———————
*عدالت: به گزارش خبرگزاری فرانسه، کنسول آلمان در سالونیکی در شمال یونان روز پنج‌شنبه [١۵ نوامبر ٢٠١٢] با حمله تظاهرکنندگان سازمان‌های محلی شهرداری روبه‌رو شد. تظاهرکنندگان مقابل کنسولگری آلمان در سالونیکی که در آن کنفرانسی درباره همکاری بین یونان- آلمان برگزار می‌شد، به سوی وُلفگانگ هوئلشر اوبرماير، آب و قهوه پاشیدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «همه برای مبارزه با نازی‌ها متحد شویم.»
این تظاهرات یک روز بعد از از اظهارات هانس یوآخیم فوختل معاون وزیر کار آلمان برگزار شد. فوختل روز چهارشنبه اعلام کرد سه کارمند شهرداری یونان به اندازه یک آلمانی کار می‌کنند. فوختل که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان او را برای کمک به تجدید ساختار شهرداری‌ها به یونان اعزام کرده است، گفت: «مطالعات نشان می‌دهد سه هزار کارمند نهادهای محلی شهرداری به اندازه یک هزار آلمانی کار می کنند.»