رسانه های عمومی بی طرف یا شریک جرم!؟

 

احمد پوري

 

متن زیر خلاصه ایست از نامه خانم آنیا مولن بلت نویسنده و سناتورسابق از حزب سوسیالیست هلند.

خبرگذاری سراسری هلند اخبار ساعت شش را با این جمله شروع کرد: حملات فلسطینی ها به اسرائیلی ها شروع شده است… و با این جمله اخبار را به پایان رساند: تعدادی از اسرائیلی ها توسط فلسطینی ها به مرگ تهدید شده اند!

در این مدت در یک مورد مشخص ثابت شده است که زخم این خانم اسرائیلی هیچ ربطی به حمله فلسطینیها نداشته و پیامد تصادف رانندگی بوده است! در حالیکه در اخبار به حمله فلسطینیها ربط داده بودند! در بقیه موارد هم کوچکترین تحقیقات جدی و همه جانبه بعمل نیامده است! مهمترین دلیل اش این است که تمامی فلسطینی هایی که در این ماجرا مشکوک بودند توسط پلیس کشته شدند! ولی مسئله حیرت انگیز این است که هیچکدام از این حقایق در اخبار هلند ذکر نگردید!

خانم آنیا مولن بلت از خبرگذاری سراسری هلند می پرسد: شما چگونه دولت اسرائیل را دولت قانون می نامید در حالیکه افراد مشکوک به اعمال جرم را درجا می کشند؟ آیا این سئوال مهمی برای شما نیست؟

چرا خبرگذاری سراسری هلند اخبار کشته شدن فلسطینیها توسط اسرائیل را منتشر نمی کند؟ مثلا از اول امسال در کرانه باختری فلسطین 42 نفر ( زن، بچه و مرد) توسط ارتش اسرائیل یا کولونیستها کشته شده اند!

کولونیستها یا استعمارگران اسرائیلی بچه های فلسطینی را آگاهانه زیر ماشین له می کنند، این چیزیست که اغلب و خیلی طبیعی اتفاق می افتد!

آخرین نمونه از این اخبار این استکه : دو روز پیش یک بچه فلسطینی کم سن و سال را سوزاندند و هنوز در بیمارستان بستری است! آیا خبرگذاری سراسری هلند اینگونه اخبار را نمی شنود؟

علت رشد مقاومت در فلسطین چیزیست که خبرگذاری هلند بطور مستمر و آگاهانه در باره آن سکوت می کند!

خانم آنیا مولن بلت در این بخش از نامه اش اغلب بلاهایی را که ارتش اسرائیل سر فلسطینی ها می آورند بطور خلاصه بیان میکند…

در پایان نامه اش می نویسد: چیزیکه دل مرا بدرد می آورد این است که ما رعایت حقوق بشر را جزء ارزشهای بنیادی و عزیز خودمان می شماریم. ولی ما در مورد نقض حقوق بشر در خاورمیانه همواره سیاست یک بام و دو هوا را اجرا می کنیم! با یک متر و معیار به نقض حقوق بشر در خاورمیانه برخورد نمی کینم…!

من کسی نیستم که خیلی زود قضاوت کنم. ولی من در این مدت به این نتیجه رسیده ام که رسانه های سراسری ما به خاطر انتشار اخبار یکطرفه باید مسئول و شریک جرم اعمال دولت اسرائیل معرفی شوند!

*************************************

( خانم آنیا مولن بلت از نویسندگان مترقی هلند، فعال حقوق زنان، سناتور سابق هلند از حزب سوسیالیست، عضو سابق حزب سوسیالیست هلند. بعلت مواضع کجدار و مریز حزب سوسیالیست در نسل کشی فلسطینیها در چند ماه قبل … به خاطر اعتراض به عدم قاطعیت و رادیکالیسم در سیاستهای این حزب از تداوم عضویت خود منصرف شد… ایشان یکی از حامیان جدی مرکز معلولین در نوار غزه هستند واغلب بین فلسطین و هلند در رفت و آمد هستند… یکی از مطلع ترین افراد در مورد فلسطین هستند… چند سال پیش کتابی نوشته بودند تحت عنوان : “زمانی که خطر صلح فرا می رسد جنگ شروع می شود!” این تیتر بینهایت هوشمندانه ریشه جنگهای اسرائیل را نشان می دهد!…)

خوشبختانه در هلند در مقابل سیاستهای راست افراطی و یکطرفه دولت، شخصیتهای برجسته زیادی هستند که بینهایت هوشیارانه و دقیق از عدالت و منافع قربانیان فلسطینی دفاع می کنند و سیاستهای دولت جنایتکار اسرائیل را بطور جدی نقد می کنند. از جمله آنها دریس فان آخت نخست وزیر سابق هلند و خانم دایزن برخ زن اولین رئیس بانک مرکزی اروپاست… رسانه های سراسری هلند سعی می کنند این افراد را بعنوان کسانیکه معتقد به تئوری توطئه معتقد هستند یا افرادی که نباید جدی گرفته شوند… مطرح می کنند! هر فردی که به سیاستهای دولت اسرائیل انتقاد کند حتی اگر این فرد نخست وزیر سابق یا سناتور سابق هلند… یا شخصیت علمی و آکادامیک… باشد، فورا او را با اتهامات واهی به حاشیه می رانند! یا مفتضح و بی اعتبار می کنند!

مهمترین مسئله این استکه به این افراد کوچکترین اتهام ضدیت با نظام نمی چسبد زیرا خود از بالاترین سران همین نظام بوده اند! آکسیونیست هم نیستند… تنها فرق اینها با همکاران سابق شان این است که به خاطر شخصیت علمی یا انسانی شان زمانیکه به حقیقت رسیدند آنرا پنهان نکردند! جرئت بیان علنی آنرا داشتند. به همین دلیل انتقادات این افراد از نظام حاکم در اسرائیل و کشورهای غربی بسیار ارزنده و موثر است! رفتار دشمنانه رسانه ها با این افراد بی دلیل نیست!

اگر رفتار رسانه های عمومی هلند در رابطه با یک نخست وزیر سابق، سناتور سابق و خانم دایزن برخ و… چنین باشد می توان حدث زد با فعالین سیاسی و آکسیونیست های مدافع عدالت اجتماعی چگونه به مثابه خلافکار و جنایتکار رفتار می کنند!

چندی پیش یک خانم هلندی مراکشی تبار در تویترش یک جمله نوشت: به نظر من داعش ساخته صهیونیست هاست! درجا از کارش اخراج شد! این خانم چند دقیقه بعد در حال مصاحبه با رادیو یک هلند درباره اظهار نظرش در تویتر… از خبرنگار شنید که از کارش اخراج شده است!… بیش از بیست سال در وزارت دادگستری هلند در سطح بسیار بالا و مدیریت مشغول بکار بوده با بیان یک جمله نظر شخصی آنهم در تویتر فورا اخراج شد! معنی واقعی دولت قانون و آزادی بیان و تزریق دمکراسی به کشورهای دیگر را شاید در این اعمال بهتر بتوان درک کرد!

هر روز افراد راسیست در سطوح مختلف مسئولیت های اجتماعی، حتی نمایندگان مجلس از احزاب راست افراطی و نئوفاشیست علیه خارجی ها و مسلمانان هزاران بار بدتر از این اتهامات کاملا ناروا و جعلی می زنند ولی هیچکدام از کارشان اخراج نمی شوند که هیچ ارتقاء مقام هم می یابند!… بعد در نهایت حیرت و انگشت بدهان منافقانه می پرسند چرا در جامعه ما راست افراطی رشد می یابد؟

در اروپا همه بطور رسمی ضد راسیسم و فاشیسم هستند ولی گروههای طرفدار این ایدئولوژی ها که جنایتکارترین ایدئولوژی تاریخ بشریت هستند بطور دائم رشد میکنند؟ راستی نظر شما در این موارد چیست؟