سياسی

پنج قانون جدید برای تأمین حمایت اجتماعی قوی‌تر و مبارزه با فساد در ونزوئلا تصویب شد

6756bvcfr4

Hochgeladen von Coronades03

تارنگاشت عدالت

منبع: Venezuelanalysis.com
١۴ نوامبر ٢٠١۴
نویسنده: کوری فیشر-هافمن

رئیس‌جمهور مادورو دیروز در تلاش برای ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی قوی‌تر در مواجهه با دشواری‌های اقتصادی جاری در ونزوئلا، پنچ قانون جدید را تصویب کرد. پنج قانون تشویق اشتغال، ایجاد تضمین‌های بیش‌تر در برنامه‌های اجتماعی، تقویت قدرت شوراهای محلی و مالیه اجتماعی، و افزایش نرخ یارانه‌های غذا، همگی  از طريق «قانون توانمندسازی» که به رئیس‌جمهور برای یک دوره موقت امکان قانوگذاری محدود می‌دهد به تصویب رسید.

مادورو طی یک سخنرانی از طريق رادیو-تلویزیونی ملی گفت که «امروز ما تهاجم توانمندسازی را با پنج قانون بسود مردم، مأموریت‌ها، قدرت مردمی و تکمیل استراتژی قدرت دادن به مردم بمثابه گسست از الیگارشی و شیوه‌های جنگ اقتصادی آن‌ها آغاز کردیم.»

«قانون اشتغال مولد» ٣٠ هزار نفر را در سراسر کشور با هدف کاهش بیکاری جوانان و ایجاد «اشتغال تضمین‌شده، دایم و مناسب» بکار خواهد گرفت. این برنامه از طريق «مأموریت جوانان میهن» که نام رابرت سیرا، رهبر جوان چاوزیست و قانونگذار مقتول را برخود دارد، و «مأموریت دانش و کار» اجرا خواهد شد.

نرخ بیکاری در ونزوئلا در سپتامبر ٢٠١۴ حدود ۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان کمی بیش‌تر حدود ١٠ درصد بود.

رئیس‌جمهور بر نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی که مانع ادامه تحصیل جوانان نمی‌شود تأکید نمود. او از تلاش‌ها در جهت «انعطاف پذیرکردن» کار انتقاد کرد و اشاره کرد که کارفرمایان کارگران جوان را که بطور موقت کار می‌کنند و نتیجتاً پول کم‌تری دریافت می‌کنند، «شدیداً استثمار می‌کنند».

«قانون اشتغال مولد» براساس پیشنهادات ارائه شده در جریان مشاوره با سازمان‌های جوانان در دبیرستان‌ها و محلات سراسر کشور تدوین شد. ونزوئلایی‌های بسیاری به این اشاره کردند که نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان یک عامل مؤثر در نرخ بالای بزهکاری در کشور است. گرچه مادورو به این ارتباط اشاره‌ای نکرد، اما بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و همچنین امکان ادامه تحصیل و آموزش آن‌ها و ایجاد «اشتغال مناسب، نه بردگی» تأکید نمود.

«قانون ارگانیک مأموریت‌ها، مأموریت‌های کلان و خُرد» هدف نهادینه کردن برنامه‌های اجتماعی (که در ونزوئلا مأموریت نامیده می شوند)، و تضمین دسترسی و تأمین مالی کسانی که در آن شرکت می‌کنند را دنبال می‌کند. مادورو پس از امضای قانون جدید گفت «این یک قانون تاریخی است زیرا هدف آن حمایت قانونی، ساختاری و مؤسساتی از میلیون‌ها مرد و زنی است که در این مأموریت‌ها مشارکت دارند.»

او گفت که قانون جدید از شرکت‌کنندگان در مأموریت‌ها حمایت می‌کند و انریکه کاپریلس، رهبر اپوزیسیون و فرماندار ایالت میراندا را به «خرابکاری» در مأموریت‌های اجتماعی متهم کرد. مادورو همچنین اشاره کرد که مأموریت‌ها یک روز از حمایت قانون اساسی برخوردار خواهند شد، اما فعلاً هدف قانون تضمین بودجه و مزایای برنامه‌ها برای شرکت‌کنندگان کنونی و گسترش مأموریت‌های اجتماعی موجود به ساختمان‌ها، محلات، و قلمروهای جدیدی است که از طريق «برنامه بزرگ مسکن» ونزوئلا ساخته شده‌اند.

رئیس‌جمهور همچین اطمینان داد که قانون جدید ابزار «مؤثرتری» برای اداره بودجه عمومی خواهد بود و گفت که این قانون به مبارزه با فساد دولتی نیز کمک خواهد کرد. بودجه مأموریت‌های اجتماعی مستقیماً توسط بخش دولتی نفت ونزوئلا تأمین شده است.

«قانون ارگانیک مأموریت‌ها، مأموریت‌های کلان و خُرد» ادامه تعهد به تأمین بودجه و تقویت مأموریت‌های اجتماعی را حتا در بحبوحه سقوط قیمت‌های نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد. مادور همچنین مطرح کرد که حتا اگر قیمت بنزین در کشور کمی افزایش یابد، درآمد حاصل از آن مستقیماً برای تأمین بودجه «مأموریت‌ها» بکار گرفته خواهد شد.

«قانون مدیریت اجتماعی خدمات، شایستگی و دیگر قدرت‌ها» بر نهادینه کردن قدرت و مشروعیت شوراهای محلی بمثابه نهادهای حیاتی برای مدیریت منابع و دیگر مسؤولیت‌ها، مجدداً تأکید می‌کند.

مادور کار قانون جدید را توضیح داد و گفت «در این کار، ما باید در واگذاری اختیارات نترس باشیم، رهبری را به مردم واگذار کنیم تا آن‌ها بتوانند قدرت خود را با بصیرت، با توان خود، با ظرفیت و صداقت خود بکار بندند.» او همچنین مجدداً تأکید کرد که این یک تعهد از جانب دولت و محلات خودگردان است. «این آزمون مضاعف اعتمادی است که دولت انقلابی به مردم و برای اعتماد مردم به توانایی‌های خودشان دارد.»

بعلاوه، رئیس‌جمهور «قانون تأمین بودجه طرح‌های قدرت مردمی» را امضاء کرد و آن‌را بمثابه «چیزی که بودجه سازمان‌های توده‌ای قدرت مردمی را تضمین خواهد کرد» توصیف نمود.

قانون آخری که مادورو از طريق «تهاجم توانمندسازی» امضاء کرد اصلاخ «قانون غذا برای کارگران» بود. این اصلاح، ارزش کوپن‌های غذا را، که بمثابه پول نقد در فروشگاه‌های کشور بکار گرفته می‌‌شوند، ۵٠ درصد افزایش داد. این کوپن‌های غذا به همه کارگران دولتی، بیکاران، سالمندان، و کسانی که به کمک مالی نیازمندند، برای تضمین توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اولیه‌شان، داده می‌شود.

رئیس‌جمهور ونزوئلا خاطر نشان شد که او افرایش میزان پولی که مشخصاً برای تأمین غذا و داروی سالمندان به حساب تأمین اجتماعی آن‌ها ریخته می‌شود را تحت بررسی دارد. قبل از انتخاب دولت بولیواری، مزایای بازنشستگی عمومی برای سالمندان وجود نداشت. در حال‌حاضر، همه سالمندان، از جمله زنانی که خانه‌دار بودند، می‌توانند مزایای بازنشستگی دریافت کنند. مادورو اشاره کرد که در حال‌حاضر حدود ٢ میلیون و ۷٠٠ هزار خانوار در ونزوئلا مزایای بازنشستگی دریافت می‌کنند.

افزایش کوپن‌های غذا از روز اول دسامبر، درست قبل از ایام تعطیلات کریسمس و سال نو،  اجرا خواهد شد. با توجه به کمبودهای جاری و تورم بالا، هدف  این اقدامات گسترش تور ایمنی اجتماعی در ونزوئلا و ارائه حمایت در قبال پیامدهای تورم بالا و چیزی است که دولت «جنگ اقتصادی» می‌نامد. بعلاوه، فراخوان مدیریت «کارآمدتر» بودجه مأموریت‌های اجتماعی بعنوان یک تلاش برای مبارزه با فساد دولتی و سرقت از بودجه عمومی تلقی می‌شود.

رئیس‌جمهور مادورو طی سخنرانی دیشب خود گفت که ٢٠١۴ سالی بود که در آن تلاش اپوزیسیون معارض برای کودتا از طريق سنگربندی‌های خیابانی شکست خورد و ٢٠١۵ سال شکست «جنگ اقتصادی» خواهد بود.

http://venezuelanalysis.com/news/11019