پرش به محتوا

فلسطين و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ

tftcfd5r54d

استفان بکمان
فلسطين و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ
مترجم: پيام پرتوى
نسخه اصلى در مجموعه- موضوعات ۱۹۶۹

 

برای دریافت لطفا کلیک کنید

با سلام

رفقا٬ درکتاب قبلى از همين نويسنده٬ فلسطين و امپرياليسم آمريکا٬ به نکته اى اشاره کردم که در اين کتاب نيز ناگزير به آن اشاره ميکنم·

استفان بکمان يکى از هواداران و يا اعضاى حزب کمونيست سوٸد بود و يا هست· حزب کمونيست سوٸد در گذشته هاى دور اتحاد جماهير شوروى را سوسيال امپرياليسم ارزيابى مينمود و به تبع آن نويسنده نيز٬ به دليل استفاده مکرر او از اين ترم٬ اينچنين تصور ميکرد· اما اين حزب در حال حاضر٬ مانند من٬ اين نظريه را مردود ميداند· موضع جديد حزب از سالها پيش قبول رويزيونيسمى است که پس از مرگ رفيق کبير استالين و با ظهور نکبت بار خروشچف در قدرت آغاز شد· لذا هنگام خواندن کتاب توجه داشته باشيد که تز سوسيال امپرياليسم احتمالا مورد قبول نويسنده نيست·

 

با تشکر از همسرم براى بازبينى و تصحيح ترجمه کتاب·

با درودهاى رفيقانه

پيام پرتوى

 

استفان بکمان

استفان بکمان٬ متولد ١۹٣٤ در گاتنبرگ٬ روزنامه نگار و نويسنده ايست سوئدى. او ميان سالهاى ١۹٥٧ تا ١۹٥۹ در Svenska Dagbladet روزنامه نگار بود· او چند مقاله سياسى نيز براى پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد [م.ل]) و روزنامه «اخبار امروز» نوشته است. استفان بکمان يکى از افراد برجسته در جنبش سوئدفلسطين بود و با تجزيه وتحليلهاى مداوم خود٬ از ديدگاهى مارکسيست لنينيستى٬ کمکهاى فراوانى را به اين جنبش اراٸه نموده است.

 

استفان بکمان

فلسطين و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ

مترجم: پيام پرتوى

نسخه اصلى در مجموعهموضوعات ١۹٦۹

http://www.marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-palestina_och_israel.pdf

١ظلم و ستم روانى

طبقه مرفه سفيد پوست

ما سفيد پوستها نفرت انگيز هستيم٬ و با گذشت سالها نفرت انگيزتر هم ميشويم· لحظاتى وجود دارد که من از خودم و از پوست سفيدم تا اندازه اى متنفر ميشوم که تحمل بودن در ميان آفريقاييها و آسياييها را ندارم· من طبقه مرفه جهان را نمايندگى ميکنم٬ من يک ستمگر روانى و اقتصادى هستم·

ما جهان را بخاطر ارزشها و نيازهايمان به بردگى کشيده ايم و تمام بازارها را٬ از نفت تا فرهنگ٬ کنترل ميکنيم· ما در مورد نفت و فرهنگشان تصميم ميگيريم·

همانطور که کشورهاى نفت خيز تا زمانيکه خودشان توليد و توزيع نکرده اند و نفت خودشان را خودشان نفروخته اند قادر به کسب آزادى و ٽبات نخواهند بود٬ کشورهاى در حال توسعه نيز تا زمانيکه به فرهنگشان و شيوه زندگيشان اجازه عمل و ارزش ذاتى ندهند قادر به کسب آزادى٬ اعتماد به نفس و تسلط به نفس نخواهند بود· آزادى – ه نفت و ……..

برای دریافت لطفا کلیک کنید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: